tisdag 18 maj 2010

Hovrätten - TeliaSonera tvingas att lämna ut personuppgifter

Svea hovrätt har genom beslut den 4 maj 2010 tvingat att lämna ut personuppgifter till upphovsrättsindustrin.

Av intresse i hovrättens skäl är främst att domstolen inte anser att bestämmelserna i datalagringsdirektivet utgör hinder mot att lagrade abonnentuppgifter lämnas ut med stöd av IPRED. Hovrätten prövar därför inte ens om datalagringsdirektivet har direkt effekt eller inte.

Hovrättens besked stämmer till eftertanke. Hur var det nu politikerna sa? Jo, de sa väl att den information som kommer att lagras med stöd av datalagringsdirektivet endast skulle få lämnas ut till polisen och andra behöriga myndigheter. Genom hovrättens beslutsskäl kan man väl dock inte förstå saken på annat sätt än att informationen härutöver också kommer att lämnas ut till upphovrättsindustrins företrädare för att användas mot misstänkta fildelare.

Jag ställer därför frågan till Bodström och övriga politiker som ivrar för datalagringsdirektivet; Har hovrätten missförstått allt eller är det ni som har försökt bluffa oss väljare?

Enligt denna artikel i DN kan konkurrensen mellan IPRED och datalagringsdirektivet dock förväntas få förnyad uppmärksamhet i ett kommande avgörande från Högsta domstolen i det s.k. Ephone-målet. Jag hyser dock inga större förhoppningar om att Högsta domstolen skall komma till någon annan slutsats än Svea hovrätt.

8 kommentarer:

 1. Av ingressen till datalagringsdirektivet (tror att det är skäl 15) framgår tydligt att direktiv 2002/58 fortsätter att gälla i fråga om lagring (och utlämnning) av uppgifter för andra syften än brottsbekämpning. I framtiden kommer alltså uppgifter som enbart lagrats pga skyldigheten att göra detta enligt datalagringsdirektivet bara få lämnas ut till myndigheter för att utreda grov brottslighet, medan uppgifter som även/parallellt lagrats för andra syften (t.ex. enligt de regler som gäller idag) också kommer att få lämnas ut till rättighetshavare. Jag är med andra ord inte ett dugg förvånad över hovrättens beslut; hanteringen av uppgifter som lagrat enligt nuvarande regler påverkas inte på något sätt av datalagringsdirektivet.

  Hälsar en annan jurist

  SvaraRadera
 2. Jag förstår inte detta inlägg.

  Det stämmer att politikerna sagt att den information som kommer att lagras med stöd av datalagringsdirektivet endast skulle få lämnas ut till polisen och andra behöriga myndigheter

  De begärda personuppgifterna har inte lagrats som följd av datalagringsdirektivet.

  SvaraRadera
 3. @Anonym: Hur skall du då kunna skilja ut vilka uppgifter som har lagrats pga tekniska eller faktureringsbehov enligt nu gällande regler respektive sådan information som lagras enligt datalagringsdirektivet?

  Idag är ISP'erna inte skyldiga att spara någon information och den information som sparas skall destrueras snarast möjligt. Med datalagringsdirektivet kommer ISP'erna bli tvingade att spara all information i minst 6 månader. Denna information får/skall sedan lämnas ut till upphovsrättsindustrin. Denna konsekvens har inte beskrivits av Bodström & Co, men läser du i mina tidigare inlägg kommer du se att jag har befarat att just denna konsekvens skulle inträffa. Jag hävdar sålunda alltjämt att politikerna försöker bluffa väljarna när de säger att datalagringsdirektivet endast skall användas för att bekämpa grov brottslighet.

  SvaraRadera
 4. Frågan om/hur vissa uppgifter ska separeras från andra måste givetvis regleras när man genomför datalagringsdirektivet. I dagsläget är det dock ingen tvekan om att inga uppgifter sparas pga datalagringsdirektivet. För närvarande kan alltså alla sparade uppgifter lämnas ut till rättighetshavarna.

  SvaraRadera
 5. Hej! Tack för pdf-filen med hovrättens beslut, det betyder mycket att kunna läsa beslutet i fulltext.

  Hovrätten tycks vara av samma mening som tingsrätten: Swetorrents har överfört verk till allmänheten. Det är synd att hovrätten inte resonerar kring hur denna överföring gått till, särskilt med tanke på att inget upphovsrättsskyddat material finns på Swetorrents. Kan en nättjänst som inte överför verk till allmänheten ändå anses göra detta? Hovrättens beslut skapar osäkerhet.

  SvaraRadera
 6. @anonym: Det skulle vara intressant att får höra din tankar kring hur man skall kunna skilja information som lagras enligt datalagringsdirektivet från annan information.

  Kostnaderna för ISP'erna att bygga system som motsvarar kraven enligt datalagringsdirektivet kommer att bli mycket höga. Sålunda kommer informationen att lagras på ett sätt. Däribland inryms sådan information som kan och skall lämnas ut enligt IPRED. Sålunda är datalagringen skräddarsydd för upphovrättsmaffian. Den integritetskänsliga information som ISP'erna idag skall destruera - som huvudregel - blir de skyldiga att bevara och lämna ut efter ett informationsföreläggande.

  Datalagringsdirektivet kommer därför att användas till att tillgodose privatekonomiska intressen. Du tror annorlunda...vill du slå vad? :-)

  SvaraRadera
 7. Sverige blev precis en fascistisk stat!

  Tack och godnatt med demokratin!

  SvaraRadera
 8. Det vore intressant att höra någon juridiskt kunnig svara på Nils2:s fråga ovan. Siten har inte fört över några verk till allmänheten men ändå kan den sägas ha gjort det. Utrymmet att driva onlinetjänster som forum och chattar känns plötsligt väldigt litet och väldigt luddigt.

  SvaraRadera