söndag 26 juni 2011

Professor hävdar att korruption är typiskt manligt

Genusvetenskapen tar sig allt mer absurda uttryck.

Professorn Lena Wägnerud hävdar i en debattartikel i dagens Expressen att korruption skulle vara typiskt manligt.

Det som annars brukade utmärka en forskare var att uttalanden baserades på empiriska fakta. Denna gamla dammiga tradition har dock blivit omodern i dagens genusindrypta Sverige.

När Wägneurd gjorde sitt uttalande måste hon nämligen ha bortsett från Jämtlands kvinnliga och korruptionsåtalade landshövding. Hon måste också ha glömt bord korruptionsmisstänkta Mindo Rosalina Manulang och alla mutåtalade hemvårdarinnor som jag har träffat på i dussintal under mitt yrkesliv.

Jag är förvisso väl medveten om att det finns vissa undersökningar som går på samma linje som Wägnerud. Men de flesta är feministiskt färgade och därmed inte trovärdiga då de utgår från en politisk och förutfattade mening. Sanningen är nog snarare att kvinnor ganska snabbt tar till sig "manliga" beteenden när de får makt. Att män har varit överrepresenterade gällande korruption torde närmast kunna förklaras av att fler män har suttit vid makten än att de tillhör ett visst kön. Eftersom kvinnor nu rusar fram till olika maktpositioner så är det mitt stalltips att vi snart kommer att träffa på allt fler korrumperade kvinnor, vilket också antyds av mina exempel här ovan.

Wägnerud förordar i sin debattartikel att finansmarknadsminister Peter Normans korruptionsutredning skall utgå från ett genusperspektiv. Jag tror för min del att detta vore ett allvarligt misstag. Utredningen borde istället utgå från det gamla ordstävet "Makt korrumperar" och detta helt utan betydelse av könstillhörighet.

Läs också:

Ipse
Pär Ström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar