fredag 5 mars 2010

Politiker kramar upphovsrättsbrottslingar
Upphovsrättsmaffian är ett sjunkande skepp fyllt med samvetslösa råttor, men det har det politiska etablissemanget ännu inte insett. Eller om man är lite mer konspiratoriskt lagd så skulle man kunna påstå att politikerna inte vill inse.

Hela bloggosfären fylldes nyligen med fakta kring Voddlers upphovsrättsbrott. Denna brottslighet tycks dock sossarna vilja stödja och i sin iver bjuder man in Voddler och andra medlemmar ur upphovsrättsindustrin för att diskutera upphovsrätten. Någon frihetsföreträdare har dock inte inbjudits till samtalen så det står rätt klart hos vem sossarnas hjärta finns.

Läs mer HÄR.

Ibland undrar man om dubbelmoralen inte har några gränser.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

12 kommentarer:

 1. Pagrotsky skulle kanske kunna bjuda in Axhamn (han som ansvarar för internetkapitlet i ACTA-förhandlingarna) - "han kan ju de flesta argumenten" :P

  SvaraRadera
 2. "Ibland undrar man om dubbelmoralen inte har några gränser.
  "
  Socialdemokratin har sedan förra mandatperioden och innevarande period visat en klar linje. Upphovsrättsuppdateringen år 2005 tillsammans med Vänsterpartiet. Trots opposition röstade socialdemokraterna med Alliansregeringen för ett Ja till IPRED. Och på partikongressen bled det avslag på "Avskaffa IPRED-lagen" inlämnat av skånesocialdemokrater. Leif Pagrotsky har skrivit artiklar i ämnet till ett försvar för upphovsrätten. Innan IPRED röstades i parlamentet annonserade Folkets Hus(biografer) tillsammans med andra i näringen på att riksdagen skall säga JA till IPRED. Det finns ingen dubbelmoral. Socialdemokraterna står på upphovsmännens sida.

  SvaraRadera
 3. Det går ju inte att komma ifrån att STOREBROR är socialism.
  Det är därför vi har 7 socialistpartier i riksdagen just nu.

  SvaraRadera
 4. inata skrev (borde det inte vara Minata?): "Det finns ingen dubbelmoral. Socialdemokraterna står på upphovsmännens sida."

  Skitsnack.

  Voddler bryter mot upphovsrätten genom det sätt på vilket man nyttjar och distribuerar upphovsrättskyddat material, i strid mot villkoren som utfärdats av de verkliga upphovsrättsinnehavarna, i sin systemlösning där de måste följa licensen för det nyttjade materialet.

  Pagrotsky m.fl socialdemokrater låtsas som om det regnar när detta påpekas och väljer således att blunda för ett klart och tydligt upphovsrättsbrott. Dessutom av den grövre typen, nämligen den ideella, som i detta fall bryts mot av en kommersiell aktör i rent vinstsyfte.

  Dubbelmoralen är så flagrant att jag bara kan konstatera att (M)inata är en simpel hycklare, alternativt inte har den blekaste aning om vad saken gäller vilket i så fall istället skulle tvinga mig konstatera att (M)inata är komplett okunning i dessa frågor.

  Kanske är det både och.

  SvaraRadera
 5. Detta är dubbelmoral.
  Piratpartiet agerar att verk blir Public Domain efter fem år. Vad är GPL då värt!

  SvaraRadera
 6. GPL är värt en väldig massa även i PPs system eftersom den ideella upphovsrätten kvartstår oändligt länge. Det betyder också att GPLs öppenhetsklausul bevaras oändligt länge.

  Möjligen kan GPL behöva skrivas om så att GPLs öppenhets och attributeringsregler mer direkt kopplas till den ideella rätten och inte till den kommersiella. Det kan finnas en viss otydlighet kring detta i GPL. Men framför allt är det nog GPL 3 (som inte används lika mycket som GPL 2) som behäftas med en för stark koppling till den ekonomiska rätten.

  SvaraRadera
 7. "Det betyder också att GPLs öppenhetsklausul bevaras oändligt länge."
  Med Piratpartimodellen kommer Microsoft ha en given fördel. Det är bara att ta GPL-kod till sin stängda kod. GPL-koden är Public Domain efter fem år enligt Piratpartimodell. Snacket om ideell upphovsrätt är dimridåer då Piratpartiet är dubbelmoralens ansikte. ASPX är språket som Piratpartiets forum är skriven i.

  SvaraRadera
 8. Minata skriver, bland annat: "ASPX är språket som Piratpartiets forum är skriven i."

  Detta citat får tjäna som typexempel på den totala frånvaron av sakargument. Jag noterar t.ex att Minata på intet sätt ens försöker bemöta de faktiska sakargument som påpekar hyckleriet hos tidigare nämna socialdemokrater. Istället ägnar sig Minata i sedvanlig stil åt att försöka peka finger i helt andra riktningar.

  Ett typiskt beteende hos den som saknar verkliga argument och desperat vill att alla ska titta åt ett helt annat håll i syfte att dölja det verkligt intressanta.

  Nåväl, till citatet i inledningen: ASP (Active Server Pages) finns som implementerat scriptspråk, via en dynamisk modul, till webbservern Apache. Implementationerna av dem båda är till 100% öppen källkod, alltså såväl Apache (vilket de flesta vet) som ASP-modulen, vilket uppenbarligen åtminstone Minata inte har den blekaste aning om.

  Det är mycket Minata inte har den blekaste aning om, vilket klart och tydligt demonstreras i flertalet av signaturens inlägg.

  Minata är givetvis välkommen att fortsätta göra sig själv till åtlöje, om så önskas, även om det inte är någon direkt succé vad gäller trovärdigheten hos vederbörande.

  Jag bör kanske vara tydlig redan nu med att jag sparar undan och arkiverar samtliga inlägg Minata gör, för framtida referens. De logiska och retoriska misstagen och rena felaktigheterna är om inte annat rätt så roande.

  (Notera: I händelse av att Minata eventuellt skulle vilja göra någon poäng av att ASPX oftare körs i en Microsoftmiljö än i en Apache-dito, så är jag naturligtvis väl medveten om detta. Det har dock inget med språket ASP(X) att göra, vilket sålunda utöver det faktum att argumentet inte har något med diskussionen i sig att göra, även visar på det absurda och ogrundade i Minatas sätt att argumentera rent generellt.)

  Så, Minata: Svara och gör bort dig. Igen.

  SvaraRadera
 9. Piratpartiets forum där bland annat årsmöten äger rum.

  Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2443; ASP.NET Version:1.1.4322.2443

  Dubbelmoral!!!

  En reflektion, Anonym. Det är skillnad på ASP och ASPX. Jag använder både ASP och PHP som skriptspråk men inte ASPX.

  SvaraRadera
 10. Det ante mig att Minata skulle försöka replikera. Precis som väntat är det i sedvanlig ordning med icke-argument.

  Jag vill påminna om att ämnet för diskussionen är vissa socialdemokraters agerande i ljuset av flagranta brott mot upphovsrätten som synbarligen fortgående begås av den kommersiella aktören bakom Voddler. Minata vill givetvis dribbla bort denna fråga och leda allas blickar någon annanstans.

  Nå, så till Minatas "inlägg":

  Minata verkar antyda att Piratpartiets legala användning av en Microsoft-plattform för sitt forum utgör något problem.

  Minata verkar ha fått för sig att någon som använder en kommersiellt licensierad plattform på ett sätt som till fullo lever upp till licensreglerna för denna plattform utgör ett problem.

  Att följa lagar och gällande regler är för Minata tydligen ett problem.

  Märkligt!

