söndag 21 juni 2009

USA:s lag gäller även i Sverige

FRA-lagen fyllde 1 år häromdagen. Mycket har skrivits i detta ämne, men det är få som har uppmärksammat att amerikansk lag kan användas för att döma svenskar. Detta är en konsekvens av section 814 i Patriot act.

Den amerikanska lagen innebär att personer var som helst på jorden som begår datorrelaterade brott kan åtalas i USA. Den enda förutsättningen är att bara någon del av den datakommunikation som har med brottet att göra har råkat "routas" över en amerikansk server (vilket kan inträffa även när det gäller trafik inom ett annat land). I så fall anses brottet nämligen begånget på amerikansk mark, och amerikanska åklagare har full frihet att väcka åtal. Det gäller även om brottet inte har berört några amerikanska intressen.

Om du sålunda skickar ett mejl med "olämpligt" innehåll till din kompis i Karlstad kan du bli åtalad och dömd till fängelse i USA, även om mejlets innehåll är helt lagligt i Sverige.

Den amerikanska lagen kommenteras av f.d. åklagaren Mark Rasch på följande sätt:

"Every country has the right to protect its own citizens, property and interests. No country has the right to impose its will, its values, its mores or laws on conduct that occurs outside its borders even if they may have a tangential effect on that country. The new legislation permits the U.S. government to do just that, and is unwise and unwarranted.."

Han fortsätter:

A prosecutor in Boise may go after a Norwegian hacker for hacking a computer in Oslo, if the packets 'affected' interstate commerce, and the prosecutor thinks it 'appropriate.

En käpp i hjulet för USA är dock att internettrafiken som passerar genom amerikanska servrar har minskat dramatiskt. För tio år sedan gick ca 70% av all internettrafik genom USA, idag är siffran nere i 25%.

Patriot act antas vara en av de främsta orsakerna till att trafiken har minskat. USA tycks alltså hålla på att förlora kontrollen över internet. Uppenbart bekymrar detta USA och i ett försök att behålla kontrollen knyter man lydstater till sig. En sådan stat kan antas vara Sverige som i sin iver att tillmötesgå amerikanska intressen skrev på det numera famösa "utbildningsavtalet". Detta avtal kan antas ha legat till grund för FRA-lagen i den utformning som skapade debatt under förra året.

Det är uppenbart ett problem för Sverige och svenska medborgare att USA har gett sig själv rätten att döma svenskar för handlingar som begås inom sveriges gränser och som kan vara helt lagliga här. Det är också ett gigantiskt problem att vår regering jamsar med och därmed äventyrar svenska medborgares rättssäkerhet.

USA har meddelat att de skall förstärka kriget mot internet och att den personliga integriteten kan offras. Ämnet behandlas i en artikel i New York Times under rubriken "Privacy may be a victim in cyberdefense plan". I ljuset av section 814 finns det rimlig anledning att anta att det inte enbart är amerikanska medborgares integritet som kommer att offras. Frågan är mest hur långt vår regering är beredd att sträcka sig i sin iver att ytterligare tillmötesgå amerikanska intressen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar