fredag 30 juli 2010

Washington Post: CIA har fakat Al Qaida videos

Terrorhotet tillsammans med barnporrkortet har under flera år åberopats av politikerna för att i snabb takt genomdriva ett otal demokrati- och frihetsinskränkande lagar. I Sverige har vi bl.a. fått FRA som ett resultat av den påstådda hotbilden från terrororganisationer. Al Qaida har påståtts vara det mest hotfulla terrornätverket. Men hur förhåller det sig egentligen? Jag har inte svaret, men kan konstatera att den som ifrågasätter terrorhotet snart får etiketten "konspirationsteoretiker" eller något liknande nedsättande omdöme. Jag tar ändå risken.

Washington Post rapporterar om två fd CIA-anställda som kan berätta hur Al Qaida filmer fakades. Fler rapporter har kommit fram i samma ämne. Vi kommer också ihåg hur USA utan darr på handen påstod att Irak hade tillgång till massförstörelsevapen för att på så sätt motivera ett angrepp mot Irak. Hans Blix argumenterade mot dessa - som det visade sig - lögner. Men varken svenska eller andra nationers politiker lyssnade till honom. Terrorhotet manifesterades och fick snabbt acceptans även i gammelmedia som sällan eller aldrig har ifrågasatt om terrorhotet verkligen förekommer.

Gammelmedias följsamhet mot politikerna blir särskilt märklig eftersom s.k. False flag operations är en gammal och välkänd företeelse. Ett av de mest kända fallen av "false flag" är när den nyligen valda Hitler skyllde 1933-års riksdagshusbrand på den nederländske kommunisten Marinus van der Lubbe. Idag är det väl känt att anklagelserna var falska. Men van der Lubbe dömdes och avrättades genom halshuggning i januari 1934. Nazisterna spelade på händelsen genom att bygga upp en föreställning om en kommunistisk konspiration, vilket i sin tur i förlängningen användes för att göra Hitler till diktator och till att skapa demokrati- och frihetsfientliga lagar likt de som nu skapas utifrån föreställningen om terrorhotet. För mer information kring fenomenet "False flag operations" rekommenderar jag att ni tittar på Alex Jones film "Terror Storm" som jag har bäddat in här nedan.. Kom dock ihåg att iaktta sedvanlig källkritik när ni tittar på filmen. Alex Jones är en synnerligen kontroversiell konspirationsteoretiker, men filmen är likväl intressant och faktaspäckad.En annan false flag operation är politikernas och särskilt Cecilia Malmströms påståenden om utbredningen av barnporr på nätet. Cecilia Malmström har som bekant använt detta argument för att kunna censurera internet. Och i en debatt i svenska P1 uttalade hon sig tvärsäkert om att det fanns bevis för hennes påståenden och lovade hon att till Christian Engström överlämna rapporter som skulle styrka påståendena. Men när Engström senare påminde om att han gärna ville ha del av den utlovade bevisningen visade det sig att Malmström inte hade några svar. Hennes argumentation var falsk.

Så vem tjänar på terrorhotet och barnporrkortet? Jag hävdar att det inte råder någon tvekan om att det handlar om de politiker och tjänstemän som vill genomdriva det totalitära kontrollsamhället (jfr med Hitlertyskland här ovan). En tydlig grupp som man gärna vill få tyst på är bloggosfären. I Italien torde det - som bekant - inom kort införas lagar som är designade för att tysta kritiker i bloggosfären. Bloggarna har makt och denna makt skall vi tillvarata för att granska makten på det sätt som gammelmedia borde göra, men inte gör. På samma sätt behövs Piratpartiet i riksdagen för att där granska den lagstiftande makten så att vi - förhoppningsvis - kan förhindra ytterligare frihetskränkande lagar och - gärna - avskaffa de som redan har instiftats.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag 29 juli 2010

Rödgrön oenighet om FRA

Farmor Gun och HAX rapporterar att de rödgröna är oeniga om hur de skall behandla FRA:s signalspaning efter en eventuell valseger.

