tisdag 7 september 2010

Internet och rättigheternas kamp

Christopher Kullenberg skriver i ett insiktsfullt debattinlägg att internetoperatörerna måste skyddas från upphovsrättsindustrin. Detta väckte uppenbart upphovsrättsindustrins vrede eftersom lobbyisten Pär Strömbäck såg sig manad att gå till agressiv motattack. Pär Strömbäck kallar Kullebergs inlägg för "förvirrat". Han väljer dock noga att inte närmare precisera på vilket sätt inlägget skulle vara just förvirrat.

Pär Strömbäck fortsätter sedan att skriva om att upphovsrätten är en grundläggande rättighet som är skyddad i konventioner. Så är förvisso fallet, men denna rättighet måste dock ställas mot andra konventionsskyddade rättigheter såsom rätten till privatliv och yttrandefriheten. Alltför ofta ser vi hur storbolagens kommersiella intressen tillåts angripa de sistnämnda rättigheterna med nyttjande av upphovsrätten som täckmantel. Proportionalitet och intresseavvägning är ord som helt tycks saknas i upphovsrättslobbyisternas vokabulär.

Dessa storbolag är dock helt likgiltiga inför artisternas rättigheter och ser istället till sitt eget intresse att maximera lönsamheten. Inget fel i att maximera vinsten, men skall det verkligen få ske genom kränkningar av grundläggande mänskliga fri och rättigheter? Jag tycker inte det.

Vi minns alla tillslaget mot TPB-servarna som ledde till nedsläckning av flera oskyldiga publicistiska sajter. Plötsligt legaliserades sålunda en statlig censur till förmån för rent kommersiella intressen. Och idag skedde en uppföljning genom razzian mot PRQ. Vilka följderna blir av razzian är ännu okända.

Och gammelpolitikerna hänger med. Tystnaden är total inför det faktum att nätneutraliteten kränks till förmån för ack så populära Spotify. Likaså är politikerna tysta inför det faktum att Voddler kränker den fria GPL-licensen. Det står alltmer klart att upphovsrättsindustrin inte bara har lyckats ge sig själva rätten att agera privatpolis utan att man också har fått möjlighet att styra den statliga poliskåren. Om utvecklingen tillåts fortsätta är framtidscenariot skrämmande.

1 kommentar:

  1. Upphovsrätten är ju bara en förevändning för...

    "En tryckpress kunde kosta ett par hundra miljoner, en blogg är alldeles gratis."

    Det är detta det handlar om. Fast det kan man ju inte gå ut öppet och säga.

    Gutenberg's tryckpressen skapade samma situation, när den kom. DEn var dåtidens "blogg".

    SvaraRadera