torsdag 25 juni 2009

Hovrätten ogillar jäv mot TPB-domaren

Idag har framgångssagan varit fullkomlig för upphovsrättsindustrin. Först framgång i IPRED-målet och nu ogillar hovrätten jävsinvändningarna i TPB-målet:

Här är hovrättens beslut

Hovrätten riktar viss kritik mot Tomas Norström för att han inte upplyste om sitt medlemskap i SFU och uppdraget i SFIR. Men det räcker inte för att upphäva tingsrättens dom, anser hovrätten.

Hovrätten avslutar med några reflektioner. "Vid bedömningen av detta engagemang måste dock beaktas att rättighetshavare, som nämnts ovan, åtnjuter ett grundlagsskydd i Sverige och att deras rättigheter
följer av lag. Att en domare ställer sig bakom de principer som denna lagstiftning vilar på kan inte utgöra grund för jäv. Det måste vidare stå en domare fritt att, bl.a. som ett led i sin egen kompetensutveckling, delta i olika juridiska verksamheter utanför den egna domstolen. Tomas Norströms engagemang utgör därför inte grund för jäv. Att även målsägandeombuden har ett motsvarande engagemang föranleder inte någon annan bedömning. Vid sådana förhållanden anser hovrätten att det inte heller vid en samlad bedömning av de omständigheter som förts fram finns grund för att anse att Tomas Norström har varit jävig och därmed förhindrad att delta i handläggningen av målet".

Etablissemanget sluter sig samman. Upphovsrättsindustrins grundlagsskyddade rättigheter kan uppfattas gå före den enskildes garanterade rätt till en opartisk rättegång enligt artikel 6 Europakonventionen. Lite märkligt med tanke på att svensk grundlag föreskriver att ingen lag eller föreskrift får komma i konflikt med de fri- och rättigheter som garanteras genom Europakonventionen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

6 kommentarer:

 1. Mårten Schultz håller ju inte alls med dig.

  SvaraRadera
 2. Nä, men det är inte heller oväntat. Jag upplever att han alltför ofta ställer sig på samma sida som etablissemanget.

  Om du har följt debatten så vet du också att det är flera professorer och lagkloka som gör samma bedömning som jag. Endast ett fåtal har förträtt den uppfattning som hovrätten ger uttryck för i sitt beslut.

  SvaraRadera
 3. Konspiratorisk som jag är för tillfället så tror jag snarare att Hovrätten gillar jäv! ;-)

  SvaraRadera
 4. Ja jag har just läst klart processrätt i göteborg under Erik Bylander han är ju inte alls på samma planahalav som Mårten. och som jag förstår det på Eric så är hans favoritområde.

  SvaraRadera
 5. Riktigt förvånande är att hovrätten tar till en variant av vulgärargumentet "Skulle det vara jäv om en domare är med i en förening som är emot mord?". Man hävdar att medlemskapet i SFIR inte kan ses som jäv eftersom "rättighetshavare åtnjuter ett grundlagsskydd i Sverige och att deras rättigheter följer av lag". Det är ett tydligt tecken på att hovrättsråden mycket väl inser problemet när de tvingas utföra sådana förnedrande piruetter för att bortförklara jävssituationen. De måste rimligen förstå att upphovsrätten att har tillkommit genom en lång rad kompromisser mellan olika intressen och att SFIR är en av parterna.

  SvaraRadera
 6. @Anonym: Håller med. Det vore naturligtvis helt konfliktfritt om en domare vore med i en förening som är motståndare till mord. Men skulle det fortfarande vara Ok om denna förening finansierades av mördare? Dvs samma konflikt som uppkommer i och med att SFU finansieras av upphovsrättsindustrin som sedan är part i TP-rättegången.

  Hovrätten insåg nog denna koppling, men var tvungen att skriva bort problemet.

  SvaraRadera