söndag 8 november 2009

Våra folkvalda ljuger om ACTA-förhandlingarna

Under parollen "Vi jobbar hårt för öppenhet i ACTA-förhandlingarna" påstod politikerna Karin Pilsäter (fp), Björn Hamilton (m), Jan Andersson (c) och Mikael Oscarsson (kd) att: "Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet".

Nu avslöjar dock Minimaliteter det vi länge har misstänkt; Politikerna ljög!

Wikileak har nyligen släppt ett dokument från EU-kommissionen som tvärtom visar att ACTA innehåller skrivningar som klart strider mot politikernas löften.

Enligt dokumentet håller USA på och författar ett kapitel om internet som bl.a. ställer krav på medlemsstaterna att införa ett s.k. "third-party liability". Med detta avses att IPS'erna skall göras ansvariga för det som transporteras i deras nät.

ACTA kommer därmed att hamna i klar konflikt med E-handelsdirektivet och principen om "mere conduit". Med tanke på att bestämmelser som strider mot Upphovsrättsmaffians krav brukar få stryka på foten gissar jag att normkonflikten även denna gång kommer att avgöras genom att ACTA vinner företräde framför E-handelsdirektivets skyddsbestämmelser.

Situationen är sålunda synnerligen allvarlig. ISP'er kommer inte kunna skilja på torrent-trafik som innhåller helt laglig information och sådan trafik som innehåller olagligt material. För att undgå ansvar kan man anta att ISP'erna därför kommer att tvingas förbjuda all torrent-trafik. Därmed införs i praktiken en censur som klart kommer i konflikt med den yttrandefrihet som skyddas genom både vår grundlag och Europakonventionen. Tyvärr tror jag inte att denna konflkikt i nämndvärd omfattning komer att bekymra vare sig USA eller EU's förhandlare.

I sin artikel lovade Karin Pilsäter, Björn Hamilton, Jan Andersson och Mikael Oscarsson att bekämpa förslag som skulle medföra en begränsning av friheten på internät. Detta löfte är dock inte värt trycksvärtan som det har nedtecknats med.

Nationella politikers åsikter i ACTA-förhandlingarna har redan med dagens förhandlingsordning underordnad betydelse eftersom Sverige -liksom övriga EU-länder - representeras av kommissionen. Genom införandet av Lissabonfördraget kan man med fog anta att det nationella inflytandet kommer att marginaliseras än mer.

Så det är dax att agera nu. Maila era riksdagspolitiker och EU-parlamentariker. Avkräv dem löften att de inte skall medverka till att begränsa grundläggande fri- och rättigheter. Yttrandefriheten är värd att bevara och klart överordnad Upphovrättsmaffians profithunger!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2 kommentarer:

 1. Mitt mail till Karin Pilsäter:

  Hej,

  Vänligen svara på min fråga. Ljög ni för oss, när ni skrev:

  "Det förekommer rykten om att det i ACTA-förhandlingarna skulle
  diskuteras t ex utökade möjligheter för tullen att genomsöka
  mp3-spelare och datorer efter illegalt nedladdad material. Detta är
  fel. Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet.
  Vi skulle under alla förhållanden motsätta oss om sådana förslag kom
  upp."
  Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna

  Nyligen läcktes det ett dokument från ACTA-förhandlingarna som säger motsatsen.
  Se här: http://88.80.16.63/leak/commission-acta-summary.pdf

  Jag vill ha ett ärligt svar från er. Notera att jag skickar detta mail
  till alla som signerade artikeln. Har Internetdelen tillkommit efter
  ni skrev artikeln kanske?

  Jag har letat efter ett utlåtande från er om den nya läckan och vad ni
  har och säga om den men jag har inte lyckats hitta något ännu.

  Tacksam för fort svar.

  Med vänlig hälsning,
  William

  Karins svar:

  Hej,

  Tack för ditt brev.

  Om du läser dateringen, och läser inledningen på dokumentet som du själv länkat, så framgår det av sig själv.

  Dokumentet handlar om en muntlig information från USA i slutet av september, om att de håller på att ta fram ett förslag som de vill ha upp i förhandlingarna. Det framkommer också att det, om det kommer före mötet i Seul, inte kommer att ha kommit i såpass god tid att det kan förhandlas något om det.

  Följaktligen fanns det inte i början av april något sådant förslag. Resten av den text du citerar gäller, om det skulle komma något sådant kommer vi att motsätta oss det.

  Bara någon vecka efter att vi skrev artikeln, så publicerades också det förhandlingsdokument som Sverige fått igenom skulle komma, se http://www.regeringen.se/sb/d/11848/a/124139 . Där framgår också att det för tullen gäller att man behåller s k de minimis regler, dvs att privatpersoner inte berörs, det är helt och hållet så som dagens gemensamma EU-regler säger. Och avsnittet om Internet beskriver att man utbyter informationer.

  Det är tyvärr svårt att på egen hand hitta fram till våra samråd med regeringen i detta och liknande ärenden, eftersom de finns i utskottsprotokollen och inte i vanligt riksdagstryck som publiceras på Riksdagens hemsida. Fast de är offentlig handling. Man får be om protokollen från utskottskansliet. Jag har därför skrivit till talmannen och föreslagit att även denna typ av protokoll ska läggas upp på Riksdagens hemsida, de håller enligt vad jag fått besked om på att fundera på detta nu i Riksdagsstyrelsen.

  Tills så blir fallet kommer jag att lägga upp relevanta protokoll från Näringsutskottet på min egen hemsida, så att jag i alla fall kan länka den som frågar!

  Men i detta fall är det så att vi inte har haft något förnyat samråd utifrån ett eventuellt förslag från USA. Däremot har vi haft en särskild information inför mötet i Seul, men det fanns inför detta möte inget aktuellt att förhandla om som gick utanpå tidigare mandat, att avtalstexten ska ligga inom ramen för gällande svensk rätt eller gällande EU-rätt.

  Vi kommer att hålla oss informerade och vid behov ha ett nytt samråd inför vinterns möte. När det blir exakt går inte att säga nu.

  Med vänlig hälsning

  Karin Pilsäter
  Ordförande Näringsutskottet
  Folkpartiet liberalerna

  Riksdagen
  100 12 Stockholm
  08-786 44 19
  www.folkpartiet.se/pilsater

  Hoppas detta förklarar lite.

  SvaraRadera
 2. Tack för detta informativa svar Viljam.

  Karin Pilsäters försäkran om sin oskuld framstår nästan som trovärdig. I vart fall om man bortser från att en stor del av blogosfären samt andra insatta debatörer kände till Internetavsnittet i ACTA redan när Karin m.fl. skrev sitt inlägg på Newsmill.

  Jag har svårt att tro på att den som har till sitt arbete att följa ACTA-förhandlingarna skulle ha sämre kunskaper än allmänt intresserade debattörer. Slutsatsen blir att Karin med kumpaner hade för avsikt att vilseleda mot bättre vetande. Alternativt hade de inte satt sig in i materialet, men borde de då inte ha gått ut och lovat att ACTA inte innehöll något om internet. Att de ändå gjorde detta är också ett vilseledande.

  Krin vidhåller att "de skall motsätta sig". Vilka är "de" som skall motsätta sig? Karin och övriga deltar inte ens i förhandlingarna utan Sverige representeras av kommissionen.

  SvaraRadera