lördag 27 mars 2010

Malmström vill censurera internet och återuppliva SWIFT-avtalet

Under den vinklade rubriken Malmström vill blockera barnporrsajter rapporterar SvD att kommissionären Malmström vill införa censur på internet. Som vanligt spelas barnporrkoret ut för att skänka legitimitet åt denna folkrättsstrida handling.

Förslaget möter motstånd från Tysklands justitieminster samt från flera medborgarrättsorganisationer. Malmström har dock tagit lätt på kritiken. Som vanligt väger alltså yttrandefrihet och andra grundläggande rättigheter lätt i politikernas värld.

Ecpat stödjer inte helt oväntat förslaget med det osanna argumentet att det bara i Sverige skulle ske 50 000 sökningar per dag efter barnporr.

Mytbildningen kring att det skulle förekomma ett stort antal predatorer och barnporrsajer på nätet har sakligt sågats av Oscar Schwartz i tre inlägg: HÄR, HÄR och HÄR.

Snälla politiker; Det räcker nu, så gott som alla är emot barnporr men vi har för länge sedan genomskådat er när ni använder barnporren som ett falskt argument för att beskära våra rättigheter! Lägg ner, gör om gör rätt!

Malmström ligger inte på latsidan. På hennes blogg kan man läsa att hon vill väcka liv i SWIFT-avtalet som nyligen kasserades av EU Parlamentet. Hennes retorik till stöd för avtalet blir dock motsägelsefull när hon i ena stunden talar om att den information som skall överföras till USA endast får användas för terrorbekämpning, men i nästa stund säger att uppgifterna inte kan begränsas till att avse endast misstänkta personer. Föraktet för demokratins spelregler tycks inte ha några gränser!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag 25 mars 2010

Övervakningssamhället når nya höjder

Nu skall äldre personer övervakas med kameror uppmonterade i deras sovrum, rapporterar SvD.

På samma sätt som vanligt intygar makthavarna att integriteten inte skall kränkas och att kontrollen skall vara rigorös:

Eckerstein säger att också att det ska råda rigorös säkerhet kring vilka som kan logga in på kamerorna och under vilka former de kan göra det.


Vi minns att samma löften lämnades innan nakenkamerorna infördes på flera flygplatser. Enligt makthavarna skulle de som hanterade kamerorna ha särskild utbildning och några övertramp skulle absolut inte ske.

Även dessa löften har kommit på skam. I artikeln rapporteras om en manlig kameraoperatör som trakasserar sin kvinnliga kollega sedan hon hade passerat en nakenkamera. Motsvarande incidenter har rapporteras tidigare.

Alla utom makthavarna förstår att den gigantiska ökning av registreringar, kameror, mikrofoner, skannning m.m. som sker i snabb takt också kommer att leda till kränkningar och övertramp. Detta sker eftersom det alltid yttterst är människor som sköter tekniken och registren. När skall även makthavarna komma till denna insikt och när skall den grå majoriteten av väljarkåren vakna ur sin dvala och kräva förändring?


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

måndag 22 mars 2010

Ny grupp på facebook för Ask's avgång

Bloggkollegan Tomas Tvivlaren har startat en ny grupp på Facebook som kräver Beatrice Ask's avgång.

Kära läsare; Gå med i denna grupp och visa att ni aktivt tar avstånd från tant Gredelin!

söndag 21 mars 2010

Samtidigt i England

I England hade så när antipiratorganisationen BPI lyckats smyga igenom en ny lag som skulle göra det möjligt för upphovsrättsindustrin att efter eget tyckande tvinga ISP'er att stänga internetsidor utan föregående prövning i domstol.

Saken uppmärksammades dock i sista sekunden och har resulerat i ett öppet brev från ledande företrädare för Google, Facebook m.fl. som kritiserar lagen och uttrycker farhågor för att lagen skulle innebära slutet för ett fritt internet.

HADOPI i Frankrike och nu denna BPI-lag i England. Från att tidigare ha varit en varm förespråkare för EU känner jag nu en alltmer tilltagande osäkerhet till om Sverige alls bör beblanda sig och samarbeta med närmast fascistiska stater.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Projekt 500 bäckar
Jag stöder Piratpartiet och därför satt in 1 000 kronor till projekt 500 bäckar.

