lördag 2 januari 2010

Islam och Yttrandefrihet

Jag skriver antagligen detta inlägg eftersom jag känner oro och rädsla. I min liksom många andra bloggar skriver vi gärna om hur staten genom olika integritetskränkande lagar hotar vår yttrandefrihet.

Men på senare tid har även Islam kommit att bli ett lika tydligt hot mot yttrandfriheten. Den senaste attacken mot yttrandfriheten utgörs av angreppet på den danska karikatyrtecknaren Kurt Westergaard.

Hur skall någon våga granska eller kritisera Islam när man vet att man därigenom riskerar inte enbart sitt eget utan kanske hela sin familjs liv?

Eftersom min hustru är sekualiserad muslim är jag väl medveten om att inte alla muslimer är terrorister. Däremot är så gott som alla terrorister muslimer. De mer liberala muslimerna bär ett stort ansvar för detta. När en muslim - som nu - utför ett våldsdåd i syfte att tysta den fria debatten så tiger de muslimska organisationerna. Inte ett ord av kritik eller avståndstagande kommer över deras läppar. Genom sin tystnad skulle de kunna uppfattas stödja de antidemokratiska krafterna. Det är naturligtvis ett problem om företrädarna för en av de största religionerna i Sverige och Europa skulle kunna uppfattas stödja antidemokratiska krafter.

Jag är väl medveten om att jag genom detta inlägg riskerar att utpekas som rasist och fördömsfull. Må så vara. Jag tar i så fall lätt på en sådan kritik eftersom den är helt ogrundad. Det är dessutom ett pris som är värt att betala eftersom det är lika viktigt att försvara grundläggande fri- och rättigheter mot extrema organisationer/religioner som mot illvilliga lagstiftare.