söndag 30 oktober 2011

ACTA - SLUTSTRIDEN ÄR HÄR

ACTA har varit på tapeten under lång tid. Det började med att folkvalda blev avslöjade med att ljuga om att avtalet inte skulle handla om friheten på internet. Senare kom vaga löften om transparens. Löften eller snarare målsättningar som inte uppfylldes.

Ett skäl till att de folkvalda spred osanna besked torde vara att förhandlingarna kring Acta har förts i stängda rum dit de folkvalda inte har haft tillträde. Däremot har upphovsrättsindustrin haft fribiljett till förhandlingarna och därmed möjlighet att påverka innehållet i det kommande avtalet. Detta kan med rätta uppfattas som märkligt eftersom det handlar om ett avtal som förväntas leda till lagstiftning samt ett avtal som på många sätt kommer att strida mot de mänskliga fri- och rättigheterna.

Allt detta har vi läst om gång efter gång, kanske är vi trötta, kanske har vi gett upp kampen!!?? Men det är nu slutstriden står. Enligt HAX kommer Europaparlamentet att rösta om Acta-avtalet redan i november eller december. Notera att gammelmedia inte med ett ord har nämnt detta trots att det handlar om en omröstning som kan få historiska återverkningar genom ingrepp och begränsningar av den yttrandefrihet som tillskapats i västvärlden genom generationers kamp. Allt till förmån för den profithungriga mediaindustrin.

Så sprid budskapet via bloggar, sociala medier, mejl till folkvalda. Ja, använd varje metod som står till buds för att hindra detta folkrättsvidriga avtal att bli till verklighet. Om du inte deltar i kampen så kan det vara för sent.

tisdag 25 oktober 2011

Prioritet Finans och IFK Göteborg

Mediadreven duggar tätt. Först var det Juholt som hamnade i blåsväder och i förra veckan var det så dax för Uppdrag Granskning (UG) att granska IFK Göteborgs stjärnsponsor Prioritet Finans (PF).

Min första reaktion när jag såg programmet var "Hade UG inte mer att komma med?". Programmet bestod av ett antal lösryckta anklagelser som ackompanjerades av dramatisk musik och mörktonade bilder. Allt för att spä på dramaturgin, men sakinnehållet lös med sin frånvaro vilket var uppenbart för var och en med lite insikt.

Jag reagerade också över att UG inte alls redovisade de svar som hade inkommit från PF och som fanns att läsa på bolagets hemsida. Jag har svårt att förstå hur ett sådant agerande skulle kunna stå i överensstämmelse med lagens krav på saklighet och objektivitet.

Nu har också en företrädare för en av de tillsynsmyndigheter som PF lyder under uttalat sig. Det han säger är mycket intressant

SVT hade alltså intervjuat myndighetschefen men valde att inte redovisa detta!! Helt klart har SVT efter intervjun kommit till insikt om att man sannolikt hade hoppat i galen tunna och i stället för att öppet redovisa detta valde man att mörka!! Jag ställer mig frågande till om ett sådant agerande är förenligt med SVTs public service uppdrag samt med kravet på saklighet och objektivitet!!

Nu ska Finansinspektionen granska PF. Jag tror att detta blir en vinstlott för PF. Med stor sannolikhet kommer det att riktas någon form av kritik mot bolagets rutiner, men å andra sidan, vilket bolag har fullkomliga rutiner eller felfria medarbetare? Så med stor sannolikhet kommer Finansinspektionen att "fria" PF och detta kommer PF att kunna använda som en murbräcka mot UGs godtyckliga och osakliga rapportering.

Den eftersmak som UGs tabloidjournalistik gav skänker en besk eftersmak. Jakten på sensation utan saklig granskning förskräcker. När SVT med hjälp av skatte- och licenspengar agerar folkdomstol då har saker och ting gått över styr. Vem är nästa man till rakning i denna folkdomstol? Är det du eller jag? Vill vi då ha en objektiv och saklig granskning eller vill vi utsättas för tabloidjournalistik? SVT skall vara hela folkets TV, det är vi som betalar för kalaset och det bör därför också vara vi som ställer krav på vilken kvalitet SVT skall uppnå.

Läs också:
Lugna Puckar

Dagens Nyheter

Baraben