tisdag 30 juni 2009

TPB-förvärvet kan vara en bluff

I media rapporteras idag att TPB kommer att bli uppköpt av det börsnoterade bolaget Global Gaming Factory X AB[nedan "GGF"]. Men vad ligger bakom ryktena och vad är det för bolag som säger sig vilja köpa TPB?

Historien bakom GGF som berättas i denna Länk ger bilden av ljusskygga individer och ett bolag som inte tål en närmare granskning.

Uppgifterna om att GGF är ett börsnoterat bolag måste också tas med en nypa salt. Bolagets aktier handlas genom den lilla marknadsplatsen Aktietorget. Vi talar alltså inte om A-listan.

I förra veckan stoppades handeln med aktierna i GGF på grund av misstankar om Insiderhandel, vilket - om det visar sig stämma - är brottsligt.

Under förra veckan handlades aktierna i GGF för mellan 10-25 öre, idag är kursen upp i 36-50 öre enligt Aktietorget. Kursen har sålunda drygt fördubblats på en vecka. Detta kommenteras av Aktietorgets Peter Gönczi på följande sätt:

"
– Nej, man kunde ju misstänka att den information som offentliggjorts idag, den 30 juni, läckte ut redan då, den 22 juni, säger Gönczi."

Om den misstänkta insiderhandeln visar sig korrekt så finns anledning misstänka att ryktesspridningen kring uppköpet av TPB utgör en del i en plan att hissa värdet på GGF-aktierna. Detta kan i sin tur berika de personer som ligger bakom planen. Andra lär riskera att förlora pengar.

Notara härtill att det i media tydligt framgår att GGF inte har lagt något bindande bud. Budet är nämligen villkorat av att bolaget erhåller nödvändig finansiering samt godkännande från bolagsstämma och styrelse. När kursen på GGF-aktien har nått önskad nivå kan sålunda männen bakom bolaget tryggt sälja av sina aktier, fördubbla sin förmögenhet och allt helt riskfritt. De har ju aldrig lovat någon - och allra minst aktiemarknaden - att de verkligen skulle köpa TPB.

Något som ger ytterligare anledning till misstankar är GGF:s urusla eller snarare obefintliga ekonomi. Bolaget har varit föremål för ett flertal åtgärder hos kronofogden:Av bolagets senast vid Bolagsverket registrerade årsredovisning framgår att GGF:s verksamhet genererar kraftiga förluster och bolagets revisor framställer allvarlig kritik i sin revisionsberättelse. Bl.a. påpekar revisorn att årsredovisningen inte har överlämnats för revision inom lagstadgad tid. Redan denna brist kan medföra ansvar för bokföringsbrott enligt en dom för Högsta domstolen meddelad 2004.

Mycket talar alltså för att dagens nyhet egentligen är ett upplägg till en blåsning av aktiemarknaden. Jag hoppas att jag har fel och att jag är överdrivet misstänksam. Särskilt hoppas jag att TPB-killarna inte av naivitet eller girighet låter låna sina namn till personer som kan komma att blåsa vanliga småsparare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

måndag 29 juni 2009

Canal Plus-Hela åtalet

Genom ett fantastiskt arbete har hela länkåtalet jämte förundersökningsprotokoll nu lagts upp av Joinsimon.

Jag rekommenderar alla som är intresserade att läsa Joinsimon's inlägg och de bifogade filerna. Mycket läsvärt!

Själv mottog jag i förra veckan ett förmånligt erbjudande att teckna abonnemang hos Canal+. Jag skrev och tackade nej med hänvisning till deras agerande i det nu aktuella fallet. Detta är svaret jag fick:

"Vi vill inte förbjuda länkning på Internet. Vad vi i det här fallet reagerar emot är det systematiska tillgängliggörandet till allmänheten av vårt upphovsrättsskyddade innehåll utan vårt godkännande. Sådan länkning skulle i längden innebära att CANAL+ inte längre skulle kunna investera de stora summor som CANAL+ idag investerar i sporträttigheter. Det i sin tur skulle medföra direkta ekonomiska konsekvenser för idrottsförbunden och klubbarna, vilket på sikt skulle göra det svårt för idrottsrörelsen att överhuvudtaget finansiera sin verksamhet."

Med tanke på att Canal+ inte alls hade brytt sig om att skydda de aktuella länkarna framstår deras argumentering som något hysterisk.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

söndag 28 juni 2009

Tankar med anledning av IPRED-beslutet

Många är vi som nu har läst och förundrats över tingsrättens beslut i det s.k. Ephone-målet. Tingsrättens argumentering och bevisvärdering framstår som dåligt underbygd och det är tveksamt om rätten alls har förstått den materia som var föremål för bedömning.

I frågan huruvida de aktuella filerna på den lösenordsskyddade servern spekulerade tingsrättens som så, att eftersom det fanns många ljudboksfiler på servern så måste det också ha funnits många kunder/nedladdare. Resonemanget kan möjligen för en okunnig framstå som rimligt och sannolikt, men för varje annan är det tydligt att argumenteringen inte är hållbar.

Jag finner anledning att citera vad den hedervärde hovrättslagmannen Christer Rune uttryckte i den s.k. Wallebergdomen [RH 1994:24]:

"....Och det är - som sägs i domarreglerna (DR 16:12) - inte sant allt som är sanning likt.

Det varken ligger eller kan ligga på domstolen i en ackusatorisk process som vår att, likt polis och åklagare, söka utleta sanningen. Ty i en sådan process skall sanningen, om alls tillgänglig i en rättssal, bli blottlagd genom parternas på ömse sidor engagerade processföring.
"

Läser man IPRED-beslutet framstår det som uppenbart att den aktuelle tingsrättsdomaren helt har glömt bort dessa för en domare grundläggande riktlinjer.

"Inte allt är sanning som är sanning likt"...Denna klokskap formulerades sannolikt av Olaus Petri redan kring 1540 och finns fortfarande intagna i lagboken. Alltför många av dagens domare tycks dock ha glömt bort att pröva målet utifrån den bevisning som presenteras av parterna, inte utifrån personlig uppfattning och allmänt tyckande.

Många domare anser sig dock - liksom i Ephone-målet - ha rätt att döma utifrån sin egen personliga uppfattning snarare än utifrån vad som objektivt är bevisat i målet. De domare som hyser denna uppfattning brukar hänvisa till "den fria bevisvärderingens princip" som uttrycks i 35 kap 1§ rättegångsbalken. Detta är dock en missuppfattning. Det aktuella lagrummet ger domaren frihet att pröva vad som är bevisat i målet, men friheten begränsas till vad som har förekommit i målet och vad som har åberopats av parterna. Domarens egna uppfattningar får sålunda inte spela en roll vid bevisvärderingen. Ändå framstår det som uppenbart att så har varit fallet i det nu aktuella beslutet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kriget mot nätcensuren


På bilden kontrollerar Kinesisk polis identiteten hos användare på ett internetcafé.


Hos HAX läser jag om hur folket i bl.a. Kina har har tagit upp kampen mot nätcensuren. I Sverige skall man införa datalagringsdirektivet. Kina brukar benämnas som en totalitär diktatur. Skillnaderna mot det "demokratiska" Sverige tycks dock minska i rask takt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bojkotta upphovsrättsindustrinPezster uppmanar till bojkott av upphovsrättsindustrin.

Mot bakgrund av att det är upphovsrättsindustrin som har lobbat för att avskaffa demokratiska fri och rättigheter så hänger jag på. Börja bojkotten nu! Det är inte så svårt.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Lisa Marklund tänker fel igen

Lisa Marklund riktar på nytt kritik mot PP. Hon borde nog hellre ägna sig åt att skriva någon lättsmält deckare. Hennes kritik framstår nämligen mest som okunnig och lögnaktig.

Återigen förväxlar Marklund fildelningsfrågan med integritetsfrågan. Jag undrar om etablissemangets företrädare verkligen är så korkade eller handlar det om ett massivt försök att hjärntvätta väljarna?

Marklund kräver vidare att PP ensamt skall lösa världssvälten, sjukvårdskrisen och bostadsbristen. Gör PP inte detta är partiet - enligt Marklund - inte bättre än dömda brottslingar.

Marklund är också kritisk mot PP för deras uppfattning i patentfrågan. Samtidigt kräver hon att PP skall lösa världsproblemen. Vi vet att just läkemedelsindustrins patent är ett av de största hindren för tredje världen att kunna dra nytta av nya mediciner. Patenten orsakar därför onödiga dödsfall i de fattigaste länderna. Detta tycks Marklund gilla. Eller hur skall du ha det Marklund?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

lördag 27 juni 2009

Myten om Mona och tobleroneskandalen

Expressen skriver idag att Mona fortfarande plågas av den s.k. tobleroneskandalen.

Plågas? Detta är ju den mest effektiva hjärntvätten i modern tid. Det som egentligen handlade om ett massivt missbruk av skattebetalarnas pengar har förvandlats till en toblerone. Som en påminnelse om sanningen länkar jag till en informativ och rätt rolig film;

Okunskap - Upphovsrättsindustrins främsta vapen

Som sägs i rubriken tror jag att okunskap bland politiker och vanligt folk kan vara upphovsrättslobbyns främst vapen i kampen för att avskaffa demokratin.

I kommentarerna till ett av mina tidigare inlägg kritiserades jag för att jag hade skrivit att staten genom biblioteken ägnar sig åt att sprida upphovsrättsskyddade verk utan att betala ersättning. Det handlade om att biblioteken lånar ut utländska författares böcker utan att betala en krona i ersättning.

EU-kommissionen har också kritiserat Sverige och hotat med rättsliga åtgärder. Tidigare kulturministern Marita Ulvskog försvarade tilltaget genom att kalla det för "kulturpolitik". Nuvarande regeringen har samma inställning.

Att staten kan låna ut böcker utan ersättning till upphovsmännen beror på ett EU-direktiv samt vissa undantag i upphovsrättslagen.

Det är aningen märkligt att "fildelning" i analog form utan ersättning anses vara Ok, men att motsvarande fildelning på nätet är så kriminellt att politikerna anser det påkallat att bevaka samtliga medborgare dygnet runt. En reformering av upphovsrätten och synen på fildening via nätet känns nödvändig. Den nuvarande ordningen med ett snart sagt totalt övervakningssamhälle kan inte accepteras och är en sådan ordning inte heller samhällsekonomiskt försvarbar.

Kanske är en förändring på väg. I slutdebatten inför EU-valet gjordes vissa uttalande som väckte mina förhoppningar:

"-Det måste bli enkelt att fildela. Inte skicka polis och privata bolag på ungdomar, sade Marita Ulvskog (S), som trodde att hennes parti är på väg att ändra uppfattning.

-Det vore jättebra eftersom det var Thomas Bodströms förslag från början. Frågan är vad ni ska göra med honom? sade Lena Ek, Centerpartiet.
"

En utlånad bok kan påstås innebära en förlorad försäljning på samma sätt som en nedladdad fil. Ändå kan staten riskfritt ägna sig åt fildelning medan gemene man riskerar att påföras miljonskadestånd. Upphovsrättsindustrin rider på folkets okunskap och hävdar att en förlorad försäljning medför ekonomisk ruin för kulturen och det fria skapandet. Samtidigt ökar upphovsrättsindustrins vinster. Det är tid för förändring.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag 25 juni 2009

Ytterligare om IPRED-beslutetHittade detta pressmeddelande hos Hell-man. Notera den värderande rubriken på tingsrättens pressmeddelande. Rubriken känns väldigt olik det språk som domstolar annars använder sig av. Självklart kan inga slutsatser dras av detta, men känslan är märklig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

IPRED-beslutet i fulltext

Här kommer så tingsrättens beslut i det första IPRED-avgörandet:

Här är beslutet

Tingsrätten konstaterar att man inte har en aning om hur många som har haft tillgång till den lösenordsskyddade ftp-servern. Likväl anser men konstaterar att eftersom det fanns många böcker på servern så måste det också ha funnits många kunder. Halsbrytande argumentering!

En läsning av tingsrättens argumentering i proportionalitetsbedömningen rekommenderas. Det framstår som humor för varje jurist. Kontentan av tingsrättens argumentering slutar med ett påstående att det "inte kan anses utgöra någon större olägenhet för den berörda abonnenten att medverka i den utredning som Ljudboksförlaget önskar göra...."

Nä, det är klart. Att utsättas för en civil husrannsakan och därefter drabbas av mångmiljonkrav baserade på tveksam bevisföring i form av en ip-adress är så klart ingen olägenhet. Inte heller risken att dras in i en dyr rättslig process, med risk att påföras rättegångskostnader för 100-tusentals kronor torde såklart innebär någon större olägenhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Hovrätten ogillar jäv mot TPB-domaren

Idag har framgångssagan varit fullkomlig för upphovsrättsindustrin. Först framgång i IPRED-målet och nu ogillar hovrätten jävsinvändningarna i TPB-målet:

Här är hovrättens beslut

Hovrätten riktar viss kritik mot Tomas Norström för att han inte upplyste om sitt medlemskap i SFU och uppdraget i SFIR. Men det räcker inte för att upphäva tingsrättens dom, anser hovrätten.

Hovrätten avslutar med några reflektioner. "Vid bedömningen av detta engagemang måste dock beaktas att rättighetshavare, som nämnts ovan, åtnjuter ett grundlagsskydd i Sverige och att deras rättigheter
följer av lag. Att en domare ställer sig bakom de principer som denna lagstiftning vilar på kan inte utgöra grund för jäv. Det måste vidare stå en domare fritt att, bl.a. som ett led i sin egen kompetensutveckling, delta i olika juridiska verksamheter utanför den egna domstolen. Tomas Norströms engagemang utgör därför inte grund för jäv. Att även målsägandeombuden har ett motsvarande engagemang föranleder inte någon annan bedömning. Vid sådana förhållanden anser hovrätten att det inte heller vid en samlad bedömning av de omständigheter som förts fram finns grund för att anse att Tomas Norström har varit jävig och därmed förhindrad att delta i handläggningen av målet".

Etablissemanget sluter sig samman. Upphovsrättsindustrins grundlagsskyddade rättigheter kan uppfattas gå före den enskildes garanterade rätt till en opartisk rättegång enligt artikel 6 Europakonventionen. Lite märkligt med tanke på att svensk grundlag föreskriver att ingen lag eller föreskrift får komma i konflikt med de fri- och rättigheter som garanteras genom Europakonventionen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Första IPRED-domen

Den första IPRED-domen har meddelats och ljudboksförlagen fick rätt. E-phone förpliktas dessutom att betala 75 000 kronor i rättegångsersättning samt föreläggs bolaget att vid vite om 750 000 kronor lämna ut de begärda uppgifterna.

Av den information som funnits tillgänglig har framgått att filerna fanns lagrade på en lösenordsskyddad ftp-server. Upphovsindustrin måste uppenbart ha varit obehöriga att bereda sig tillträde till denna server. Därmed ligger ett olagligt dataintrång nära till hands. Tingsrätten har nu genom sitt beslut legitimerat att upphovsrättsindustrin tillskansar sig bevisning genom brottsliga förfaranden.

Så snart jag har läst beslutet återkommer jag med ett nytt inlägg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 23 juni 2009

Osäkert om länkar till web-tv kan anses utgöra brott

I dag rapporterar bl.a. SvD om åtalet mot den 31 årige man som har länkat till web-tv sändningar från hockeymatcher.

Rättsläget är dock högst osäkert och jag är förvånad över att åklagaren har valt att åtala. Enligt gällande lag får en åklagare nämligen endast väcka åtal om han bedömer att det finns rimliga utsikter till en fällande dom.

Några frågor utkristalliseras.

A.
Den första frågan är huruvida en sportsändning alls åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Lagutskottet har i sitt betänkande 1991/92:LU5-Upphovsrättsliga frågor uttalat att "Utanför skyddssfären faller egentligen bara enklare nyhetsmeddelanden och framställningar som endast registrerar ett händelseförlopp.

En sportsändning torde kunna hävdas utgöra en sådan enklare sändning som endast innefattar en registrering av ett händelseförlopp [matchen] som faller utanför skyddssfären. I sådant fall kan länkningen inte heller vara brottslig.

B.
Om sportsändningarna anses åtnjuta upphovsrättsligt skydd så aktualiseras Högsta domstolens avgörande i NJA 2000 sid. 292. I detta mål handlade det om en person som från sin hemsida länkade till upphovsrättsskyddade musikverk i form av Mp3-filer etc.

Högsta domstolen konstaterade att länkningen inte utgjorde en otillåten spridning eftersom den åtalade inte "själv framställt exemplar eller självständigt eller gemensamt med annan förfogat över exemplar av de musikverk som på detta sätt med utnyttjande av hans hemsida har kunnat åtkommas genom överföring via Internet".

Vidare konstaterade Högsta domstolen att länkningen var att anse som ett sådant offentligt framförande som är tillåtet enligt 47 § upphovsrättslagen.

Det bör tilläggas att Högsta domstolen i det aktuella avgörandet inte prövade om den åtalade personen kunde göras ansvarig för medhjälp till olaglig exemplarframställning hos nedladdarna [jfr. TPB-domen].

Sammanfattningsvis förfaller det alltså som högst tveksamt om åklagaren hade torrt på fötterna när han åtalade. Det skall onekligen bli spännande att följa utgången i detta mål.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag 22 juni 2009

Valfusk?

Hos HAX läser jag att det var stora problem vid det svenska EU-valet. Enligt Eko't handlar det om felaktig information, försvunna valsedlar m.m.

Man vill inte tro att sådant kan hända i Sverige. Det blir dock uppenbart att PP hade fog för sin kritik mot hur valet genomfördes.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

söndag 21 juni 2009

USA:s lag gäller även i Sverige

FRA-lagen fyllde 1 år häromdagen. Mycket har skrivits i detta ämne, men det är få som har uppmärksammat att amerikansk lag kan användas för att döma svenskar. Detta är en konsekvens av section 814 i Patriot act.

Den amerikanska lagen innebär att personer var som helst på jorden som begår datorrelaterade brott kan åtalas i USA. Den enda förutsättningen är att bara någon del av den datakommunikation som har med brottet att göra har råkat "routas" över en amerikansk server (vilket kan inträffa även när det gäller trafik inom ett annat land). I så fall anses brottet nämligen begånget på amerikansk mark, och amerikanska åklagare har full frihet att väcka åtal. Det gäller även om brottet inte har berört några amerikanska intressen.

Om du sålunda skickar ett mejl med "olämpligt" innehåll till din kompis i Karlstad kan du bli åtalad och dömd till fängelse i USA, även om mejlets innehåll är helt lagligt i Sverige.

Den amerikanska lagen kommenteras av f.d. åklagaren Mark Rasch på följande sätt:

"Every country has the right to protect its own citizens, property and interests. No country has the right to impose its will, its values, its mores or laws on conduct that occurs outside its borders even if they may have a tangential effect on that country. The new legislation permits the U.S. government to do just that, and is unwise and unwarranted.."

Han fortsätter:

A prosecutor in Boise may go after a Norwegian hacker for hacking a computer in Oslo, if the packets 'affected' interstate commerce, and the prosecutor thinks it 'appropriate.

En käpp i hjulet för USA är dock att internettrafiken som passerar genom amerikanska servrar har minskat dramatiskt. För tio år sedan gick ca 70% av all internettrafik genom USA, idag är siffran nere i 25%.

Patriot act antas vara en av de främsta orsakerna till att trafiken har minskat. USA tycks alltså hålla på att förlora kontrollen över internet. Uppenbart bekymrar detta USA och i ett försök att behålla kontrollen knyter man lydstater till sig. En sådan stat kan antas vara Sverige som i sin iver att tillmötesgå amerikanska intressen skrev på det numera famösa "utbildningsavtalet". Detta avtal kan antas ha legat till grund för FRA-lagen i den utformning som skapade debatt under förra året.

Det är uppenbart ett problem för Sverige och svenska medborgare att USA har gett sig själv rätten att döma svenskar för handlingar som begås inom sveriges gränser och som kan vara helt lagliga här. Det är också ett gigantiskt problem att vår regering jamsar med och därmed äventyrar svenska medborgares rättssäkerhet.

USA har meddelat att de skall förstärka kriget mot internet och att den personliga integriteten kan offras. Ämnet behandlas i en artikel i New York Times under rubriken "Privacy may be a victim in cyberdefense plan". I ljuset av section 814 finns det rimlig anledning att anta att det inte enbart är amerikanska medborgares integritet som kommer att offras. Frågan är mest hur långt vår regering är beredd att sträcka sig i sin iver att ytterligare tillmötesgå amerikanska intressen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag 19 juni 2009

Ensam mor får betala 15 miljoner till upphovsrättsindustrin

De som fördömer fildelning och förespråkar avskaffandet av det fria internet brukar hävda att detta behövs för att skapande artister skall kunna få skälig betalning.

Min uppfattning om skälig betalning tycks dock inte överensstämma med upphovsrättsindustrins uppfattning. I USA vill nu upphovsrättsindustrin tvinga en ensamstående mor att betala motsvarande 15 000 000 kronor. Hennes påstådda brott? Att hon skulle ha laddat upp 24 låtar via Kazaa. Själv förnekar hon att det är hon som stått bakom uppladdningen, men den invändningen tycks ha varit ointressant.

15 000 000 kronor för 24 låtar?? Själv skulle jag behöva jobba minst ett helt liv för att komma upp i den summan. Andra spelregler tycks dock gälla för upphovsrättsindustrin. Jag undrar dock om det är proportionerligt att ödelägga en människas liv för att upphovsrättsindustrin skall kunna håva in ytterligare några miljoner? Hur många liv skall i så fall förstöras innan upphovsrättsindustrin anser att det räcker?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

I Iran ogillar man ett fritt internet, och här....

I media och på olika bloggar kan vi just nu läsa om hur Piraterna engagerar sig för det iranska folkets rätt till demokrati och yttrandefrihet.

I Sverige tiger dock regeringen och oppositionen. Upphovsrättsindustrin håller för ögonen och öronen i ett försök att låtsas som ingenting. Sannolikt drömmer de om att vi kunde ha det lika bra som Iran med ett internet som är totalt övervakat och som kan stänga ute obekväma åsikter.

Jag hyllar Piraternas initiativ och fördömer gammelpartiernas samt upphovrättsindustrins tystnad!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag 17 juni 2009

Smutskastningen av PP och dess väljare

Bland gammelpartierna tycks besvikelsen över PP:s framgångar i EU-valet vara stor. Först läste vi om sossepampen Juholt som ville avskaffa de fria valen eftersom väljarna inte förstod att rösta på rätt parti.

Nu läser jag hos HAX om centerkvinnan Qarlsson som i sin argumentation jämställer PP:s väljare med våldtäktsmän.

Vilken av dessa politiker som visar störst förakt för väljarna vet jag inte. Men en sak är säker och det är att gammelpartiernas politiker inte tycks hysa någon större respekt för vårt demokratiska system.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

söndag 14 juni 2009

Jakten på fildelare intensifieras

SvD rapporterar att polisen skall få förstärkta resurser i jakten på fildelare. Hela 15 extra heltidstjänster sätts in i jakten på tonåriga fildelare.

Förstärkningen känns inte helt relevant när Uppdrag granskning samtidigt rapporterar att vapenjätten BAE samt SAAB kan tillåtas att köpa sig fria från alla anklagelser i en internationell korruptionshärva. I samma reportage framkom att Sverige endast hade tilldelat en åklagare och en oerfaren polisman uppgiften att utreda korruptionshärvan med förgreningar i ett stort antal länder.

Hur var det nu med Reinfeldt's löfte att inte jaga en hel ungdomsgeneration?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag 11 juni 2009

Myglandet kring Telekomdirektivet fortsätter

Trots att det franska författningsrådet nu har sagt nej till avstängning av internetanvändare utan föregående domstolsprövning, står EU:s Ministerråd på sig och vägrar att acceptera att en domstolsprövning skall föregå en avstängning.

Sverige med Åsa Torstensson går på Ministerrådets linje, dvs Sverige vill tillåta godtyckliga avstängningar utan föregående domstolsprövningar. Av någon anledning anser alltså Åsa Torstensson att den s.k. 138'an är kontroversiell.

Än mer märklig blir denna uppfattning om man betänker att all EU-lagstiftning måste överensstämma med de fri- och rättigheter som garanteras genom Europakonventionen. Som har framhållits upprepade gånger garanteras varje individ genom denna konvention att få sina civila rättigheter prövade av en opartisk domstol samt garanteras rätten att fritt utbyta och ta del av information utan offentliga myndigheters inblandning och oberoende av territoriella gränser. Dessa garanterade rättigheter kan uppenbart inte förenas med godtyckliga avstängningar av internetanvändare. Regeringens och Åsa Torstenssons linje blir därmed obegriplig.

Förvisso kan de nyssnämnda fri- och rättigheterna inskränkas genom lag under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är dock att inskränkningen är proportionerlig. Att godtyckligt avstänga en individ från möjligheten att ta del av information via internet, att kunna betala sina räkningar etc är dock inte en sådan proportionerlig inskränkning som kan accepteras i ett demokratiskt samhället. Varför skulle något sådant kunna accepteras på internet när vi aldrig skulle acceptera motsvarande inskränkningar i samhället i övrigt? Vi skulle ju aldrig acceptera att en misstänkt fildelare förvägrades rätten att läsa dagstidningar, att skicka brev eller besöka ett bankkontor för att betala sin hyra!

Man skulle ha kunnat hoppas på att regeringen tog lärdom av de signaler som väljarna skickade i det nyligen avklarade EU-valet. Men tyvärr tycks dessa signaler ha passerat obemärkta eftersom Åsa Torstensson fortfarande säger sig hoppas på en förlikning kring det omstridda telekomdirektivet och då särskilt avseende 138'an. Vår grundlag säger att "All makt utgår från folket". Fan tro't!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Mordet på Therese Johansson

En 15 årig flickas liv har släckts under tragisk omständigheter. I media kan vi läsa om hur en 16 årig flicka pga svartsjuka styrde sin jämnåriga pojkvän att utföra mordet.

Enligt åklagaren har mordet planerats i veckor, vilket påstås kunna bevisas genom ett stort antal sms. Tankarna leder osökt till det kända Knutbydramat där pastorn Fossmo dömdes för att ha styrt [anstiftat] den s.k. barnflickan till att mörda hans hustru. Fossmo dömdes till livstid för anstiftan till mord medan barnflickan som hade utfört morden dömdes till rättspsykiatrisk vård. I media tyckte man i regel synd om barnflickan och ganska snart fick hon länsrättens tillåtelse att ensam vistas ute och företa resor.

Den som har förmått annan till att utföra en brottslig gärning kan dömas för anstiftan. I det nu aktuella fallet tycks den 16 åriga flickan likt pastor Fossmo ha haft ett sådant inflytande över sin pojkvän att hon bör påföras ett strängare straff än gärningsmannen. Till skillnad från Fossmo är dock anstiftaren i detta fallet en kvinna. Det kan därför bli intressant att följa utvecklingen. Skall hon få den sedvanliga "könsrabatten" eller kommer hon att dömas utan hänsyn till könet?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

onsdag 10 juni 2009

Reinfeldt's dubbla tungor

I Aftonbladet kan man läsa att Reinfeldt säger grattis till PP och dessutom lovar att Moderaterna skall bli bättre på frågor kring internet och integritet.

I nästa andetag säger han dock: "Men jag kommer dock att fortsätta hävda att det ska finnas en balans. Det ska finnas frihetsperspektiv men det ska också finnas ett ansvarstagande. De normer, de lagar och regler som vi annars använder i samhället ska också gälla för internetmiljön."

Vänta nu ett tag: "De normer, de lagar och regler som vi annars använder i samhället ska också gälla för internetmiljön."

Detta går inte ihop! Moderaterna har ju i en rasande takt implementerat direktiv och lagar som totalt avviker från vad som gäller i samhället utanför "internetmiljön". På internet skall ju inte längre brevhemligheten gälla. Inte heller att husrannsakningar skall föregås av brottsmisstankar och rättslig prövning. Avlyssning och registrering av samtliga individers kontakter skall få ske på samma summariska grunder och helt utan domstolsprövning. Polisiära uppgifter har dessutom lagts ut på entreprenad och handläggs numera av upphovsrättsindustrin.

