måndag 31 maj 2010

Ship to Gaza och folkrätten

Många är idag upprörda över den israeliska bordningen av Ship to Gaza-konvojen.

Mark Klamberg gör en bra rättslig analys även om jag inte helt delar hans slutsatser.

Jag håller dock med honom om att det avgörande för huruvida Israel hade rätt att borda fartygen är i vad mån det kan anses ha förekommit en "väpnad konflikt" i folkrättslig mening. Utan närmare anlys eller motivering kommer Mark Klamberg fram till att det är havsrätten i fredstid som skall tillämpas. Jag tolkar detta som att Mark Klambergs åsikt är att någon väpnad konflikt inte förekommer. Jag har en annan uppfattning.

Jag väljer att citera Röda korsets definition av begreppet väpnad konflikt:

En väpnad konflikt är en situation där det förekommer våldsanvändning av en viss intensitet. Någon formell krigsförklaring behövs inte för att det skall anses vara en väpnad konflikt.


"Våldsanvändning av viss intensitet" är sålunda avgörande. Enligt flera samstämmiga källor hade Israel per den 22 mars 2010 utsatts för 35 palestinska raketattacker. Och detta bara under det första kvartalet 2010! Attackerna har fortsatt därefter. Min uppfattning är att detta måste klassas som en våldsanvändning av viss intesitet. Sålunda kan med fog hävdas att det är krigets havsrätt som skall tillämpas.

I sådant fall går det att argumentera för att Israel hade rätt att borde fartygen även på internationellt vatten. Proportionaliteten ligger i att Israel släpper igenom hjälpsändningar via gränserna på land.

I den här filmen kan man också se hur aktivisterna går till attack och hur de bl.a. klubbar ner en israelisk soldat för att sedan fortsätta att slå med tillhyggen sedan soldaten fallit till marken. Jag är inte förvånad om soldatens kamrater i denna situation väljer att ingripa. Huruvida våldet som användes för att avvärja angreppet var proportionerligt i sig låter jag vara osagt tills vi har fått mera fakta.

Jag har sålunda lite svårt att stämma in i den upprörda kören. Förlusten av människoliv är givetvis tragisk, men om man ger sig in i en väpnad konflikt med det uttalade syftet att stödja den ena parten så bör man också kunna räkna med en motreaktion.

En objektiv diskussion kring Israels agerande är självklart motiverad. Jag får dock en känsla av att det är andra motiv än folkrättsliga som styr den kritik som nu ensidigt riktas mot Israel. Var fanns motsvarande kritik när Israel blev utsatt för raketattacker? Var finns kritiken mot Hamas som enligt flera människorättsorganisationer utsätter sitt folk för onödigt lidande? Var finns kritiken mot Hamas som har en uttalad ambition att utrota den israeliska staten?

UPPDATERING: Bland kommentarerna har jag blivit beskylld för både det ena och andra. Däribland att den uppfattning jag ger uttryck för här ovan skulle grundas på en politisk uppfattning, oklart vilken dock.

Mark Klamberg har nu uppdaterat sin blogg och som framgår är han numera osäker på om det kan anses råda en väpnad konflikt eller inte. Jag delar hans osäkerhet även om min uppfattning till slut blir motsatt hans. Professor Göran Lysén har gett sig in i debatten och delar min uppfattning, nämligen att en väpnad konflikt pågår.

Uppdatering 2: Fler folkrättsexperter anser att Israels bordning var förenlig med gällande rätt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

25 kommentarer:

 1. Varför måste man alltid misstänkliggöra och smutskasta vissa människor? Har de fel politisk tillhörighet enligt dig? Är det därför de är mindre värda?

  Det råder ingen som helst brist på kritik mot varken Hamas eller dess gelikar. Att påstå något sådant är en skymf mot alla som engagerat sig i fredsrörelsen, antingen inom den nu aktuella organisationen eller någon av hundratals andra.

  SvaraRadera
 2. @Jonas: Jag vet inte vilka människor du anser att jag skulle ha smutskastat eller vilka som skulle ha fel politisk tillhörighet? Jag vill påstå att jag inte ens med ett ord nämner någon viss människa eller något politiskt läger. Men du får gärna förtydliga vad som gör dig så upprörd.

  Är det min rättsliga analys eller att jag efterlyser en ojbjektiv diskussion som upprör dig?

  Du hänvisa till att det inte har funnits någon brist på kritik mot Hamas. Jag tillåter mig att ha en annan åsikt. Men du får gärna upplysa mig. När hölls det - exempelvis - massdemonstrationer mot de palestinska attackerna mot civilia mål i Israel? Det är just i dessa delar som jag finner anledning att rikta viss kritik mot de fredsrörelser du talar om, men visst kan jag ha fel. Upplys mig då gärna.

  SvaraRadera
 3. Tack för en intressant analys.

  SvaraRadera
 4. Israel har ju utsatt Palestinierna för närmare 800 väpnade angrepp under samma tid (med ca 125 dödsoffer), så om 35 incidenter (med noll dödsoffer) räcker för dig så kan du sluta tvivla.

  Men frågan är då om det pågår en väpnad konflikt där besättningen på det turkiska fartyget ingår, får de då inte använda våld mot de Israeliska soldaterna?

  Får palestinier borda Israeliska civila fartyg och flygplan? Får de kapa andra länders fartyg på väg till Israel?

  Eller är det olika folkrätter beroende på dina politiska åsikter om den de ska appliceras på?

  SvaraRadera
 5. Tack Juristen för en klargörande analys. Tyvärr används folkrätten av vissa som självklara slagträn i debatten, och vissa uppdiktade "sanningar" blir accepterade fakta.

  Visst kan man hävda att en väpnad konflikt pågår mellan Hamas och Israel. De har inte slutit fred, och Hamas syfte som organisation är att utplåna Israel som stat. De gör dessutom vad de kan med raketer självmordsbombningar och annat.

  @ profanum_vulgus - åtminstone flygplan var ju en viktig måltavla för den palestinska (gerilla-)krigföringen fram till 70-talet. Att det nu inte längre förekommer (av samma anledning som självmordsbomber numera i stort sett förebyggs) torde förefalla ganska självklart för envar som nyttjat Israeliska flygbolag eller embarkerat från Ben Gurion.

  SvaraRadera
 6. @Profanum: Tack för dina synpunkter som - om de är sanna - styrker att det pågår en väpnad konflikt och att Israel sålunda hade rätt att borda fartyget.

  Däremot förstår jag inte vad du menar med att folkrätten är beroende av min politiska åsikt? Jag noterar att jag gör ungefär samma analys som exempelvis Mark Klamberg även om han - i strid med din och min uppfattning - anser att det inte förekommer en väpnad konflikt. Är då också hans åsikt färgad av en politisk åsikt?

  SvaraRadera
 7. Juristen:
  I allra högsta grad. Vad kommer du anse om det folkrättsliga läget om Hamas bordar engelska fartyg på väg till Israel?

  Segersam:
  Var de flygplanskapningarna legitima?

  Kanske ska påminna om att Hamas erkänner Israel medan Israel HAR utplånat den palestinska staten. Men återigen kan Israel-apologeter inte hålla en stringent argumentation. Dubbelmoral kallas det.

  SvaraRadera
 8. Hamas har väl inte upprättad någon blockad!

  Vidare, när utplånade Israel en palestinsk stat? Du menar det territorium PLO deklarerade som stat 1988 men inte hade kontroll över, och där Jerusalem deklarerades som huvudstad (men som konstigt nog samtidigt tillhörde en annan legitim statsbildning)?

  SvaraRadera
 9. @Profanum: Om du googlar lite och läser Hamas stadgar och vad deras ledande företrädare sagt så kommer du nog till insikt om att Hamas inte accepterar Israel. Målsättningen är alltjämt att utplåna staten Israel. Känns svårt att förhandla med en motpart som vill utplåna dig.

  Vilken palestinsk stat har utplånats och när existerade den staten?

  Däremot är det riktigt att Israel inte har erkänt Hamas. Vilket också gäller för USA och EU som har terroriststämplat organisationen. Rätt eller fel, det tar jag inte ställning till.

  SvaraRadera
 10. Adler:
  Nej jag menar den palestinska stat som bildades 1947 med FN:s delningsplan.

  Juristen:
  Om du googlar lite så ser du att alla som påstår att det där dokumentet (som inte ens har formen av stadgar) bara påstås vara Hamas stadgar av Israel-apologeter. Det är som sion vises protokoll, strunt alltså. Dessutom strunt som enbart lurar israelkramare i västvärlden.
  Hamas har erkänt Israel sedan 1988 (då de förvisso stöddes av Israel också, du kanske minns "de fromma männen i moskeérna" vs -de socialistiska terroristern-?) och erbjuder "varaktig fred" mot 1968:s gränser.
  Du menar att Hamas inte borde förhandla med Israel?

  Det har existerat en palestinsk stat i tusentals år, den utplånades av Israel (en stat som aldrig funnits innan 1948, och som förresten enligt sitt utropande är gränslös, den enda gränslösa stat som någonsin accepterats av en annan stat).

  EU och USA terrorstämplade ANC också vad det nu har med saken att göra. Frågan kvarstår, om hamas gör samma sak som Israel är det OCKSÅ folkrättsligt korrekt?????!!!!

  SvaraRadera
 11. Prof:

  Skriv inte ut dina vanföreställningar i diskussioner om någon ska ta dig på allvar.

  "Det har existerat en palestinsk stat i tusentals år[...]"

  Och där dog diskussionen med Prof. (För kanske femtionde gången detta år).

  SvaraRadera
 12. Adler:
  jo jag vet, Israel-kramare kör alltid samma stil.

  SvaraRadera
 13. http://juridikbloggen.wordpress.com/2010/06/02/jag-haller-inte-med-lysen/ <-- här görs ett nytt inlägg på juridikbloggen gällande om det är krig eller ej. Det är ju svårt att anse att det är krig när Israel inte själva gör det.

  SvaraRadera
 14. Att Israels regering begick ett misstag när de gjorde sin militära insats mot en civil fartygskonvoj tror jag är lätt att hävda givet resultatet. Nio döda och förlorat anseende i omvärldens ögon.

  Det gäller oavsett om det var en väpnad konflikt i området vid tidpunkten eller inte.

  Frågan vilka lärdomar den israeliska regeringen drar av detta?

  SvaraRadera
 15. "Får palestinier borda Israeliska civila fartyg och flygplan? Får de kapa andra länders fartyg på väg till Israel?"

  Högst relevanta frågor utifrån ditt resonemang, Juristen. Jag väntar med spänning på ditt svar.

  /Marcus J

  SvaraRadera
 16. Jag är säker på att det finns massor av blockader i världen som ställer till jävelskap för enkla människor, t.ex. Väst-sahara, som Marocko gör anspråk på. Segla dit en konvoj med massor av saker och bli förvånad och bestört om Marockansk militär bordar utan lov. Sorry om jag låter ironisk. Men jag är så trött på de dubbla standarder som så ofta tillämpas när Israel är med i bilden. Israel har förvisso begått ett stort antal MR-övergrepp, inte minst under Gazakriget. So has Hamas. Hamas regerar Gaza med totalitära medel. Men ship to Gaza.. Är det inte så att ett stort antal aktivister låtit sig duperas av en islamistisk välgörenhetsorganisation som är "ganska fundamentalistisk och med rätt så nära band till Hamas"(enligt Henri J. Barkey, turkietexpert och professor i internationella relationer på Lehigh-universitetet i Pennsylvania).
  Var någonstans i hela världen kan man förvänta sig att blockadbrytande aktivister ska tas emot med silkesvantar? Någon sådan förväntan fanns väl sannolikt inte alls hos de initierade aktivisterna främst på Mavi Marmara, tvärtom tycks det. Bär inte de ett ganska stort ansvar för dödsfallen och skadorna?
  Jag tror att den här double standard policyn gemtemot Israel är kontrapriduktiv och risky. Mvh/Hasse

  SvaraRadera
 17. Anledningen till att det debatteras mer om Israels agerande än exempelvis Burmas, är för att det finns folk som försvarar Israels agerande.

  Precis som att det blir fler debatter om Kuba för att åsikterna går isär där också.

  Skulle, ett hypotetiskt, Ship to Västsahara, eller, för den delen, en "Trucker convoy to Tibet" bli bordat/stoppat och aktivister ihjälskjutna av marockansk/kinesisk militär så skulle vi få se ett unisont fördömande.

  Användningen av olika måttstockar är följaktligen till Israels fördel och inte till deras nackdel.

  /Marcus J

  SvaraRadera
 18. Marcus,

  Lite en passant men ändå: beger man sig utanför ankdammen skall man finna ”folk” som försvarar även regimen i Burma, tro det eller ej. I Kina till exempel..
  Återvändande till ankdammen kan man sedan undra när tidningarna på allvar ägnade just Kuba någon större politisk uppmärksamhet senast (som inte handlade om Obamas kritik mot Kuba för några månader sedan).

  Jag skulle inte tro att måttstockarna är till Israels fördel, i vart fall inte generellt i svensk media. Vad beträffar hypotesen vi varit inne på kan man nog konstatera att ingen (vettig) människa skulle försöka sig på ett liknande företag i t.ex. Kuba, Västsahara, Tibet etc. av det enkla skälet att det vore ett rent kamikazeföretag och att fördömandena sannolikt skulle drunkna i förvåning och bestörtning över sådana tänkta aktivisters totala avsaknad av sunt förnuft. (Och vad gäller folkrättsliga aspekter på prejning/uppbringning på internationellt vatten skulle de nog hamna i rätt kraftigt skymundan).

  Med Israel är väl saken just den att man KAN göra det. man KAN segla dit med förnödenheter och bli bestört över ett militärt ingripande. Man KAN uppenbarligen förvänta sig ett annat beteende från Israel än i de hypotetiska exemplen. Varför?

  Vad man än anser om Israel är det en demokrati, med bl.a. yttrandefrihet (ta en titt i Jerusalem Post t.ex., där även skarp intern kritik mot regeringen framförs), och faktiskt också en rättsstat. Men en unik demokrati och rättsstat. Och det rör sig förvisso om ett icke särskilt hedrande unikum, som i sin tur dock givetvis sammanhänger med Israels och Palestinas (m.fl,) historia, religion och geopolitiska situation, som i sin tur som alla vet utgör ett synnerligen intrikat frågekomplex. Ett historiskt, religiöst, statsrättsligt, vad du vill, nystan som så många debattörer saknar förståelse för eller - troligare - faktiskt v ä l j e r att ignorera., troligen just av det skälet att det är för svårt och att nödvändiga efterforskningar skulle kväva den heliga men oupplysta vrede som flammar upp och kräver att få göra sig hörd just här och nu. Till nackdel för den medialt sett givetvis urtrista sansade, upplysta och uppbyggliga debatten.
  Men, för att fortsätta resonemanget; Israels unikum innefattar alltså det sorgliga faktum att här har vi en demokrati och rättsstat som till synes paradoxalt begår även svåra MR-övergrepp och utövar repression i samband med verkningarna av en lika till synes, men förhoppningsvis inte olöslig konflikt, som i sin tur har en oerhört stark historisk förklaring. En stat som därtill omgärdas av - och under hela sin 63-åriga existens - omgärdats av länder och krafter som önskar och mycket aktivt agerar för dess undergång och totala elimination som nation. Now, ain’t that a context that deserves some consideration?
  /Hasse

  SvaraRadera
 19. För alla som på allvar är intresserade av frågan hur man kan ta konstruktiva steg i syfte att bidra till en lösning på konflikten Israel - Palestina, vänligen ta del av:

  http://www.mjconference.org/

  /Hasse

  SvaraRadera
 20. @Anonym 2 juni 2010 14.43: Du missade nog jheidebrinks uppdatering med denna länk: http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal+Issues+and+Rulings/Gaza_flotilla_maritime_blockade_Gaza-Legal_background_31-May-2010.htm

  Redan när jheidebrink skrev sitt inlägg stod det klart att Israel agerade utifrån uppfattningen att det råder en väpnad konflikt.Att jheidebrink inte kände till eller möjligen bortsåg från detta kanske säger mer om hans inlägg än om mitt.

  SvaraRadera
 21. @Marcus J: Du frågar:

  "Får palestinier borda Israeliska civila fartyg och flygplan? Får de kapa andra länders fartyg på väg till Israel?"

  Högst relevanta frågor utifrån ditt resonemang, Juristen. Jag väntar med spänning på ditt svar."

  Ja, rätten att försvara sitt territorium i samband med en väpnad konflikt torde vara ömsesidig. Men samtidigt torde Hamas-regimen också kunna räkna med att bli bekämpad om den försökte sätta Israel i blockad. Allt enligt krigets lagar. Var det svar på din fråga?

  SvaraRadera
 22. "men om man ger sig in i en väpnad konflikt med det uttalade syftet att stödja den ena parten så bör man också kunna räkna med en motreaktion."

  Den ena parten, hur menar du nu?
  Det var ju inte hamas som skulle ha maten utan civila.
  /werner

  SvaraRadera
 23. Hasse:
  Anledningen till att man inte kan göra det i Kina eller Västsahara är att det inte finns blockader som svälter ut folken där. Man skulle kunna göra det till Kuba möjligen men det är ju USA som upprätthåller den blockaden och de skulle nog inte använda dödligt våld utan svara med ekonomiska sanktioner och efterlysningar av de skyldiga.


  Juristen:
  Fast Israel påstår ju både och, de anser att de själva agerar i krig medan motståndarna agerar i fred. T.ex. sköt de ihjäl fem fiskare och hävdade att de var TERRORISTER på väg att angripa ett Israeliskt KRIGSFARTYG. En sådan attack skulle ju vara legitim om det var krig (och även mot civila fartyg enligt din och Israels folkrätt) och då skulle de ju inte vara terrorister även om det varit sant att de skulle angripa fartyget med nät och roddbåt.

  Sedan är ju frågan som ska avgöras inte om det är krig eller ej, utan om BLOCKADEN är legitim eller ej. Då kan vi minnas att Dönitz dömdes bland annat för blockaden av UK, som var mindre ingripande än den mot Gaza.

  SvaraRadera
 24. @Profanum: Jag tror du borde läsa länkarna i mitt inlägg och sedan återkomma för en förhoppningsvis mer saklig diskussion.

  SvaraRadera
 25. Juristen:
  Vilka länkar tänker du på?

  SvaraRadera