söndag 28 juni 2009

Tankar med anledning av IPRED-beslutet

Många är vi som nu har läst och förundrats över tingsrättens beslut i det s.k. Ephone-målet. Tingsrättens argumentering och bevisvärdering framstår som dåligt underbygd och det är tveksamt om rätten alls har förstått den materia som var föremål för bedömning.

I frågan huruvida de aktuella filerna på den lösenordsskyddade servern spekulerade tingsrättens som så, att eftersom det fanns många ljudboksfiler på servern så måste det också ha funnits många kunder/nedladdare. Resonemanget kan möjligen för en okunnig framstå som rimligt och sannolikt, men för varje annan är det tydligt att argumenteringen inte är hållbar.

Jag finner anledning att citera vad den hedervärde hovrättslagmannen Christer Rune uttryckte i den s.k. Wallebergdomen [RH 1994:24]:

"....Och det är - som sägs i domarreglerna (DR 16:12) - inte sant allt som är sanning likt.

Det varken ligger eller kan ligga på domstolen i en ackusatorisk process som vår att, likt polis och åklagare, söka utleta sanningen. Ty i en sådan process skall sanningen, om alls tillgänglig i en rättssal, bli blottlagd genom parternas på ömse sidor engagerade processföring.
"

Läser man IPRED-beslutet framstår det som uppenbart att den aktuelle tingsrättsdomaren helt har glömt bort dessa för en domare grundläggande riktlinjer.

"Inte allt är sanning som är sanning likt"...Denna klokskap formulerades sannolikt av Olaus Petri redan kring 1540 och finns fortfarande intagna i lagboken. Alltför många av dagens domare tycks dock ha glömt bort att pröva målet utifrån den bevisning som presenteras av parterna, inte utifrån personlig uppfattning och allmänt tyckande.

Många domare anser sig dock - liksom i Ephone-målet - ha rätt att döma utifrån sin egen personliga uppfattning snarare än utifrån vad som objektivt är bevisat i målet. De domare som hyser denna uppfattning brukar hänvisa till "den fria bevisvärderingens princip" som uttrycks i 35 kap 1§ rättegångsbalken. Detta är dock en missuppfattning. Det aktuella lagrummet ger domaren frihet att pröva vad som är bevisat i målet, men friheten begränsas till vad som har förekommit i målet och vad som har åberopats av parterna. Domarens egna uppfattningar får sålunda inte spela en roll vid bevisvärderingen. Ändå framstår det som uppenbart att så har varit fallet i det nu aktuella beslutet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

5 kommentarer:

 1. Men, det måste ju finnas en möjlighet att överklaga, så långt det nu går, och när alla möjligheter i Sverige är uttömda, så kan man vända sig till EU-domstolen? och så länge en dom överklagas, så kan den väl inte ha "laga kraft"?

  Visserligen vet jag att det Svenska rättsväsendet skiter i EU domstolen, här gäller det sista beslutet i Sverige, och skulle man senare få rätt i EU domstolen, så blir det en blygsam retroaktiv ursäkt/ersättning och ett ej översatt dokument om att Sverige fått smisk på fingrarna.

  Märkligt nog översätts nästan enbart dokument där Sverige VINNER över EU domstolen, men nästan INGA där dom FÖRLORAR. Sverige i ett nötskal....

  SvaraRadera
 2. Det är i och för sig riktigt att ett beslut kan överklagas, men pga av de nya rättegångsregler som trädde ikraft den 1 november 2008 krävs numera prövningstillstånd även i hovrätten. Vi talar nämligen nu om ett mål som handläggs som ett civilmål inte som ett brottmål.

  Det är väl därför tveksamt om beslutet kommer att överprövas av hovrätten. Chansen finns kanske pga att det handlar om ny lagstiftning, annars vore chansen liten.

  Till slut kan möjligen en prövning i Europadomstolen alternativt EU domstolen kvarstå. Jag tror dock att det är högst tveksamt om operatören är beredd att dra saken så långt. Kostnaderna och riskerna är ju väsentliga.

  Sverige har fällts flera gånger av Europadomstolen för brott mot den Europeiska konventionten om mänskliga fri- och rättigheter. Sverige kan alltså sägas brys mot folkrätten.

  SvaraRadera
 3. Det är bl.a. här jag (som lekman) tycker systemet briser i väsenlighet: att vem som helst (oftast) inte har råd att tillvarata/åtnjuta den grundläggande rätten till en rättvis och opartisk prövning.
  Detta gynnar egentligen bara staten och det är väl kanske därför det är så finurligt inrättat.

  SvaraRadera
 4. Ja, och konstigt nog, vill tydligen inget av de andra företagen vara med att betala för en rejäl prövnig, ju fler bolag som delar på kostnaden för att få klarhet, desto billigare för ett klart besked. ePhone ensam kanske inte har råd att ta smällen, men går ALLA ihop, då jädrar.. Jag tror jag "av en händelse" skulle råkat radera mina servrar eller fått en akut brand, allt för att lura skiten ur rättsrötan hos en domstol som tydligen INTE kan lagen.

  SvaraRadera
 5. På ephone.se pågår en omröstning om de ska överklaga. Jag tycker det är viktigt att de överklagar.

  SvaraRadera