Detta innebär inte att jag stödjer de som vill sparka ut Christian Engström ur partiets styrelse. Tvärtom anser jag att han är mycket viktig för partiet och jag kommer därför att rösta emot valberedningens förslag. Att jag stödjer projekt 500 bäckar beror därför uteslutande på att jag anser att partiet behöver stöd inför den stundande valrörelsen.

Läs mer om projekt 500 bäckar HÄR.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Ask och skampålen igenHär är videon med Beatrice Ask's numera klassika uttalanden att misstänkta skall hängas ut till allmänt spott och spe.

Notera hur hon betonar ordet misstänkt och att hon säger " du är misstänkt för att ha köpt sex...och det är inte tillåtet". Sedan när är det otillåtet att bli misstänkt för ett brott? Man är väl oskyldig till dess skulden har fastställts av domstol. Eller?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kan vi lita på revisorerna?

I pappersversionen av dagens SvD frågar sig Andreas Cervenka om vi kan lita på revisorerna. Frågan är motiverad och viktig i denna tid av efterdyningar från bankkollapsen och den nära förestående floden av årsredovisningar.

Revisorerna skall vara fordringsägarnas garanter för att bolagens redovisning är korrekt och rättvisande. Men det finns ett klassiskt dilemma inbyggt i detta system. Revisorerna får nämligen betalt av de bolag som de är satta att granska och man biter inte gärna den hand som föder en.

Ett bevis för problemet är att det av Swedbanks årsredovisning framgår att bankens revisorer på Deloitte har kvitterat 40 miljoner kronor för revisionsarbete och ytterligare 19 miljoner kronor för konsultationer. Vågar man mot denna bakgrund lita på att revisoerna sätter fordringsägarna och småspararna i det främsta rummet när bankens redovisning granskas?

Frågan blir än mer het när man tittar på hur Swedbank har värderat sin kollaps i de baltiska staterna. Detta bankens engagemang resulterade förra i året i förluster åå 11 miljarder kronor, ändå värderar banken att engagemanget har ett övervärde på 12,6 miljarder. Och revisorerna nickar instämmande och ger sitt godkännande.

Hur är det möjligt att en förlust på 11 miljarder kan vändas till ett positivt övervärde om 12,6 miljarder? Jo, banken har tittat i kristallkulan och där man sett att förvisso blev det förlust nu och man förväntar sig att även de kommande 3 åren skall bli knackiga. Men därefter vänder det, säger banken, och det med råge. För banken hävdar att baltikum under de kommande 30 åren (!) kommer att ha en tilväxt på hel 7 procent per år.

Andreas Cervenka kallar denn fjärrsyn för imponerande och liknar företeelsen med att man festar upp hela månadslönen på en helg i förlitan på kommande månadernas säkra vinnare på V75. Jag är benägen att hålla med.

Swedbanks revisor Jan Palmqvist på revisionsbyrån Deloitte borde nog gå om den grundläggande kursen i bokföring. Detta är för övrigt samma revisor som för inte så länge sedan också gav klartecken till Carnegies delårsrapport i oktober 2008 utan att med ett ord nämna hur hårt pressad bankens ekonomi var och kort därefter kollapsade banken. Kan vi förvänta oss ett liknande scenario med Swedbank? Och skall skattebetalarna då återigen stå för kalaset?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag 20 mars 2010

Miljöpartiet vill avskaffa rättssäkerheten

På sin blogg propagerar miljöpartisten Maria Ferm för att det s.k. samtyckesrekvisitet skall införas i våldtäktslagstiftningen.

Hon har stöd av bl.a. pjasen professor Diesen, vilket jag skrev om för några månader sedan, HÄR.

Kanske är det ändå inte så att Maria Ferm vill avskaffa rättsäkerheten, men det är tydligt att hon hellre försöker vara politiskt korrekt än påläst. Samtyckesrekvisitet har redan varit föremål lagstiftarens tankar under den förra socialdemokratiska mandatperioden. Jag finner skäl att åter citera det som skrev i Proposition 2004/05:45: "Kommittén redogör för engelsk rätt, som innehåller en bestämmelse om våldtäkt som baseras på bristande samtycke. Kommittén konstateraratt statistiken vad gäller polisanmälningar och åtal som avser misstanke om våldtäkt inte är bättre än i Sverige. Enligt kommittén ger det engelska exemplet också stöd för farhågor om de följder en reglering baserad endast på bristande samtycke kan få, nämligen den att offret hamnar i centrum för brottsutredningen."

Ferms avdammade förslag leder alltså inte till fler åtal utan endast till att brottsoffret hamnar i centrum för brottsutredningen. Är det verkligen detta Ferm vill åstadkomma, eller hade hon helt enkelt inte läst på innan hon framställde sina populistiska krav på lagändring? Vill vi ha politiker som kräver lagändring utan att först ha funderat på konsekvenserna?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

fredag 19 mars 2010

Ask bör avgå

Beatrice Ask har än en gång visat att hon inte hyser ens den minsta respekt för grundläggande folkrättsliga principer.

Genom Europakonventionen och även av hävd i svensk rättstradition har vi alla rätt att betraktats som oskyldiga till dess skulden har fastställts av domstol. Men detta bryr sig inte Beatrice Ask om. Förmodligen med förhoppningen att kunna vinna fler feministiska röster agiterar hon därför nu för att ännu icke dömda skall bestraffas.

Det handlar om misstänkta sexköpare och tydligen bara om den misstänkte är man eftersom Ask endast uttalar sig om manliga sexköpare. Kvinnliga sexköpare som reser till Afrika etc omfattas tydligen inte av Ask's repressalier. Enligt Ask är det också jättebra om barnen får veta att deras far är misstänkt som sexköpare för då är pappan enligt Ask en "typ" som dessutom sannolikt har förgripit sig på sina barn.

Jag tar mig för pannan. Ask har tidigare visat sin inkompetens i samtliga frågor som handlar om statens ingrepp i den privata sfären. Men hennes argumentation i den nu aktuella frågan når nya avgrunder.För mig framstår det som uppenbart att Ask har tagit ett jobb som hon inte klarar av. Det skulle därför vara en välgärning om hon i vart fall förmådde att ta ett riktigt beslut, nämligen att avgå från posten som justitieminister!

Fler i samma ämne:

Alliansfritt Sverige

Anna Troberg

Henrik Alexandersson

UPPDATERING: Advokatsamfundets generalsekreterare kallar Ask's förslag för en återgång till medeltiden och får medhåll av Niklas Långström,chef för Centrum för våldsprevention. Långström påpekar dessutom att forskningen visar att skamstraff ökar risken för återfall.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

söndag 7 mars 2010

Smutsig valkampanj

SvD befarar att den fria debatten i bloggosfären, youtube m.m. kommer att smutsa ner valkampanjen. Det märklig är att SvD som bevis för sina farhågot tar ansats i händelser som inte ens har någon beröring med de sociala media som sedan räknas upp.

Själv tror jag att den fria debatten i främst bloggosfären gynnar transparensen och öppenheten inför den kommande valkampanjen. Politikerna kan inte längre som tidigare kontrollera vilken information som tillåts nå ut till väljarna och måste därför vara mera noga med både vad som sägs och görs. Smutsiga bykar kan inte längre gömmas i mörka hörn och visst kan man förstå att politikerklassen är missnöjd med denna utveckling. Med de glömmer då bort att enligt vår grundlag så utgår makten från folket och därför är den fria debatten till nytta för en livaktig demokrati.

Precis som tidigare i gammelmedia kan det naturligvis inträffa att felaktig information sprids via bloggosfären. Politkerna har dock all makt att kommentera och bemöta sådana felaktigheter eftersom gammelpartierna alltjämt kontrollerar TV, radio och gammelmedia i övrigt. Det är trots allt genom de gamla traditionella kanalerna som gemene man i huvudsak får sin information.