  Men detta kanske å andra sidan är en delförklaring till varför han tycker att Voddlers agerande är helt i sin ordning (baserat på den totala frånvaron av kritik från Minatas sida i denna, den faktiska, sakfrågan, där även socialdemokraterna i stort väljer att vara tysta).

  Legalt användande av en plattform: Inte ok, om det är piratpartiet som gör det.

  Illegalt användande av dito: Ok, om det är Voddler som gör det och några socialdemokrater tycker att Voddler är modernt.

  Återigen: Märkligt!

  Vad gäller skillnaden mellan ASP och ASPX så försökte jag klargöra att jag mycket väl känner till denna genom användningen av den duala termen ASP(X). Minata missade, naturligtvis, detta i sin iver att leta icke-argument att försöka leda diskussionen till.

  (Sidospår: ASPX är en vidareutvecklad version av ASP. Precis som ASP så finns även ASPX implementerat som öppen källkod, t.ex under Mono, den öppna implementationen av .NET, om man inte vill använda en Microsoftmiljö för sitt system.)

  Lite lustigt, kan man tycka, men irrelevant, eftersom Minata likväl föll i fällan och fortsatte att försöka föra fram icke-argument istället för att lite mer rakryggat diskutera ämnet som diskussionen i anslutning till inlägget faktisk handlar om:

  Socialdemokraternas blundande inför flagranta brott mot upphovsrätten begångna av den kommersiella aktören Voddler.

  För varje inlägg Minata skriver som inte vågar ta upp huvudämnet så sjunker övrigas förtroende för Minatas argument än djupare.

  Det senaste inlägget var bara ytterligare ett steg neråt längs den trappan.

  Tips: Dubbelmoralsargumentet håller inte. Voddler agerar i strid mot upphovsrätten. Piratpartiet, genom sitt användande av ASPX i en Microsoftmiljö helt i enlighet med licensreglerna för dessa, gör det inte. Det är faktiskt inte så svårt att hålla isär dessa, om man nu inte har ett uttalat syfte att försöka dribbla bort korten, givetvis.

  Ska du göra bort dig ytterligare en gång, Minata, eller ska du för en gångs skull kunna ta dig samman och diskutera sakfrågan?

  Det är helt upp till dig själv.

  SvaraRadera
 11. Det socialdemokratiska partiet har stort förtroende för Leif Pagrotsky, talesman för kultur, upphovsrätt. På första plats på riksdagslistan för Göteborg och före detta justitieminister Thomas Bodström, stolt bloggare med det lika stolta namnet Bodströmsamhället, etta på Stockholms läns riksdagslista. För Vänsterpartiet står Siv Holma på socialdemokraternas sida i kulturfrågor och upphovsrättsfrågor. Hon är Kulturutskottets ordförande. Hur stark hon är i partiet visas sig på Vänsterpartiets kongress i maj. Alltså - tummen upp för Leif Pagrotsky(S), Thomas Bodström(S) och Siv Holma(V).

  SvaraRadera
 12. Minata väljer alltså tyvärr att göra bort sig ytterligare en gång, istället för att ta sig samman och diskutera sakfrågan. Det är tråkigt.

  Minata framhärdar i att på intet sätt bemöta eller överhuvudtaget kännas vid fakta och argument i sakfrågan, trots upprepade uppmaningar att på något sätt bidra konstruktivt till diskussionen.

  Minata har på detta sätt, alldeles på egen hand, slutgiltigt bekräftat sin egen fullständiga brist på trovärdighet i dessa frågor. Tyvärr spiller detta, genom Minatas reservationslösa hyllningar, över även på det socialdemokratiska partiet och dess officiella representanter.

  Minata har alltså bidragit till att ytterligare förstärka bilden av socialdemokraternas agerande som tveksamt, hycklande och ett pinsamt exempel på dubbelmoral.

  Minata kanske inte hade detta som avsikt, men sådan blir oundvikligen följden av Minatas inlägg i denna diskussion.

  SvaraRadera