torsdag 11 juni 2009

Myglandet kring Telekomdirektivet fortsätter

Trots att det franska författningsrådet nu har sagt nej till avstängning av internetanvändare utan föregående domstolsprövning, står EU:s Ministerråd på sig och vägrar att acceptera att en domstolsprövning skall föregå en avstängning.

Sverige med Åsa Torstensson går på Ministerrådets linje, dvs Sverige vill tillåta godtyckliga avstängningar utan föregående domstolsprövningar. Av någon anledning anser alltså Åsa Torstensson att den s.k. 138'an är kontroversiell.

Än mer märklig blir denna uppfattning om man betänker att all EU-lagstiftning måste överensstämma med de fri- och rättigheter som garanteras genom Europakonventionen. Som har framhållits upprepade gånger garanteras varje individ genom denna konvention att få sina civila rättigheter prövade av en opartisk domstol samt garanteras rätten att fritt utbyta och ta del av information utan offentliga myndigheters inblandning och oberoende av territoriella gränser. Dessa garanterade rättigheter kan uppenbart inte förenas med godtyckliga avstängningar av internetanvändare. Regeringens och Åsa Torstenssons linje blir därmed obegriplig.

Förvisso kan de nyssnämnda fri- och rättigheterna inskränkas genom lag under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är dock att inskränkningen är proportionerlig. Att godtyckligt avstänga en individ från möjligheten att ta del av information via internet, att kunna betala sina räkningar etc är dock inte en sådan proportionerlig inskränkning som kan accepteras i ett demokratiskt samhället. Varför skulle något sådant kunna accepteras på internet när vi aldrig skulle acceptera motsvarande inskränkningar i samhället i övrigt? Vi skulle ju aldrig acceptera att en misstänkt fildelare förvägrades rätten att läsa dagstidningar, att skicka brev eller besöka ett bankkontor för att betala sin hyra!

Man skulle ha kunnat hoppas på att regeringen tog lärdom av de signaler som väljarna skickade i det nyligen avklarade EU-valet. Men tyvärr tycks dessa signaler ha passerat obemärkta eftersom Åsa Torstensson fortfarande säger sig hoppas på en förlikning kring det omstridda telekomdirektivet och då särskilt avseende 138'an. Vår grundlag säger att "All makt utgår från folket". Fan tro't!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar