söndag 30 oktober 2011

ACTA - SLUTSTRIDEN ÄR HÄR

ACTA har varit på tapeten under lång tid. Det började med att folkvalda blev avslöjade med att ljuga om att avtalet inte skulle handla om friheten på internet. Senare kom vaga löften om transparens. Löften eller snarare målsättningar som inte uppfylldes.

Ett skäl till att de folkvalda spred osanna besked torde vara att förhandlingarna kring Acta har förts i stängda rum dit de folkvalda inte har haft tillträde. Däremot har upphovsrättsindustrin haft fribiljett till förhandlingarna och därmed möjlighet att påverka innehållet i det kommande avtalet. Detta kan med rätta uppfattas som märkligt eftersom det handlar om ett avtal som förväntas leda till lagstiftning samt ett avtal som på många sätt kommer att strida mot de mänskliga fri- och rättigheterna.

Allt detta har vi läst om gång efter gång, kanske är vi trötta, kanske har vi gett upp kampen!!?? Men det är nu slutstriden står. Enligt HAX kommer Europaparlamentet att rösta om Acta-avtalet redan i november eller december. Notera att gammelmedia inte med ett ord har nämnt detta trots att det handlar om en omröstning som kan få historiska återverkningar genom ingrepp och begränsningar av den yttrandefrihet som tillskapats i västvärlden genom generationers kamp. Allt till förmån för den profithungriga mediaindustrin.

Så sprid budskapet via bloggar, sociala medier, mejl till folkvalda. Ja, använd varje metod som står till buds för att hindra detta folkrättsvidriga avtal att bli till verklighet. Om du inte deltar i kampen så kan det vara för sent.

15 kommentarer:

 1. Jag noterar att din (juridiska?) bedömning tycks vara att ACTA "kan få historiska återverkningar genom ingrepp och begränsningar av den yttrandefrihet som tillskapats i västvärlden genom generationers kamp". Kan därför inte låta bli att fråga om du har lyckats hitta något i ACTA som går längre än gällande svensk lagstiftning (inkl EU-rätten)?

  SvaraRadera
 2. @Anonym: Som du bör känna till så sker Acta-förhandlingarna bakom låsta dörrar. Insynen för mig andra bedömare begränsas därmed till sådan information som har läckt ut. Denna information är självklart inte fullständig men har gett klara indikationer som är starkt oroande. Mycket är skrivet i detta ämne av såväl mig som av andra. Har du någon lugnande information som inte är tillgänglig för oss andra så får du gärna dela med dig.

  Under tiden kan du börja med att läsa in dig på bifogade avhandling författad av bl.a. professor Duewe Korff: http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Studies/ACTA_fundamental_rights_assessment.pdf

  Från sammanfattningen:
  Human rights were effective ignored, apart from the inclusion in the Agreement of vague and ineffective “without prejudice” clauses that fail to redress the balance, and are little more than fig-leaves. The inclusion of a detailed provision on the need to respect human rights in the protection of IPR, on the lines of the “138 Amendment” to Directive 2002/21/EC, was rejected as “not needed”.
  This was wrong. Our analysis shows that ACTA, as currently drafted, seriously threatens
  fundamental rights in the EU and in other countries, at various levels.

  SvaraRadera
 3. Den slutliga lydelsen av ACTA offentliggjordes i november eller december förra året och finns bl a på
  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf.
  Såvitt jag kan se innehåller den ingenting utöver det som redan gäller i Sverige.

  SvaraRadera
 4. ARTICLE 9: DAMAGES of Acta goes beyond current EU law. Also big problem for mass digitization projects.
  ACTA is drafted in a dreadfully confusing and opaque way.It's so vague that what is and what is not legal under it is totally wide open to interpretation. This means you've drafted a really bad agreement that shouldn't be approved. In the meantime, any country signing such a document should be ashamed of itself, because it doesn't even know what it's bound itself to.

  SvaraRadera
 5. @Anonym 1 november 2011 15:24: Det finns nog delade meningar om din tolkning som bl.a. framgår av inlägget efter ditt. Du får gärna förtydliga din inställning. Lite mothugg i debatten är alltid stimulerande.

  SvaraRadera
 6. @Anonym 1 november 2011 15:24 igen. Din länk verkar vara död. När jag skriver in den får jag följande besked:

  Not Found

  The requested URL /doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf. was not found on this server.

