lördag 22 maj 2010

Domstolars inkompetens och lögner


Med anledning av beslut från Svea hovrätt frågar sig Rick Falkvinge vad vi skall göra åt våra inkompetenta domstolar. Jag har inget svar, men vill till denna fråga lägga till; Vad skall vi göra åt våra lögnaktiga domstolar?

Vid sidan av hovrättens beslut har Stockholms tingsrätt meddelat ett vitesföreläggande mot internetleverantören Portlane

Portlane försvarade sig genom att bl.a. åberopa 53d)§ upphovsrättslagen som innebär att man inte behöver lämna ut information yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne närstående har gjort sig skyldig till brott.

Mot filmbolagens bestridande konstaterar domstolen i och för sig helt korrekt att bestämmelsen också omfattar juridiska personer, dvs bolag. Men sedan kommer lögnen:

Tingsrätten påstår nämligen att filmbolagens påståenden endast innefattar att Portlane i objektiv mening medverkar till upphovsrättsintrång. Detta trots att Filmbolagen i grunderna för sin talan har anfört att Portlane är medvetet om att trackern används för illegal verksamhet och att man inte har vidtagit några verksamma åtgärder. Tingsrättens lögn är så uppenbar att jag står häpen med munnen på vid gavel. Tvärtemot vad tingsrätten påstår i sina beslutsskäl har alltså Filmbolagen tillvitat Portlane ett såväl objektivt som subjektivt medverkansansvar, vilket uppfyller kriterierna för en brottsanklagelse.

I beslutet avhandlas också relationen mellan 53d)§ och artikel 6 Europakonventionen. Tingsrätten fortsätter sitt lögnande genom att hävda att artikel 6 bara är tillämplig vid en konkret brottsmisstanke samt påstås att någon sådan misstanke inte har framfört i målet [jämför dock ovan]. Men även här ljuger domstolen. Skyddet enligt Artikel 6 går längre än vad tingsrätten vill låtsas om. I lagförarbetena prop. 2002/03:106 - som bl.a. behandlar frågan om rätten att vara passiv vid utredningar som kan leda till skattetillägg - konstaterade regeringen, med utgångspunkt i Europadomstolens praxis, att det är klart att den rätt att inte behöva belasta sig själv som anses ingå i en ”fair trial” inte är avsedd att hindra myndigheterna från att ställa frågor till den misstänkte eller från att begära uppgifter från honom eller henne (se a. prop. s. 81). Rätten att vara passiv kränks däremot om uppgifterna framtvingas genom, t.ex. vites-, fängelse- eller annat sanktionshot (se bl.a. Europadomstolens dom den 21 december 2000 i målet Quinn mot Irland § 40).

Läs texten ovan igen och notera sedan att det är just ett vitesföreläggande som tingsrätten har riktat mot Portlane samtidigt som Filmbolagen riktar anklagelser om såväl objektiv som subjektiv medverkan mot Portlane. Kränkningen av folkrätten och Europadomstolens minimirättigheter framstår därmed som uppenbar för mig. Men detta ljuger alltså tingsrätten om! Vad gör man?

UPPDATERING: Tor har gjort en mycket intressant uppföljning som jag rekommenderar!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

13 kommentarer:

 1. Alltid intressant att ta del av dina reflektioner. Har du möjlighet att lägga ut vitesföreläggandet så att det är möjligt att ta del av det även utan google-konto? (t ex. som pdf)

  "Vid sidan av hovrättens beslut har Stockholms tingsrätt meddelat ett vitesföreläggande mot trackern Portlane."

  Menar du inte ett vitesförbud mot internetleverantören Portlane? Trackern i det här fallet är väl OpenBitTorrent.

  Även om det är så att Portlane skulle befinnas skyldigt till medhjälp (vilket vore en mycket märklig tolkning), skulle det vara möjligt att hävda att deras kunds identitet inte är en uppgift som belastar Portlane? (att den så att säga varken gör till eller från)
  Jag tycker nog ändå att din tolkning verkar rimlig, men jag skulle vilja höra din åsikt om just detta spörsmål.

  SvaraRadera
 2. Jag skulle vilja veta varför just Portlane är skyldig att filtrera trafiken till just Openbittorrent. Förutsatt att det nu skulle vara olagligt att prata med Openbittorrent (vilket för en lekman ter sig smått fantastiskt), passerar ju trafiken lika mycket Telias och Bredbandsbolagets nät. På vilka grunder kan just Portlane hållas ansvarig?

  Min fråga är alltså alldeles oavsett det fullständigt vansinniga i att hålla en leverantör av kommunikationstjänster ansvarig för kundernas trafik.

  SvaraRadera
 3. får hoppas att domen åtminstone överklagas...

  /Marcus J

  SvaraRadera
 4. @Tor: Jag har fixat länken och ändrat till "internetleverantören Portlane". Det gick lite snabbt igår eftersom inlägget skrevs när jag var på resande fot.

  Röjandet av kundidentiteten är av största betydelse. Den påstådda medhjälpen är ju riktad mot just kunden som är den som slutligen laddar ner eller upp. Läs filmbolagens grunder och sedan tingsrättens skäl så kommer du förstå hur tingsrätten tvingas ljuga för att få till ett vitesföreläggande. Stor skam!!

  SvaraRadera
 5. Nääää, inte ljuger dom... Dom är ju bara inkompetenta, vet inte vilka regler som gäller, och kan därför inte ställas till svars.

  SvaraRadera
 6. Tack för den uppdaterade länken - nu gick det att läsa. Du har inte tillgång till aktbilaga 2 som ska innehålla filmbolagens definition och beskrivning av trackern? Det vore intressant att ta del av.

  Jag skulle vilja höra med dig angående följande stycke i protokollet:
  "Frågan om Portlane har medverkat till intrång får bedömas i samband med att målet slutligt avgörs. Trots att frågan huruvida Portlane medverkat till intrång kan ha betydelse för Portlanes rätt till ersättning för kostnader och besvär enligt 53 f § första stycket upphovsrättslagen anser sig tingsrätten sålunda inte skyldig att vid den nu aktuella prövningen ta ställning till denna medverkansfråga."

  Hänger rätten till ersättning för kostnader och besvär i detta fall på om det varit objektiv medverkan eller uppsåtlig medverkan? Om det senare är fallet antar jag att tingsrätten inte bara vilseleder angående filmbolagens brottsanklagelser utan även sin egen beskrivning när de senare påstår att det endast gäller objektiv medverkan.

  SvaraRadera
 7. Efter att ha läst upphovsrättslagen antar jag att det räcker med objektiv medverkan i fallet ovan. Hur som helst är det intressant om domstolarna skulle tolka det som medverkan, för då skulle aldrig ISP:er få någon ersättning vid Ipred-ärenden vilket skulle göra det lättare för rättighetsinnehavare att sätta utlämningarna i system.

  Jag skrev ett eget inlägg - Tingsrättens beslut i Portlane-fallet brott mot Europakonventionen? - som bygger på ditt inlägg.

  SvaraRadera
 8. @Tor; Har lite kort om tid nu men skall ge ett snabbt och därmed mindre övervägt svar.

  Beslutet i fråga om ersättning för kostnader torde rätten ta ställning till när målet slutligt avgörs. Detta är i och för sig vanligt.

  För ett informationsföreläggande räcker det i och för sig med medverkan i objektiv mening. Men i detta fallet har filmbolagen lagt till att Portlane också i subjektiv mening har medverkat, dvs en klockren brottsanklagelse. Detta väljer dock tingsrätten att bortse från eftersom det annars hade varit olagligt att vitesförelägga Portlane. Det är här tingsrättens lögn blir särskilt uppenbar.

  SvaraRadera
 9. "Men detta ljuger alltså tingsrätten om! Vad gör man?"

  Tillse att vi får en författningsdomstol, och att du hamnar som domare där. Börjar man nu, så är det verklighet om 15-30 år.

  SvaraRadera
 10. Så här står det dessutom i filmbolagens ansökan om informationsföreläggande:
  "Portlane har mycket tydligt informerats om att deras tjänster används för upphovsrättsintrång och medverkan till upphovsrättsintrång och trots detta har bolaget inte vidtagit några som helst verkningsfulla åtgärder för att intrången skall upphöra. Portlane medverkar därmed till exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten av Filmverken."

  Det lilla ordet "därmed" är betydelsefullt när det på det här sättet följer en beskrivning av underlåtenhet att vidta åtgärder kombinerat med påståenden om medhjälp.

  SvaraRadera
 11. Är det någon som har tillgång till beslutet att förbjuda Portlane att tillhandahålla internetuppkoppling till OpenBitTorrent? Det vore intressant att ta del av. Speciellt proportionalitetsbedömningen.

  Ur ansökan om informationsföreläggande (se länk i föregående kommentar) står ingenting om att filmbolagen skulle ha försökt kontakta OpenBitTorrent, trots att de har ett system med DMCA-anmälningar av hashsummor. Men det är förstås möjligt att det finns nämnt i någon av bilagorna.

  Jag är också litet nyfiken på Jan Roséns rättsutlåtande - en bilaga till ansökan om informationsföreläggandet i Portlane-fallet.

  SvaraRadera
 12. Hoppas att du inte tycker att jag spammar ditt kommentarsfält. Nu har jag i alla fall fått ett svar från tingsrätten ifall du skulle vara intresserad av hur de resonerar.

  SvaraRadera
 13. @Tor; Tack så mycket för uppdateringarna som verkligen är intressanta. Jag klistrar en länk i mitt inlägg.

  SvaraRadera