lördag 20 mars 2010

Miljöpartiet vill avskaffa rättssäkerheten

På sin blogg propagerar miljöpartisten Maria Ferm för att det s.k. samtyckesrekvisitet skall införas i våldtäktslagstiftningen.

Hon har stöd av bl.a. pjasen professor Diesen, vilket jag skrev om för några månader sedan, HÄR.

Kanske är det ändå inte så att Maria Ferm vill avskaffa rättsäkerheten, men det är tydligt att hon hellre försöker vara politiskt korrekt än påläst. Samtyckesrekvisitet har redan varit föremål lagstiftarens tankar under den förra socialdemokratiska mandatperioden. Jag finner skäl att åter citera det som skrev i Proposition 2004/05:45: "Kommittén redogör för engelsk rätt, som innehåller en bestämmelse om våldtäkt som baseras på bristande samtycke. Kommittén konstateraratt statistiken vad gäller polisanmälningar och åtal som avser misstanke om våldtäkt inte är bättre än i Sverige. Enligt kommittén ger det engelska exemplet också stöd för farhågor om de följder en reglering baserad endast på bristande samtycke kan få, nämligen den att offret hamnar i centrum för brottsutredningen."

Ferms avdammade förslag leder alltså inte till fler åtal utan endast till att brottsoffret hamnar i centrum för brottsutredningen. Är det verkligen detta Ferm vill åstadkomma, eller hade hon helt enkelt inte läst på innan hon framställde sina populistiska krav på lagändring? Vill vi ha politiker som kräver lagändring utan att först ha funderat på konsekvenserna?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar