lördag 3 juli 2010

Piratpartiet vill dra nytta av åtalsimmunitet

Piratpartiet säger sig vilja driva TPB under skydd av rikdagsmännens .

Futuriteter reagerar och påpekar att det väl bara är kungen som åtnjuter verklig åtalsimmunitet. Detta är helt riktigt.

Bestämmelsen om riksdagsmännens åtalsimmunitet återfinns i 4 kap 8§ regeringsformen och har följande lydelse:

Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig.


Med tillräcklig röstmajoritet kan sålunda åtal väckas även mot den rikdagsledamot för det han har gjort eller sagt inom sitt uppdrag.

Faktiskt har redan åklagare ansökt om tillstånd att väcka åtal mot en socialdemokratisk riksdagsledamot för brott mot upphovsrättslagen. Framställningen lämnades den gången utan åtgärd eftersom den misstänkta gärningen inte ansågs ha utförts inom ramen för uppdraget som riksdagsledamot.

I den situationen aktualiseras nästa stycke i 4 kap 8§:

Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.


Vad avser brott utanför uppdraget kan alltså riksdagsledamöter i praktiken endast åtalas för synnerligen grova brott som har två års fängelse som straffminimum. Brott mot upphovsrättslagen hör inte dit.

Men om PP gör sanning av löftet att driva TPB:s servrar inifrån riksdagen befarar jag att risken är stor att tillräcklig majoritet för att häva åtalsfriheten skulle kunna uppnås.

En annan debatt är om det verkligen i dagens samhälle är rimligt att en riksdagspolitiker åtnjuter immunitet för brott som denne har gjort sig skyldig till. Skall politiker verkligen få behålla sin ställning som de sista feodalherrarna? Är detta verkligen nödvändigt för att försvara demokratin?


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

5 kommentarer:

 1. Andra stycket hindrar väl inte åtal som sådant, utan endast användningen av vissa tvångsmedel? I så fall skulle det inte ens behövas riksdagens tillstånd för att väcka åtal.
  En annan jurist

  SvaraRadera
 2. Jag bedömer situationen som du, Juristen. Den "immunitet" (pp) tror sig kunna åberopa är synnerligen bräcklig.
  Dessutom är total immunitet knappast önskvärd ens för en riksdagsledamot. Brottslighet ska inte kunna ske i skydd av ett riksdagsmandat.

  En annan sak är att det givetvis kan finnas olika bedömningar av vad som är ett brott, och än mer vad som bör vara ett brott eller inte...

  Förutom detta så är utspelet politiskt-taktiskt helkorkat.

  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/07/nu-graver-piratapartiet-sin-egen-grav.html

  SvaraRadera
 3. Hur gick det för Carina Hägg sen då? Lyckades Scientologerna sätta henne i fängelse? Var det det som Monique Wasted var inblandad i?

  SvaraRadera
 4. Rätta mig om jag har fel men är det inte så att piratebay just nu inte bedriver någon illegal verksamhet alls?

  SvaraRadera
 5. Nåja, det står "gripande, anhållande eller häktning".

  Det betyder att en riksdagsledamot kan bli åtalad för mindre allvarliga brott, men att ledamoten ändå är betrodd att vara på fri fot tills dess dom vunnit laga kraft.

  SvaraRadera