Gammelmedias traditionella uppgift var att bevaka makthavarna till folkets bästa. Jag anser att gammelmedia har förvaltat detta ansvar dåligt. SvD:s oro för sociala medias roll i den kommande valrörelsen handlar nog mest om gammelmedias missnöje över den konkurrens som nu kommer från bloggosfären med flera sociala media. Tidningsbranschen är i kris och istället för att omvärdera sina egna affärsmodeller blir det enkelt att kasta smuts på konkurrenterna. Men detta om något är en smutsig kampanjmetod!

Uppenbart har bloggosfären snappat upp väsentliga frågor som antingen helt eller delvis har förtigits eller missats av gammelmedia. Vi har FRA-debatten, debatten kring SWIFT-avtalet, debatten kring datalagringsdirektivet, IPRED m.m. m.m. Här har bloggosfären och inte minst Piratpartiet spelat en mycket viktigt och kanske avgörande roll. Något som vi inte tidigare har sett och jag har verkligen svårt att uppfatta folkligt deltagande i den politiska debatten som något negativt för demokratin.

Opassande skriver i samma ämne och ger också en del nyttiga tips. Och MMI lovar att hålla debatten ren.

lördag 6 mars 2010

Acta och transparens

Upphovsträtan berättar att regeringen nu har tillkännagivit att EU har enats om större öppenhet kring Acta-förhandlingarna.

Men på samma sätt som Upphovsträtan känner jag tveksamhet. I texten från regeringen finns inga klara löften eller utfästelser, bara vaga målangivelser som:

kommit överens om att verka för snarast möjliga offentliggörande av avtalsutkastet i ACTA-förhandlingarna


Och

Överenskommelsen, som nåddes vid dagens möte i EU:s handelspolitiska kommitté, innebär att EU aktivt ska uppmuntra övriga ACTA-parter


Verka för snarast möjliga uppmuntran...det är vad som egentligen står i texten. Inga utfästelser och inget ansvar kan därför utkrävas om målangivelserna inte uppfylls.

På regeringens hemsida framhålls att ansatserna till "öppenhet" till stor del skulle vara Sveriges förtjänst. Samtidigt skall man komma ihåg att Sverige utan tvekan gav sig in i förhandlingarna trots hemlighetsmakeriet. Kan kritiken i bloggosfären ha något att göra med att regeringen nu ändrar taktik?

Snart är det val och uppenbart tas detta som intäkt för en massiv desinformation. Minnet från valet till EU-parlamentet tycks finnas kvar.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

fredag 5 mars 2010

Politiker kramar upphovsrättsbrottslingar
Upphovsrättsmaffian är ett sjunkande skepp fyllt med samvetslösa råttor, men det har det politiska etablissemanget ännu inte insett. Eller om man är lite mer konspiratoriskt lagd så skulle man kunna påstå att politikerna inte vill inse.

Hela bloggosfären fylldes nyligen med fakta kring Voddlers upphovsrättsbrott. Denna brottslighet tycks dock sossarna vilja stödja och i sin iver bjuder man in Voddler och andra medlemmar ur upphovsrättsindustrin för att diskutera upphovsrätten. Någon frihetsföreträdare har dock inte inbjudits till samtalen så det står rätt klart hos vem sossarnas hjärta finns.

Läs mer HÄR.

Ibland undrar man om dubbelmoralen inte har några gränser.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag 4 mars 2010

Datalagring och politiska bluffar

Integritetsfrågan bränner het under fötterna på politikerna så här i valtider. De tycks därför övertrumfa varandra med bluffar rörande datalagringsdirektivet.

Efter en intenvis kritik i bloggosfären ändrade Miljöpartiet sin retorik. Men läs texten, inte ett ord om att de inte kommer att rösta igenom direktivet om de vinner valet. Sålunda kan vi utgå från att fortfarande kommer att bekämpa direktivet fram till valet för att dagen efter rösta igenom det som lag.

Bodström försvarar datalagringen. Inte så konstigt kanske med tanke på hans nära knytning till direktivets tillkomst. Men Bodströms försvar sker med hjälp av falska argument, vilket Mårten Fjällsttröm bevisar. Bodström hävdar att vi alltid har haft datalagring men i ett närmast laglöst tillstånd och att direktivet därför är till allas bästa eftersom det skapar ordning. Bodström måste ha glömt bort de lagregler som följer av E-handelslagen och bakomliggande direktiv. Enligt dessa lagregler är huvudregeln att all personuppgifter skall raderas så snart som möjligt. Bodström - däremot - vill att allt skall lagras alltid. Men detta försöker han dölja i sitt inlägg.

Cecilia Malmström tycks vara inne på samma bluffspår när hon påstår att de lagrade uppgifterna endast får användas för att spåra och lagföra brott med ett straffminimum 5 år. Var hon haft fått denna uppgift ifrån är för mig obekant. Den som vet får gärna upplysa mig.

Emma upprörs och Mark Klamberg är som vanligt sakligt kunnig.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

onsdag 3 mars 2010

Polisen skall få signalspana

Många har noterat den utredning som skall ge polisen rätt att signalspana med hjälp av FRA. Men naturligvis inte förrän efter valet.

Jag uppmärksammade detta i ett inlägg redan i december 2009. Läs också gärna vad Mark Klamberg då skrev i ämnet samt mitt inlägg om ansamlingen av övervakningslagar.

Det är tydligt att politikerna visar upp en ohederlighet och feghet. Alla känsliga lagar gällande övervakning skall tydligen komma efter valet. Det är tydligt att politikerna inte vill att frihetsfrågorna lyfts fram under valkampanjen. Låt dem inte lyckas! Kräv svar och utkräv garantier! Om ni som jag inte litar på politikerlöften utan tror att de bryts så snart valet är överståndet så lägger ni er röst på PP!

tisdag 2 mars 2010

Skadestånd och rimlighetMårten Schultz försvarar skadeståndsrättens roll i samhället och hävdar att den [amerikanska] skadeståndsrätten är den lilla människans möjlighet att få en chans mot storföretagen.

Jag anser att Schultz beskrivning är förenklad.

I Sverige innebär den traditionella skadeståndsrätten att den som påstår sig ha lidit skada skall styrka att ett visst handlande genom direkt orsakssamband har förorsakat en ekonomiskt mätbar skada.Varje steg på vägen skall styrkas. Med detta ser jag inga problem.

I den amerikanska rätten har man dock ett fenomen kallat punative damages. Den svenska motsvarighet skulle kunna sägas vara ideellt skadestånd dvs en skadeersättning utan samband med någon visad ekonomisk förlust. Det är i detta juridikens gränsland som skadeståndsrätten riskerar att bli absurd eftersom den ofta kommer att gynna storföretagens [läs upphovsrättsindustrins] intressen, dvs tvärtemot den Davids kamp mot Goliat som Schultz beskriver.

Låt mig med ett par korta exempel visa hur obalanserat den ideella skadeståndsrätten slår.

Den som drabbas av brott har rätt till ett ideellt skadestånd som då kallas kränkningsersättning. Domstolarna brukar i sin dömande verksamhet följa den praxis som har utvecklats genom Brottsoffermyndigheten. Av denna praxis följer att ett mord är värt ett par hundratusen kronor och en våldtäkt sisådär 75 000 kronor.

Men när ideella skadestånd döms ut inom upphovsrättens område är det helt andra belopp som gäller. Vi minns den ensamstående mor som dömdes att betala 15 000 000 kronor för att ha fildelat några musikfiler. Och Pirate Bay-killarna dömdes att betala 30 000 000 kr utan att upphovsrättsindustrin behövde visa att en nedladdad fil motsvarade en förlorad försäljning.

Smaka på dessa skillnader; 30 000 000 kronor för några delade filer, ett par hundratusen för ett mord. Känns det rimligt? Jag tycker inte det.

Så skillnaden mellan mig och Schultz tycks vara att jag hyser uppfattningen att skadeståndsrätten emellanåt hellre ser till storföretagens intressen än till den lilla människan.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Bodströmsamhället prisas

Bodström belönas av Politikerbloggen.

Mannen som gav övervakningssamhället ett ansikte, som vill spana på all din privata kommunikation och bugga din bostad även om du inte är brottsmisstänkt. Han prisas nu. Ja, det finns ju så många antidemokratiska bloggare som förtjänar beröm. Nationaldemokraterna eller AFA har kanske en passande blogg?

Författningsdomstol underkänner datalagringsdirektivet

Rubriken är något missledande. Men enligt ett pressmeddlande från Piratpartiet har nu den tyska författningsdomstolen förklarat att datalagringsdirektivet strider mot Tysklands författning.

Beskedet är glädjande eftersom det kommer från en av de mäktigaste statern i EU. Särskilt som EU inom kort skall utvärdera datalagringsdirektivet.

Farmor Gun undrar om svensk grundlag erbjuder samma skydd som den tyska konstitutionen. Svaret är nej.

Enligt 11 kap 14 regeringsformen föreskrivs förvisso: "Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, får föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart."

Det sista ordet i lagtexten är viktigt. Begränsningen till fall som är "uppenbara" innebär att lagstadgandet sällan har tillämpats.Vi kan därför inte förlita oss på att myndigheterna och domstolarna kommer att underlåta att tillämpa datalagringsdirektivet pga av att den implementerade lagen skulle strida mot Europakonventionen eller vår grundlag.

Jag har dock pekat på att det finns andra vapen att ta till mot storebror. Grupptalan är ett utmärkt sätt för att bekämpa en stark motståndare. Den talan som nu har prövats av den tyska författningsdomstolen fördes också som en grupptalan.

Det kan också förtjäna att nämnas att regeringen Persson under 2004 lämnade utredningsdirektiv som blev startskottet för den s.k. Grundlagsutredningen. Av direktivet framgår bl.a. att utredningen skulle se över dels domstolarnas normprövningsrätt samt huruvida det fanns behov av en författningsdomstol i Sverige.

Grundlagsutredningen lämnade sin slutrapport i december 2008, vari bland annat föreslås att det ovan nämnda uppenbarhetsrekvisitet skall tas bort. Om betänkandet leder till lagstiftning skulle domstolarna därför ges möjlighet att i flera fall kunna vägra att tillämpa lagar som strider mot grundlagen och/eller Europakonventionen. Något förslag om att instifta en svensk författningsdomstol lämnades dock inte.

Av intresse blir också bestämmelsen i 10 kap 5§ regeringsformen. Av denna grundlagsbestämmelse följer bl.a. att riksdagen kan avhända sig bl.a. sin lagstiftningsmakt till EU under förutsättning att "att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna".

Jag har ännu inte hunnit djupknäcka de rättsliga konsekvenserna av denna lagbestämmelse. Men lagbestämmelsen skulle kunna uppfattas som så att riksdagen har möjlighet att vägra att implementera direktiv - exempelvis datalagringsdirektivet - som strider mot Europakonventionen.

Kanske är det ändå hög tid för Miljöpartiet att omvärdera huruvida det är rätt taktik inför valet att bedra och svika sina väljare?!

Fler kommentarer i ämnet HÄR och HÄR.

UPPDATERING: Mark Klamberg tipsar om en artikel i Spiegel. Författningsdomstolen har tydligen inte helt kasserat den tyska datalagringslagen, men krävt omfattande ändringar innan lagen tillåts träda ikraft igen. Domstolen har också beslutat att all data som hittills har lagrats skall förstöras.

Pingat på intressant.se

måndag 1 mars 2010

Miljöpartiet och datalagring

Miljöpartiet har klargjort sin position. Deras motstånd till datalagringsdirektivet gäller bara fram till valet, därefter tänker de införa direktivet som lag tillsammans med sossarna.

Carl Schlyter kallar detta för en "vettlös kompromiss" samt konstaterar han:

Om vi trots detta inte kan stoppa det så får vi helt enkelt betala 100 miljoner om året i böter. Det är ändå betydligt billigare än vad datalagringsdirektivet kostar (mellan 170-600 miljoner). Jag betalar hellre 20 kr om året i "frihetskostnad" på tele/data-räkningen än 100 kr om året för finansiering av "storebror".


Minimaliter kommenterar insiktsfullt med en video där MP:s språkör Peter Eriksson gör bort sig ordentligt.