Miljöpartiet tycks alltjämt vara motståndare till FRA, men sossarna anser att FRA skall få fortsätta att spana på vanligt folks privatliv. Socialdemokratiske Anders Karlsson - tillika ordförande i försvarsutskottet - säger:

– Vi har ju tidigare gjort den här spaningen i luften, och nu är det så att all trafik går via kabel för Sveriges rikes säkerhet så måste man ha en spaning. Den har vi haft i hundra år och den måste vi fortsätta ha.


Jaha, men Europadomstolen har ju redan i en dom från 1995 konstaterat att spaningen som skett i luften utan lagstöd var olaglig. Sossarna motiverar sålunda den utökade spaningen i kabel genom att åberopa ett lagbrott. Huvudlöst och ytterligare ett exempel på inkompetensen hos gammelpartiernas representanter.

Och det är inte bara frågan om FRA som splittrar de rödgröna. Jag gjorde en enkel sökning på Google som visar att de rödgröna inte tycks kunna enas om något alls. Skall FRA och övriga demokratifientliga lagar kunna bekämpas måste Piratpartiet in i riksdagen!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag 28 juli 2010

Välj rätten till privatliv

Choose Privacy Week Video from 20K Films on Vimeo.Hittade denna på Piratpartiets forum där den hade postats av Bitbybit. Filmen är väl värd att se och spridas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Bradley Manning - Hjälte eller förrädare?

22 åriga underrättelseanalytikern Bradley Manning är den som misstänks för att ha läckt filmen där en amerikansk helikopterbesättning dödade en grupp obeväpnade irakier. Han riskerar nu 52 års fänglse för att alltså ha offentliggjort information som visar hur en krigsförbrytelse begås. Huvudlöst anser jag och det kan aldrig med fog hävdas att filmen skulle hota USA:s nationella säkerhet. Hotet mot USA är istället att man helt har friat helikopterbesättningen från ansvar.

Historien med Manning är på flera sätt obehaglig. Han greps och fängslades i maj 2010 och hölls inlåst en hel månad utan att några formella anklagelser riktades mot honom. Enligt uppgift berättade Manning själv för journalisten och e b.d. hackern Adrian Lamo om att han hade läckt filmen till WIkileak. Lamo skvallrade genast för de amerikanska myndigheterna som sålunda efter en tid grep Manning. Hur det är ställt med rättssäkerheten och källskyddet i USA kan man fundera över.


Det Manning beskylls för att ha gjort är möjligen i formell mening fel. Men i realiteten har han utfört en hjältemod och rakryggad handling genom att avslöja ett massmord utfört av världens mäktigaste militärmakt. Ett mord som samma militärmakt dessutom valt att dölja för allmänheten. Sann demokrati betyder inte bara rätten att få delta i allmänna val utan även att få tillgång till information som möjliggör en granskning av den offentliga maktutövningen. Denna grundläggande demokratiska princip har USA helt åsidosatt och man vill nu straffa och fängsla whistleblowern/regimkritikern.

När Etiopien fänglsade Darwit Isaak upprördes politiker och media. När USA nu i princip gör samma sak med Manning är det märkligt tyst. Inga rop på blockad eller andra ingripanden mot USA. Inte heller lär USA:s ambassadör i Sverige bli uppkallad till UD för en åthutning. Uppenbart är det skillnad på "folk och folk".

Min uppfattning är att Manning förtjänar stöd samt att USA skall fördömas inte bara för det dokumenterade mordet och döljandet av detta utan även för behandlingen av Manning.

En hemsida och facebook-grupp har startats till stöd för Manning. Gör som jag; Gå med och visa din avsky för det framväxande och totalitära samhället till stöd för Manning och andra rättfärdiga personer.

HAX skriver i samma ämne.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Wikileak - Bryggan mellan gammalt och nytt ?

Vi har alla läst om de drygt 90 000 dokument som har släppts av Wikileak och som berättar om USA:s krigföring i Afghanistan.

Aftonbladets Peter Kadhamar anser att dokumenten visar att traditionell journalistik behövs lika mycket idag som förr. Jag är mycket tveksam till denna slutsats. Varför var det inte gammelmedia som avslöjade USA:s förbrytelser, varför avslöjade inte gammelmedia FRA, varför uppmärksammade inte gammelmedia det orimliga i att man kan dömas för barnporrnografibrott pga tecknade bilder?! Jag tror att svaret är att gammelmedia och dess heltidsanställda journalister är alltför ödmjuka inför makten. Traditionella journalister vågar helt enkelt inte ifrågasätta makten av rädsla för att hamns i onåd, att inte längre bli inbjudna till presskonferenserna på Rosenbad. Journalisterna har helt enkelt svikit sitt uppdrag till förmån för karriären.

Bloggosfären - med Wikileak i spetsen - har därför tillfört en ny dimension. I bloggosfären finns de kunniga personer som utan rädsla vågar granska makten på det sätt journalisterna borde ha gjort. Gång efter gång ser vi hur avslöjande kommer via bloggosfären och hur gammelmedia efter ett tag pliktskyldigast "hänger på".

Andra som också tydligt har svikit sitt uppdrag är gammelpartierna. Inget hörs från de etablerade partierna trots rapporteringen om att USA söker efter den eller de som läckte dokumenten till Wikileak. USA:s agerande har som tydligt syfte att kväsa den kritiska granskningen av krigföringen. Ett rent antidemokratiskt agerande sålunda! Ändå är våra politiker tysta.

Vi skall minnas att Wikileak redan har stängts av en amerikansk domstol efter beställning från en schweizisk bank och att sajten blockeras av Australiens internetfilter. Att sajten kan existera torde främst bero på den svenska yttrandefrihetslagstiftningen. En lagstiftning som redan är under attack från upphovsrättsindustrin som på löpande band har beställt nya och frihetsinskränkande lagar. Det finns därför gott fog för ett antagande att USA kommer att utöva starka påtryckningar mot Sverige för att sajten skall stängas ner. Trots att vår grundlagsskyddade yttrandefrihet står under attack är våra folkvalda politiker märkligt tysta.

Enda undantaget är Piratpartiet som agerar handfast genom att erbjuda Wikileak serverplats och bandbredd. Detta samtidigt som gammelpartierna alltså är skamligt tysta, troligen av rädsla för stormakten USA:s vrede.

Fler i samma ämne:

Fredriks blogg

Farmor Gun

Deepdition

Futuriteter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

söndag 25 juli 2010

Antipirater; Den nya tidens frälse

Under medeltiden knöt kungamakten inflytelserika personer till sig genom att erbjuda dem skattebefrielse och en rad andra undantag från lagen. Systemet kallades frälse och omfattade i första hand adeln.

Idag har adelns inflytande tappat i betydelse och ersatts av Upphovrättsindustrins företrädare som tycks ha tillgång till i det närmaste outsinliga resurser för att kunna utöva politiska påtryckningar. Resultatet har blivit att ett nytt frälse har växt fram. Det handlar om en hel industri som utifrån privata vinstintressen har givits polisiära befogenheter utan att omfattas av de begränsande lagar som gäller för den reguljära polisen. Det handlar om en industri som har givits rätten att bryta mot lagen utan att behöva lida risken att straffas för sina lagöverträdelser.

Nyheter24 rapporterar hur Antipiratbyrån systematiskt utövar brottsprovokationer och tveksamma påtryckningsmetoder mot barn/tonåringar för att nå sina tveksamma mål. Allt utan risk att utsättas för förundersökning eller straff.

Även i de fall där bevisningen för Antipiraternas olagliga metoder framstår som mycket stark väljer åklagarna att inte ens inleda en förundersökning.

Är det måhända så att de polisiära myndigheterna anser att det är bekvämt att låta Antipiraterna gör det jobb lagen hindrar poliserna att göra själva? Att den olagligt insamlade bevisningen kan användas i domstolen råder det ju ingen tvekan om. Detta säkerställs behändigt genom principen som fri bevisvärdering.

onsdag 21 juli 2010

Barnporr och tankeförbud

Den 30 juni dömde Uppsala tingsrätt en känd serietidningsöversättare för barnporrnografibrott. Hans brott bestod av ett innehav av drygt 50 tecknade bilder på seriefigurer i ung ålder. Domen kommenteras föredömligt av Göran Widham.

Förbudet mot tecknade serier med barn i sexuella situationer är av flera skäl obegripligt. I praktiken innebär lagen ett förbud mot tankar och fantasier, något som i andra sammanhang aldrig straffas. Jag har rätt att fantisera om att döda min granne. Ja, till och med att göra och inneha teckningar som återger sådana fantasier. Men om teckningen istället avser ett påhittat barn så stämplas den som barnporr och jag riskerar att bli stämplad som pedofil.

När barnporren kriminaliserades 1980 var fokus inriktat mot barnets integritet och kränkningen av denna (prop. 1978/79:179 s. 8 samt Ds Ju 1978:8). Ett syfte som är högst respektabelt och skyddsvärt.

Men en tecknad bild har aldrig någon integritet som kan kränkas. Så hur kom då tecknade bilder att omfattas av det straffbara området för barnporrnografibrott? Jag kan tyvärr inte ge något entydigt svar eftersom lagförarbetena inte ger någon egentlig förklaring annat än att alla former av barnporrnografiska skildringar ansågs kunna undantas från tryckfriheten. Alla sådana bilder ansågs därför förbjudna och därmed straffbara.

I lagförarbetena görs dock ett undantag för bilder "med ett konstnärligt värde".

De bilder som fällde den nu aktuella serieöversättaren torde falla under konstformen Manga som har mycket gamla anor i Japan. Ordet "Manga" betyder fria bilder och användes ursprungligen av japanska konstnärer redan på 1700-talet. Modern Manga skapades på 1950-talet. Konstformen som sådan torde vara erkänd i de flesta länder.

Den nu aktuella genren inom Manga kallas lolicon och återger mycket unga person, ofta i sexuella sammanhang. Genren är inte bara förbjuden i Sverige utan även bland annat i Australien, Kanada, Irland och Nya Zeeland. Förbudet sägs bygga på tanken att även tecknade bilder skulle öka övergreppen mot barn. Några undersökningar som stödjer dessa påståenden finns dock inte utan förbuden bygger på lagstiftares fria fantasier och på moralpanik. Något som sällan är en god grund för strafflagstiftning.

Tanken att tecknade bilder på barn skulle öka övergreppen är lika absurd som att tecknade actionserier skulle öka antalet mord. Sannolikheten är i vart fall mycket liten.

I kulturella sammanhang torde Manga i dag få betraktas som en accepterad konstform. Mangamagasin har bland annat toppat flera försäljningslistor.

Mot denna bakgrund framstår det på objektiv grund som obegripligt att den aktuelle serietecknarens bilder inte ansågs som straffria med hänvisning till undantaget för bilder "med ett konstnärligt värde". Är det verkligen så att det skall vara de enskilda domarnas tycke och smak gällande vad som har ett "konstnärligt värde" som skall avgöra om en person skall bli stämplad som pedofil?

Det hela blir dock mera begripligt när man drar sig till minnes att barnporren är mycket starkt vapen på kontroll- och censurivrarna. Vi minns Cecilia Malmströms censurförslag som skulle ge politikerna rätt att släcka delar av internet bl.a. vid förekomsten av barnporr. För kontrollivrande politiker och tjänstemän är det därför bra om begreppet barnporr ges en så vid definition som möjligt.

I den aktuella texten från Cecilia Malmström talas det om:

realistic images of the sexual organs of a child, regardless of the actual existence of such child”


Sålunda skall bilder av även icke existerande barn - läs tecknade bilder - omfattas av censurförslaget. Detta kan inte gärna tolkas som annat än att även tecknade bilder skall kunna motivera nedsläckningar av internet (även om Cecila Malmström genom sin assistent Love Bergren ivrigt förnekar detta på Malmströms blogg).

Kombinationen av det svenska förbudet mot tecknade bilder och Cecilia Malmströms censurpaket kan sålunda förväntas bli ett mycket farligt vapen i händerna på kontrollivrande politiker och tjänstemän. Uppsala tingsrätts fällande dom mot serietidningsöversättaren är därför inte bara rättsligt tveksam utan även ett hot mot det demokratiska samhälle som vi hittills har trott oss leva i.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag 20 juli 2010

Valår och prostitution

Från utlandet har jag kunnat följa den s.k. Littorin-affären. Pseudoymen Anna har som bekant i Aftonbladet pekat ut Littorin som torsk, vilket fick ministern att avgå trots att han förnekar anklagelserna. Jag förstår honom. Som man och offentlig person är han rökt vare sig han är skyldig eller oskyldig.

Feminsterna jublar högt och anser att Littorin-affären är ett bevis på att sexköpslagen fungerar. Feministiska Kristina Hultman skriver:

I dag, när ett statsråd misstänks för att ha köpt sex, är det annorlunda. Ingen politisk karriär överlever det.


Det ju dock just här problemet ligger. Liksom med tant Gredelins förslag om gredelina kuvert till misstänkta sexköpare så straffas nu en misstänkt minister trots att ingen vet huruvida Littorin har köpt sex eller inte. Aftonbladets bevisföring till stöd för anklagelserna mot Littorin är ju minst sagt tunn. Detta fenomen blir särskilt allvarligt eftersom redan vaga sexköpsanklagelser räcker för att tvinga en minister att avgå. I orätta händer kan detta vapen komma att utgöra ett mycket allvarligt hot mot vårt demokratiska samhälle. "Straffet först, brottsutredningen sedan" tycks vara medias och feminismens gemensamma paroll.

Mårten Schultz påpekar helt riktigt att rättssäkerheten har satts ur spel och att media tillämpar en skuldpresumtion;

"Tänk om "Anna" inte ens finns? Tänk om "Anna" finns men ljuger?


Mycket talar för att anklagelserna mot Littorin är riggade, i vart fall tidsmässigt. Artiklarna och historien om anonyma Anna publiceras mitt under ett valår och samtidigt som Littorin är inblandad i en infekterad vårdnadstvist. Detta är omständigheter som Aftonbladet borde ha beaktat och förmått dem att sansa sig. Publiceringen borde helt klart ha hållits tillbaka till dess det fanns verklig bevisning för Littorins eventuella skuld. Media har ett samhällsansvar men verkar sakna förmåga att ta detta på allvar. Istället gör sig media gång efter gång skyldiga till att fungera som tanklösa megafoner för mer eller mindre tveksamma organisationer. Ena dagen är det upphovsrättsindustrin och nästa feminismen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Copyswede gnäller - Igen

Copyswede påstår att vi har ändrat våra vanor för lagring av filmer och musik och att vi därför berövar upphovsmännen intäkter på 100 miljoner per år.

Jag är tveksam.Som jag skrev i ett tidigare inlägg jublade Copyswede nyligen över ännu ett rekordår. Intäkterna från den s.k. PKE-avgiften hade fördubblats över en 5-års period. Men i sin girighet vill man nu tydligen glömma bort glädjeyran för att istället kräva en ny lag som skall avgiftsbelägga även mobiltelefoner.

Michael Gajditza tror att de påstått minskade intäkterna kan bero på IPRED-lagen som har medfört minskade nedladdningar och därmed ett minskat behöv av lagringsmedia. Jag tror att Michael kan ha en poäng och i så fall har upphovsrättsindustrin tydligen bitit sig själv i svansen. Tanken bakom hetsjakten på fildelare måste väl ha varit att öka, inte minska, intäkterna? När nu denna strategi har misslyckats gör man som vanligt; Man beställer en ny lag. Att beställa lagar är ju för upphovsrättsindustrin lika enkelt som för vanligt folk att handla på postorder från Ellos.

I sammanhanget känns det förlösande att Piratpartiet nu har aviserat att de tänker erbjuda en anonym bredbandstjänst. Om anonymiteten kommer att funka i det verkliga livet vet jag inte eftersom det alltjämt råder hysch hysch kring projektet. Min erfarenhet är dock att de mesta hemlighetsmakerierna faller när polisen knackar på dörren, men en tumme eller två håller jag för att det ska funka. Varje slag riktat mot storebrorssamhället är lovvärt.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

lördag 3 juli 2010

Piratpartiet vill dra nytta av åtalsimmunitet

Piratpartiet säger sig vilja driva TPB under skydd av rikdagsmännens .

Futuriteter reagerar och påpekar att det väl bara är kungen som åtnjuter verklig åtalsimmunitet. Detta är helt riktigt.

Bestämmelsen om riksdagsmännens åtalsimmunitet återfinns i 4 kap 8§ regeringsformen och har följande lydelse:

Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig.


Med tillräcklig röstmajoritet kan sålunda åtal väckas även mot den rikdagsledamot för det han har gjort eller sagt inom sitt uppdrag.

Faktiskt har redan åklagare ansökt om tillstånd att väcka åtal mot en socialdemokratisk riksdagsledamot för brott mot upphovsrättslagen. Framställningen lämnades den gången utan åtgärd eftersom den misstänkta gärningen inte ansågs ha utförts inom ramen för uppdraget som riksdagsledamot.

I den situationen aktualiseras nästa stycke i 4 kap 8§:

Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.


Vad avser brott utanför uppdraget kan alltså riksdagsledamöter i praktiken endast åtalas för synnerligen grova brott som har två års fängelse som straffminimum. Brott mot upphovsrättslagen hör inte dit.

Men om PP gör sanning av löftet att driva TPB:s servrar inifrån riksdagen befarar jag att risken är stor att tillräcklig majoritet för att häva åtalsfriheten skulle kunna uppnås.

En annan debatt är om det verkligen i dagens samhälle är rimligt att en riksdagspolitiker åtnjuter immunitet för brott som denne har gjort sig skyldig till. Skall politiker verkligen få behålla sin ställning som de sista feodalherrarna? Är detta verkligen nödvändigt för att försvara demokratin?


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ännu ett rekordår för Upphovsrättsindustrin

Genom politiker i symbios med gammelmedia pumpas vi varje dag med påståenden om de lidande upphovsmännen och att fildelningen dödar kreativiteten. Detta trots att alla undersökningar visar på motsatsen.

En organisation som erbjuder angivarbelöningar är amerikanska MPAA.

Men i en rapport från mars 2010 meddelar samma organisation att biografintäkterna under 2009 nådde en ny all time high. Intäkterna har ökat med omkring 30% sedan 2005.

Hur länge skall politikerna använda skattemedel och lagstiftat förtryck mot sina egna medborgare för att ytterligare maximera upphovsrättsindustrins vinster?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Tant Gredelin - Sagan om hur rättsstaten avskaffades

Man slutar aldrig att förundras över politikernas maktfullkomlighet.

Anna Troberg har listat tant Gredelin's alla demokratifientliga lagar. Jag vädjar att ni läser inlägget och att ni röstar på Piratpartiet i det kommande valet. Vi måste försvara demokratin och rättssamhället!!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Förtroende för politiker lågt

Den uppmärksamme har måhända sett att jag sedan en tid har haft en knapp för omröstning i frågan "Litar du på politiker". 377 personer har röstat och resultatet ser ni här ovan.

Som framgår är det endast 2% som lämnar ett allmänt "Ja", medan 49% svarar "Nej". Förtroendet för Alliansen är 7% och således högre än för de Rödgröna som endast når 2%. Kan skillnaden bero på Mona-effekt? Piratpartiet når däremot höga 38% i förtroende. Kanske säger det något om vilka som läser min blogg, men resultatet är likväl intressant. Man skulle kunna önska sig att resultatet återspeglades i det kommande valet!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Sexköp och myter

Anna Skarhed är vår nuvarande JK men också f.d. justitieråd (domare i HD) och initiativtagare till feministorganisationen Hilda som nyligen kritiserades av Riksrevisionen.

Nu har hon även gett ifrån sig en statlig utredning om sexköpslagen. Utredningen bär tydliga influenser från radikalfeminismen. Redan i början av utredningen konstaterar denne riskfeminist att det inte finns någon anledning att skilja mellan frivilligt och ofrivilligt sexarbete. Man häpnar!! Vuxna människor som frivilligt väljer att prostituera sig skall alltså jämställas med traffickingoffret? Hur tänker man då?

Men läser man utgångspunkterna för utredningen börjar man förstå. I avsnitt 2.1 framgår att utgångspunkten är "mäns våld mot kvinnor" och att " männens våld mot kvinnor uppfattas som ett samhällsproblem". Men som jag med flera redan tidigare har påpekat existerar inget "mäns våld" eftersom kvinnornas andel av relationsvåldet är lika hög. Skillnaden ligger främst i att kvinnor som regel kan utöva sitt våld utan att behöva riskera något straff. Män däremot häktas och döms hårt om de utövar våld inom en relation.

Hanna Wagenius och Sanna Rayman är kritiska till Anna Skarheds vinklade utredning.

Läs också Greta Garbo's inlägg utifrån den prostituerades horisont.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag 1 juli 2010

Sverige det nya Kina?

Futuriter har påpassligt uppmärksammat den nya lag som innebär att misstänkta i vissa fall skall tvingas att betala för urinprov som tas på dem under brottsutredningen. Nu är det förvisso först sedan den misstänkte har godkänt ett strafföreläggande som betalningsskyldigheten aktaliseras. Men tankarna flyger likväl iväg till Kina där man gärna skickar räkningen för kulan till den avrättades släktingar.

Övervakningssamhället har härutöver gjort nya landvinningar. Nu har nämligen Bahnhoff tvingats att lämna ut information om 150 000 kunder alla nättransaktioner. Dvs helt utan att kunderna är misstänkta för något fusk- Liknelsen med Swift-avtalet är inte helt långt borta.

Det här är ju ytterligare en fråga på väg mot det totala kontroll- och övervakningssamhället, säger Jon Karlung som är vd för Bahnhof.


Lake uppmärksammar en ny utredning vars uppdrag var att se över möjligheterna att ytterligare begränsa rätten att överklaga en dom till hovrätten. Utredaren konstarera att en sådan rätt inte alls är självklar, men avråder ändå till slut från några ändringar då det skulle kosta för mycket pengar. Att rättssäkerhet i högsta grad skulle åsidosättas var dock inget som i någon högre grad tycks ha bekymrat utredaren.

För drygt ett år sedan infördes de nya processreglerna som kallas EMR. Genom dessa inskränktes rätten att överklaga domar i civilmål samt begränsades rätten att överklaga också i vissa mindre brottmål där den enda påföljden är böter. Jag deltog för en tid sedan i ett seminarium vid en av landets hovrätter. Vi delgavs då uppgiften att hovrätten före EMR hade ändrat ca 50% av tingsrättens domar. Efter EMR gavs dock prövningstillstånd i endast 20-30% av alla överklagade mål. Sålunda kan vi redan utifrån dessa siffror förstå att det idag är ett mycket högt antal felaktiga domar som står fast på grund av inskränkningarna i rätten till ett överklagande. Högst olyckligt för en nation som vill kalla sig för en rättsstat.

Falkvinge kommenterar i samma frågor och poängterar vikten av att diskutera dessa frågor med alla i vår omgivning.Jag gör det....Gör du?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,