Kan man mot denna bakgrund verkligen våga att tro på Reinfeldt när han talar om att Moderaterna skall bli bättre på internet och integritetsfrågor?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 9 juni 2009

Fransk militär sätts in mot fildelningsajt

Häromdagen kunde vi läsa om hur en fransk minister använde polisen för att tysta den bloggande hemmafrun. Nu kan vi även läsa om hur fransk militär har satts in i jakten på torrentsajten SnowTiger. Som lök på laxen kommer sedan de franska lagarna Hadopi och Loppsi2. Nu kan vi bara vänta på en upprepning av kristallnattens bokbål. Då utfördes övergreppen av folkvalda nazister. Även idag utförs övergreppen av folkvalda politiker.

Detta händer nu 2009 - mitt i Europa! Jag känner mig i trygg i mitt beslut att ha röstat på PP.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

måndag 8 juni 2009

Stockholms tingsrätt - Rådmannen Norström inte jävig

För en tid sedan rapporterade jag i ett inlägg om hur lagmannen vid Stockholms tingsrätt ryckte ut till kollegan Norströms försvar. Bland annat benämndes SFU som en diskussionsklubb.

För oss som har följt med i debatten framstod detta uttalande som huvudlöst. Snarare är sanningen den att SFU är en lobbyorganisation till stöd för upphovsrättsindustrin och vars verksamhet finansieras organisationer som samtidigt var parter i TPB-rättegången.

Stockholms tingsrätt vidhåller dock sin linje. Tingsrätten har nämligen i ett yttrande till hovrätten vidhållit uppfattningen att Norström inte var jävig och att SFU är en klubb för vidareutbildning. Jo men tjena...vidareutbildning i vad? Att hävda upphovsrättsindustrins intressen kanske!? Hur objektiv kan då denna domare antas ha varit vid sin prövning?

Tingsrättens yttrande är dock inte avgörande för hovrättens kommande beslut. Jag emotser med spänning och viss förväntan hovrättens beslut. Undrar om de skall ansluta sig till linjen "skydda varandras ryggar" eller om hovrätten skall våga fatta ett korrekt och rättssäkert beslut?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Välkomna till Bryssel

Så var valet över och det blev till en framgångssaga för PP. Dock är det oklart om det blir en eller två pirater som får åka till Bryssel.

I SvD talas om att PP har brutit apatin och nått fram till helt nya väljare, dvs de unga. I gårdagens valvaka kunde man dessutom se att PP:s väljare är medvetna personer som inte hade beslutat sig i sista sekund. Det såg annorlunda ut för de flesta andra partierna. Lite bekymmersamt är det dock att så förhållandevis få kvinnor röstade på PP. Är frihets och demokratifrågor inte angelägna för kvinnor?

PP kommer att få en tuff start. I SvT:s morgonnyheter förutspådde KG Bergström att PP skulle försvinna från den politiska arenan i nästa val. Kanske har han rätt. Eller skulle jag säga förhoppningsvis får han rätt?! Avsikten med att rösta på PP är ju främst att sända en signal - till våra annars döva politiker - att vi inte accepterar nedmonteringen av vår demokrati. Förhoppningsvis lyssnar gammelpartierna nu till oss väljare. Om så blir fallet torde PP inte behövas när det är dax för nästa EU-val om 5 år.

PP:s uppgifter blir främst att agera som motståndare till fifflandet kring den tredje ronden i behandlingen av Telekompaketet. De måste ta tag i hemlighetsmakeriet kring ACTA samt lyfta upp det folkrättsvidriga datalagringsdirektivet i ljuset. PP bör kunna använda sin nyvunna maktställning till att sätta press på regeringen när den skall svara på kommissionens stämning pga att Sverige är sena med implementeringen av datalagringsdirektivet. Regeringen har ju härigenom fått ett gyllene tillfälle att motsätta sig implementeringen av detta folkrättsvidriga direktiv. Om regeringen visar lite ödmjukhet så lär man dessutom kunna dra nytta av den sakkunskap som ryms inom PP i dessa frågor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 4 juni 2009

Varför rösta på någon annan än PP?Aftonbladet bedriver en intensiv kampanj mot PP med påståenden och antydningar om att vi som röstar på piraterna egentligen är mindre vetande. Men hur förhåller det sig egentligen?

Klart är att gammelpartierna i åratal har slagit blå dunster i ögonen på väljarna samtidigt som de bakom ryggen på oss har verkat för att avskaffa rättssäkerhet och grundläggande demokratiska rättigheter. Gammelpartierna tycks leva efter devisen "Demokrati och terrorism går inte att förena så låt oss avskaffa demokratin".

Sossarna hade som sitt alldeles egna projekt att lobba igenom direktiv gällande datalagring och direktivet implementeras av Alliansen. Reinfeld tittade in i TV-kamerorna och lovade att polisen inte skulle jaga en hel ungdomsgeneration. Istället la han ut polisiära uppgifter på entreprenad och därmed anser han sig ha hållit sitt löfte. Ulvskog begär gräddfilar och sedan ljuger hon. Miljöpartiet har sina poänger i integritetsfrågorna. Men befläckas samtidigt av sin blocktillhörighet med sossarna. Samma gäller för vänsterpartiet. Gammelpolitikerna säger sig stå för en sak, men i nästa stund är de beredda att kompromissa bort alla ideologiska ståndpunkter enbart för att skapa sig en starkare maktbas.

PP beskylls ofta för att vara oklara om var de står och hur de kommer att rösta i olika frågor. Jag tycker - som torde framgå ovan - att motsvarande gäller för gammelpartierna. Varför skall jag då rösta på ett gammelparti när jag samtidigt vet att samma parti med största sannolikhet kommer att hugga mig i ryggen så snart valet är över?

PP uppfattar jag i vart fall som ärliga när de tydligt talar om vilka uppfattningar de har och att de inte avser att aktivt driva några andra frågor. En röst på PP utgör en chans för oss väljare att tala om för gammelpartierna att vi inte accepterar nedmonteringen av rättsstaten till förmån för redan penningstinna bolag.

Hur skall kampen mot miljöproblem eller för jobben och freden kunna ske utan yttrandefrihet? Erfarenheterna från Tyskland visar att datalagring minskar befolkningens benägenhet att fritt kommunicera. Därigenom begränsas yttrandefriheten och idéutbytet. Sannolikheten för att en journalist fritt skall våga granska makthavarna minskar när journalisten samtidigt känner till att han/hon och dennes källor kan kartläggas av samma makthavare.

Det är sålunda inte korrekt att sätta etiketten "enfrågeparti" på PP. Tvärtom utgör demokrati- och integritetsfrågorna grunden för samtliga frågor som berör vår vardag. Utan demokrati och yttrandefrihet överlämnar vi makten till en liten elit som ges fullkomlig makt att styra våra liv som de själva önskar. Jag kan i och för sig förstå att gammelpartierna anser att en sådan ordning vore bekväm. Men som väljare är det allas vår skyldighet att motverka att detta sker. Hur kan man då rösta på någon annan än PP?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag 3 juni 2009

Ifpi's varningsbrev kan utgöra ett brott mot Marknadsföringslagen

Som bekant har intressorganisationen Ifpi sedan en tid ägnat sig åt att sända ut varningsbrev till internetleverantörer. I breven hotar Ifpi reservationslöst internetleverantörerna med rättsliga åtgärder om de inte genast stänger misshagliga sajter. Advokat Jonas Forzelius konstaterar att dessa s.k. varningsbrev kan utgöra ett brott mot Marknadsföringslagen

Advokat Forzelius analys är intressant och har stöd i praxis från Marknadsdomstolen. De tydligast vägledande rättsfallen är Marknadsdomstolens domar MD 2002:25 samt MD 1999:28

I domarna kan man - såvitt avser påstådda intrång - utläsa att Marknadsdomstolen accepterar påståenden av innebörd att ett visst förfarande ”synes” utgöra intrång (MD 2002:25); reservationslösa påståenden om intrång har Marknadsdomstolen däremot ingripit mot. En sträng bedömning gjordes i den frågan i MD 1999:28. Särskilt äventyrligt är att kombinera reservationslösa uttalanden om intrång med hot om rättsliga åtgärder.

Det ser alltså ut som att upphovsrättsindustrin ännu en gång har övertätt de lagar de säger sig vilja bevaka. I ett tidigare inlägg rapporterade jag om hur Antipiratbyrån fälldes av Patentbesvärsrätten för varumärkesintrång och hur de tidigare har fällts av Datainspektionen för brott mot Personuppgiftslagen.

För mig framstår det som anmärkningsvärt att dessa intresseorganisationer som upprepat ägnar sig åt lagöverträdelser åtnjuter lagstiftarens - läs politikernas - reservationslösa stöd.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

måndag 1 juni 2009

Inga TPB-pengar till upphovsrättsindustrin

I SvD rapporteras att kronofogden inte hittar några nämnvärda tillgångar att utmäta för upphovsrättsindustrins krav på 30 000 000 kronor.

Ett av problemen som framhålls i artikeln är, att Carl Lundström har låtit folkbokföra sig i Schweiz. Detta är dock egentligen inte något problem. Schweiz har tillträtt den s.k. Luganokonventionen och enligt denna konvention skall en svensk dom erkännas och kunna verkställas i Schweiz. Emellertid är det upphovsrättsindustrin som själv har att ansöka om erkännande enligt det särskilda förfarande som beskrivs i Luganokonventionen. I skrivande stund är jag osäker på om det går att begära verkställighet under åberopande av en icke lagakraftvunnen dom.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,