torsdag 30 juni 2011

Vänsterns hot mot yttrandefriheten

Få har väl missat Per Gudmundsons artikel om att vissa invandrargrupper är överrepresenterade inom brottslighet.

Vissa valde att kritisera honom i sak.

Dock inte Galagao som ägs av Ordfront som i sin tur står vänstern och nära även om de påstår sig vara opolitiska. Galago skrev i sitt senaste nummer:

"Våra krav är följande: Kväv den fria pressrösten. Terroristförklara Timbro. lnför straffskatt på artikelkommentarer. Avsätt kulturministern. Skjut Per Gudmundsson."

Många vänstersympatisörer hängde snart och ganska snart började det antydas att hoten mot Gudmundson inte handlade om satir:HAX skriver att det är nu det börjar bli läskigt och undrar om alla har blivit tokiga. Jag håller med.

HAX påpekar förvisso att Galagos text var publicerad innan Gudmundsons artikel trycktes. Men är det någonsin rimligt att kräva att en menigsmotståndare skall avrättas och sedan gömma sig bakom att det hela handlade om "satir"? Jag befarar att en sådan satir kommer att skrämma många till tystnad, särskilt om så många anhängare hänger på och kravet på avrättning till slut blir till allvar.

EDIT:

NEO skriver insiktsfullt. Hetsen riktas nu mot Gudmundsons sambo och barn. Allt är dock satir, såklart. Detta har spårat ur!

onsdag 29 juni 2011

Dom i målet om länkning til Web-tv

För omkring ett år sedan skrev jag om ett åtal mot en man som åtalades för länkning till websända hockeymatcher. Jag ifrågasatte om en sådan sändning överhuvudtaget kunde anse ha någon sådan verkshöjd som krävs för upphovsrättsligt skydd.

Nu har hovrätten meddelat dom i målet. Hovrätten konstaterar på ungefär samma grunder som jag att sändningarna inte har någon verkshöjd. Domstolen konstaterar att kommentatorernas insatser och kameravinklar m.m. är givna och följer spelets gång.

Däremot konstaterar hovrätten att reprissändningarna är en sådan till upphovsrätten närstående rättighet som inte förutsätter verkshöjd. Mannen döms därför att betala 50 dagsböter och skadestånd med 7 500 kronor.

Man skulle sålunda kunna förstå domen som att det är fritt att länka till direktsända matcher så länge reprisavsnitten redigeras bort, om detta nu alls är tekniskt möjligt.

EDIT:

Krafsklotter utvecklar intressanta tankar kring frågan om gränsdragningen för länkning.

tisdag 28 juni 2011

JO riktar allvarlig kriktik mot polisen - Öppnar för människohandel

I dag rapporteras om hur JO har riktat allvarlig kritik mot polismyndigheten pga en grupp rumänska tiggare.

JO:s kritik är formellt korrekt och det är glädjande att JO i sitt beslut väger in rättssäkerhets- och frihetsaspekter. Man hade kanske önskat att liknande principer hade hållits lika högt i andra sammanhang, men man får väl glädja sig för det lilla.

Men förnöjdheten över JOs beslut grumlas snart av en oro över att det nu öppnas upp för organiserad människohandel i syfte att utnyttja skyddslösa och handikappade personer för tigger.

Att människohandeln i detta syfte är reell och utbredd framgår av flera käller, bl.a. av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel. Här anges att påtvingat tiggeri betraktas som en form av tvångsarbete eller tvångstjänst enligt definitionen i 1930 års ILO-konvention nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt arbete. Utnyttjande för tiggeri, inbegripet utnyttjande för tiggeri av en person som är offer för människohandel och som befinner sig i beroendeställning, kan därför falla inom tillämpningsområdet för definitionen av människohandel.

I några svenska domar (exempelvis Svea Hovrätts domar 090611 och 101004 i brottmålen B 1479-09 och B 6263-10)döms också organisatörer av tiggeri till ansvar för människohandel. I den senare domen beskrivs ganska målande hur tiggeriet organiseras över Europaofta med utgångspunkt från Rumänien. I målet handlade det om en förståndshandikappad man som hade rekryterats i Rumänien och sedan förts på en turné genom Europa för att slutligen hamna i Sverige. Allt i syfte att förse några mörkskygga individer med lättförtjänta pengar.

Människohandel i alla dess former är cynisk. Men JO har helt rätt då han i sitt nu aktuella beslut påpekar att det inte finns något rättsligt stöd för att förebygga handeln genom att avvisa tiggarna. Det är fullt möjligt för Sverige att införa en sådan lagstiftning men av någon anledning finns den inte. Detta leder till ett problem eftersom JOs beslut nu kan tolkas av människohandlarna som att det är fritt fram att skeppa hit flera av sina utsatta landsmän.

Sala kommun gjorde ett försök att förhindra människohandeln genom att förbjuda människohandel på offentlig plats. Förbudet föranledde dock massiv kritik. Det märkliga i kråksången är dock att kritikerna ofta var samma personer som i andra sammanhang vill förbjuda prostitution - även helt frivillig - för att på så sätt förebygga trafficking, dvs människohandel. Men tydligen anser dessa kritiker - lite tillspetsat - att det är Ok med människohandel så länge det främst drabbar Romer?

Min uppfattning är att samhället aldrig skall acceptera att individer utnyttjas av människohandlare eller andra plågoandar. Rumänien är en del av EU och det vore därför fullt acceptabelt med en lagstiftning som gör det möjligt för polisen att avvisa tiggare till deras hemland för att på så vis sända en signal till människohandlarna att de inte är välkomna här. Och det brådskar med införandet av en sådan lag. En sådan lagstiftning måste dock kombineras med påtryckningar på Rumänien att förbättra romernas levnadsvillkor.

måndag 27 juni 2011

FlyMe - Eller högtflygande juridik

Ekobrottsmyndigheten har förlorat ännu ett stort s.k. profilmål. Denna gång handlar det om åtalet mot styrelsen för flygbolaget FlyMe. Målet var uppmärksammat i media och bl.a. fick en advokat tillika styrelseledamot och åtalad löpa gatlopp i media.

Den 20 juni kom så Göteborgs tingsrätts dom som här biläggs i som en sammanfattning. I domen ogillas samtliga åtalspunkter. Domskälen är osedvanligt omsorgsfullt utformade och tingsrätten konstaterar på samtliga punkter att något brott inte har begåtts ens i objektiv mening.

Det är dock inte domen i sig som föranleder mig att skriva detta inlägg utan snarare efterdyningarna i media som bäst beskrivs i detta cachade blogginlägg författat av en av de åtalade.

Media nyttjar sig alltså av en docent som tidigare varit gift med en av de åtalades kollegor. En docent som offentligt i GP och andra sammanhang har förespråkat en omkastad bevisbörda i Ekobrottmål. Denne docent vill alltså att Sverige ska bryta mot internationella åtaganden om att den som är misstänkt skall betraktas som oskyldig till dess motsatsen bevisat. Hur tänkte GP när man släppte fram denne docent?

söndag 26 juni 2011

Professor hävdar att korruption är typiskt manligt

Genusvetenskapen tar sig allt mer absurda uttryck.

Professorn Lena Wägnerud hävdar i en debattartikel i dagens Expressen att korruption skulle vara typiskt manligt.

Det som annars brukade utmärka en forskare var att uttalanden baserades på empiriska fakta. Denna gamla dammiga tradition har dock blivit omodern i dagens genusindrypta Sverige.

När Wägneurd gjorde sitt uttalande måste hon nämligen ha bortsett från Jämtlands kvinnliga och korruptionsåtalade landshövding. Hon måste också ha glömt bord korruptionsmisstänkta Mindo Rosalina Manulang och alla mutåtalade hemvårdarinnor som jag har träffat på i dussintal under mitt yrkesliv.

Jag är förvisso väl medveten om att det finns vissa undersökningar som går på samma linje som Wägnerud. Men de flesta är feministiskt färgade och därmed inte trovärdiga då de utgår från en politisk och förutfattade mening. Sanningen är nog snarare att kvinnor ganska snabbt tar till sig "manliga" beteenden när de får makt. Att män har varit överrepresenterade gällande korruption torde närmast kunna förklaras av att fler män har suttit vid makten än att de tillhör ett visst kön. Eftersom kvinnor nu rusar fram till olika maktpositioner så är det mitt stalltips att vi snart kommer att träffa på allt fler korrumperade kvinnor, vilket också antyds av mina exempel här ovan.

Wägnerud förordar i sin debattartikel att finansmarknadsminister Peter Normans korruptionsutredning skall utgå från ett genusperspektiv. Jag tror för min del att detta vore ett allvarligt misstag. Utredningen borde istället utgå från det gamla ordstävet "Makt korrumperar" och detta helt utan betydelse av könstillhörighet.

Läs också:

Ipse
Pär Ström

söndag 19 juni 2011

Tankeförbud blir Kommersiellt förbud

Den barnporrdömde serietidningsöversättaren beskriver på ett tänkvärt och insiktsfullt sätt det övergrepp han blivit utsatt för.

Det tankeförbud som följer med mangadomen har även fått internationella och ekonomiska konsekvenser i och med att Nintendo nu meddelar att man stoppar lanseringen i Sverige av fightingspelet Dead or Alive Dimensions. Därmed förlorar den svenske distributören Bergsala betydelsefulla intäkter och kanske måste i förlängningen personal sägas upp.

Är det rimligt att moralpanik får dessa dimensioner?

fredag 3 juni 2011

Politiker förtjänar inte vår respekt

Idag kan vi läsa hur media förvånas över att ungdomar inte tycker att demokrati är så viktigt och att ungdomar tycker att diktatur vore Ok.

Själv är jag inte så förvånad. Ungdomar har förmågan att se hur politiker beter sig. Att politiker endast agerar för att maximera sin egen makt, att politiker ser till sin egen lycka hellre än till befolkningens, att politiker ljuger och ständigt sviker. Detta gäller politiker oberoende av politisk blocktillhörighet. I min egen helt ovetenskapliga undersökning härintill har 52% svarat att de inte litar på politiker, oavsett blocktillhörighet.

Här är ett par kommentarer från de som röstat:

"Gång på gång har jag varit naiv och trott på att politiker menat vad de sade. Aldrig mer. De har bevisat att ett politikerlöfte inte är värt någonting."

"Politikers mål är makt. Oavsett priset."

"Finns ingen politiker som skulle låta bli att ljuga om denne skulle tjäna på det."

Jag har alltid fått lära mig att respekt får man inte det förtjänar man. Enkelt uttryckt kan jag inte förstå att någon politiker har agerat på ett sådant sätt att de förtjänar de ungas respekt. Resultatet av den nu aktuella undersökningen är därför inte särskilt förvånande.

Fler i samma ämne:

Beelzebjörn

Tokmoderaten

Unni Drougge

Scaber Nestor

Intressant?