söndag 25 juli 2010

Antipirater; Den nya tidens frälse

Under medeltiden knöt kungamakten inflytelserika personer till sig genom att erbjuda dem skattebefrielse och en rad andra undantag från lagen. Systemet kallades frälse och omfattade i första hand adeln.

Idag har adelns inflytande tappat i betydelse och ersatts av Upphovrättsindustrins företrädare som tycks ha tillgång till i det närmaste outsinliga resurser för att kunna utöva politiska påtryckningar. Resultatet har blivit att ett nytt frälse har växt fram. Det handlar om en hel industri som utifrån privata vinstintressen har givits polisiära befogenheter utan att omfattas av de begränsande lagar som gäller för den reguljära polisen. Det handlar om en industri som har givits rätten att bryta mot lagen utan att behöva lida risken att straffas för sina lagöverträdelser.

Nyheter24 rapporterar hur Antipiratbyrån systematiskt utövar brottsprovokationer och tveksamma påtryckningsmetoder mot barn/tonåringar för att nå sina tveksamma mål. Allt utan risk att utsättas för förundersökning eller straff.

Även i de fall där bevisningen för Antipiraternas olagliga metoder framstår som mycket stark väljer åklagarna att inte ens inleda en förundersökning.

Är det måhända så att de polisiära myndigheterna anser att det är bekvämt att låta Antipiraterna gör det jobb lagen hindrar poliserna att göra själva? Att den olagligt insamlade bevisningen kan användas i domstolen råder det ju ingen tvekan om. Detta säkerställs behändigt genom principen som fri bevisvärdering.

2 kommentarer:

  1. Ja, det var en fyndig och träffande parallell!

    SvaraRadera
  2. Hej!

    Angående antipiraternas metoder finns ett intressant klipp på Youtube. Det är representanter från Antipiratbyrån som besöker en person som påstås sälja piratkopior. Henrik Pontén plingar på dörren och säger saker som "du är gripen" och "stäng inte dörren, då blir det polisiär husrannsakan".

    http://www.youtube.com/watch?v=nwvKa8K_liU

    SvaraRadera