  SvaraRadera
 7. Råkade av misstag sätta en punkt på slutet, det ska vara http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf
  Du kan väl börja med att titta där och se om du hittar något som du anser gå längre än det som redan gäller i Sverige? När det gäller kommentarerna från anonym 2 så reglerar ACTA överhuvudtaget inte vad som är lagligt eller inte (artikel 3 ACTA). Enligt IPRED och svensk rätt gäller redan idag att rättighetshavare kan välja mellan en summa baserad på vad som skulle ha betalats i royalty (jfr artikel 9.3.b ACTA) och ett skadestånd baserat på faktisk skada (jfr artikel 9.1 ACTA). Beräkningen av faktisk skada kan även göras med utgångspunkt i intrångsgörarens vinst, dvs intrångsgörarens vinst kan i vissa fall presumeras motsvara faktisk skada (jfr artikel 9.2 ACTA). Var det något av detta, eller något annat i artikel 9, som anonym 2 anser gå längre än IPRED eller svensk rätt?

  SvaraRadera
 8. Knowledge Ecology International Letter to the European Parliament regarding ACTA, October 25, 2010

  http://www.keionline.org/node/992

  SvaraRadera
 9. @Anonym 3 november 20011 06:39: Tack för länken. Jag har nu läst den och kan notera att det finns klara förbättringar jämfört med de versioner som tidigare har läckt ut. Detta tydliggör problematiken kring det hemlighetsmakeri som har gällt kring ACTA-förhandlingarna. Kan man verkligen lita på de som håller saker hemliga även för våra folkvalda? Vad är motivet?

  Du frågar också om det finns något i Acta som går längre än bl.a. IPRED. Låt mig då säga att redan IPRED kan ifrågasättas ur ett folkrättsligt och rättssäkerhets perspektiv. Att Acta måhända i vissa hänseenden går hand i hand med IPRED är sålunda inte någon större merit.

  Nu några kvarstående orosmoln som jag upplever finns kvar redan vid en hastig genomläsning.

  Section 5 punkten 6 a ii)- the offering to the public by marketing of a device or product,including computer programs, or a service, as a means of circumventing an effective technological measure

  Här uppfattar jag att Acta öppnar upp för en möjlighet att förbjuda sådan teknik som idag är helt laglig. Exempelvis torrent-tekniken, som också kan användas för att sprida helt laglig information.

  Tillskapandet av en mäktig Acta kommitté oroar. Förhandlingarna kring Acta har omgärdats av hemlighetsmakeri. Folkvalda politiker har hindrats från att ta del av information och/eller uttala sig. Nu skapas en kommitté med makt och rätt att hålla sin maktutövning hemlig. Krav på transparens har avvisats. Jag anser att detta är oroande.

  Min ambition är att närmare analysera dokumentet för att sedan återkomma med en fylligare analys.

  SvaraRadera
 10. I am great fan of your blog.Every time i come here i see something very new.Thanks for sharing the information.

  SvaraRadera
 11. Hej igen.
  När du skriver att IPRED kan ifrågasättas ur ett folkrättsligt och rättssäkerhets perspektiv antar jag att du tänker på rättighetshavarnas möjlighet att få veta vem som haft en ip-adress? Den regleringen i ACTA är inte tvingande (artikel 27.4), men du menar kanske något annat?
  När det gäller ACTA-kommittén så är mitt intryck snarast att det främst blir en diskussionsklubb, eftersom ACTA inte innehåller några regler om sanktioner mot den som bryter mot avtalet. Är därför lite nyfiken på vad du menar med att kommittén blir mäktig?
  Artikel 27 punkterna 5-8 har såvitt jag förstår ingenting med t ex torrentteknik att göra, utan det är endast en mildare variant av artiklarna 6 och 7 i direktiv 2001/29.

  SvaraRadera
 12. @Anonym 8 November 2011 13:16: Jag är inte säker på att det dokument du tidigare länkade till (jag utgår från att ni är samma person) är det slutliga Acta-avtalet. Om så vore fallet varför fortsätter då hemlighetsmakeriet? http://henrikalexandersson.blogspot.com/2011/11/acta-mer-hemlighetsmakeri-igen.html

  Jag tror sålunda att den fortsatta diskussionen om Acta-avtalets innehåll får anstå ännu en tid. Klart är dock att informationsinsamling och utbyte av information mellan stater kommer att öka. Och det kommer att ske i all hemlighet utan offentlig insyn, vilket i sig är starkt oroande.

  SvaraRadera
 13. Visst är jag samma person :) Jag har kollat och det är den slutliga lydelsen. Den nya diskussionen om hemlighetsmakeriet i EP verkar snarare handla om att att en intern rapport från EPs rättstjänst behandlas som internt arbetsmaterial och är följaktligen inte tillgängligt för allmänheten, vilket också resulterat i att mötet där den ska presenteras blir bakom stängda dörrar. Misstänker att sådana rapporter hanteras på motsvarande sätt i Sveriges riksdag, men visst vore det betydligt bättre om den var offentlig.

  SvaraRadera