lördag 27 juni 2009

Okunskap - Upphovsrättsindustrins främsta vapen

Som sägs i rubriken tror jag att okunskap bland politiker och vanligt folk kan vara upphovsrättslobbyns främst vapen i kampen för att avskaffa demokratin.

I kommentarerna till ett av mina tidigare inlägg kritiserades jag för att jag hade skrivit att staten genom biblioteken ägnar sig åt att sprida upphovsrättsskyddade verk utan att betala ersättning. Det handlade om att biblioteken lånar ut utländska författares böcker utan att betala en krona i ersättning.

EU-kommissionen har också kritiserat Sverige och hotat med rättsliga åtgärder. Tidigare kulturministern Marita Ulvskog försvarade tilltaget genom att kalla det för "kulturpolitik". Nuvarande regeringen har samma inställning.

Att staten kan låna ut böcker utan ersättning till upphovsmännen beror på ett EU-direktiv samt vissa undantag i upphovsrättslagen.

Det är aningen märkligt att "fildelning" i analog form utan ersättning anses vara Ok, men att motsvarande fildelning på nätet är så kriminellt att politikerna anser det påkallat att bevaka samtliga medborgare dygnet runt. En reformering av upphovsrätten och synen på fildening via nätet känns nödvändig. Den nuvarande ordningen med ett snart sagt totalt övervakningssamhälle kan inte accepteras och är en sådan ordning inte heller samhällsekonomiskt försvarbar.

Kanske är en förändring på väg. I slutdebatten inför EU-valet gjordes vissa uttalande som väckte mina förhoppningar:

"-Det måste bli enkelt att fildela. Inte skicka polis och privata bolag på ungdomar, sade Marita Ulvskog (S), som trodde att hennes parti är på väg att ändra uppfattning.

-Det vore jättebra eftersom det var Thomas Bodströms förslag från början. Frågan är vad ni ska göra med honom? sade Lena Ek, Centerpartiet.
"

En utlånad bok kan påstås innebära en förlorad försäljning på samma sätt som en nedladdad fil. Ändå kan staten riskfritt ägna sig åt fildelning medan gemene man riskerar att påföras miljonskadestånd. Upphovsrättsindustrin rider på folkets okunskap och hävdar att en förlorad försäljning medför ekonomisk ruin för kulturen och det fria skapandet. Samtidigt ökar upphovsrättsindustrins vinster. Det är tid för förändring.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar