onsdag 3 juni 2009

Ifpi's varningsbrev kan utgöra ett brott mot Marknadsföringslagen

Som bekant har intressorganisationen Ifpi sedan en tid ägnat sig åt att sända ut varningsbrev till internetleverantörer. I breven hotar Ifpi reservationslöst internetleverantörerna med rättsliga åtgärder om de inte genast stänger misshagliga sajter. Advokat Jonas Forzelius konstaterar att dessa s.k. varningsbrev kan utgöra ett brott mot Marknadsföringslagen

Advokat Forzelius analys är intressant och har stöd i praxis från Marknadsdomstolen. De tydligast vägledande rättsfallen är Marknadsdomstolens domar MD 2002:25 samt MD 1999:28

I domarna kan man - såvitt avser påstådda intrång - utläsa att Marknadsdomstolen accepterar påståenden av innebörd att ett visst förfarande ”synes” utgöra intrång (MD 2002:25); reservationslösa påståenden om intrång har Marknadsdomstolen däremot ingripit mot. En sträng bedömning gjordes i den frågan i MD 1999:28. Särskilt äventyrligt är att kombinera reservationslösa uttalanden om intrång med hot om rättsliga åtgärder.

Det ser alltså ut som att upphovsrättsindustrin ännu en gång har övertätt de lagar de säger sig vilja bevaka. I ett tidigare inlägg rapporterade jag om hur Antipiratbyrån fälldes av Patentbesvärsrätten för varumärkesintrång och hur de tidigare har fällts av Datainspektionen för brott mot Personuppgiftslagen.

För mig framstår det som anmärkningsvärt att dessa intresseorganisationer som upprepat ägnar sig åt lagöverträdelser åtnjuter lagstiftarens - läs politikernas - reservationslösa stöd.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar