fredag 22 april 2011

Hovrättsdom klargör ansvaret för bloggar

Många av oss som bloggar kanske inte så ofta funderar över det juridiska ansvar vi kan ha för det som skrivs på vår blogg. Nu har Göta hovrätt i en dom meddelad den 19 april klarlagt att bloggare kan ha ett juridiskt ansvar även för det som skrivs i kommentarsfälten. Domen finns HÄR

Bakgrunden är följande: Två politiska bloggare (A och B) ogillar uppenbart varandra. Bloggare A - som har en s.k. modererad blogg - tillät en kommentar som utpekade bloggare B som brottslig. Trots att bloggare A alltså inte själv hade skrivit kommentaren dömdes han att utge skadestånd till bloggare B på grund av förtal.

Ansvaret följde av att bloggare A modererade kommentarerna, dvs det krävdes ett aktivt godkännande för att kommentaren skulle publiceras.

I målet prövades också frågan om konkurrensen mellan Brottsbalken och ansvar enligt den sk. BBS-lagen. I BBS-lagen regleras vilka typer av inlägg vi bloggare måste avlägsna vid äventyr av straffansvar. Förtalsbrott ingår inte bland dessa inlägg. Däremot framgår av 7§ BBS-lagen att den är subsidiär - underordnad - Brottsbalken. Detta innebär att även om en handling inte är straffbar enligt BBS-lagen så kan den likväl bestraffas enligt de allmänna bestämmelserna i Brottsbalken.

Vad gäller då rättsligt?

Jo, vi bloggare har ett rättsligt ansvar som primärt regleras genom BBS-lagen. Ansvaret är inte bara begränsat till det vi själva skriver utan även till vad som skrivs i kommentarerna. Vi måste alltså aktivt granska kommentarerna så att där inte finns sådant som kan uppfattas som hets mot folkgrupp eller något annat brott som regleras genom 5§ BBS-lagen.

Men vi kan alltså även ha ett ansvar för andra brott som bara regleras genom Brottsbalken. Närmast till hands ligger väl då just förtalsbrottet. I denna del torde ansvaret dock endast omfatta sådana publiceringar som vi aktivt medverkar till, dvs om vi vid modererade bloggar tillåter en publicering.

Enkelt kan tyckas, men man måste då också komma ihåg att förtalsbrottet är ett lurigt brott som omfattar varje uppgift som kan anses ägnad att medföra ringaktning för en viss person. Uppgiften behöver inte medföra att personen faktiskt blir ringaktad, utan det räcker med att det typiskt sett finns en risk för en sådan effekt.

Uppgifter som omfattas av förtalsansvaret kan vara en uppgift om att personen X har varit försatt i konkurs eller dömd för brott. För ansvaret spelar det heller ingen roll huruvida uppgiften var sann eller osanna.

För fullständighetens skulle skall dock påpekas att ansvar kan undgås i vissa kvalificerade undantagsfall som följer av andra stycket i 5 kap 1§ Brottsbalken. Men detta är alltså rena undantagsfall.

Så rådet till alla bloggare blir; Granska era kommentarsfält och ni som har modererade bloggar bör noga överväga vilka kommentarer ni släpper igenom. Gör ni fel kan ni påföras såväl skadestånd som straffansvar.

8 kommentarer:

 1. Rent spontant undrar jag över rättsläget när det gäller bloggar som modererar den första kommentaren från en viss avsändare, men sedan autowhitelistar dennes kommentarer för lång tid framöver.

  Något säger mig att vi kan behöva ett prejudikat på det.

  SvaraRadera
 2. Min bedömning är att om en autowhitelistad kommentar inte faller under BBS-lagen så kan bloggaren inte hållas ansvarig. Som jag tolkar hovrättsdomen fälldes avgörandet av att kommentaren aktivt godkändes och publicerades.

  SvaraRadera
 3. Jag tycker alla advokater e kassa för dom ägnar hela sin tid åt sitt arbete och lyckas aldrig besöka en gammal vän. Jag har suttit och väntat länge nu och kaffet har kallnat!

  Det känns som att man snart inte vågar yttra sig på internet utan att riskera böter för hets mot folkgrupp!? Eller är det enbart hets mot folkgrupp om det handlar om nazism/rasism? Och vilken rasism isf? Landets hets mot SD-anhängare är ju helt ok tydligen???

  SvaraRadera
 4. Funderar lite över ett eventuellt brott uppvigling. Jag aktivt godkände en kommentar en gång som uppmanade till att ge politiker (i allmänhet, ingen särskild) "på käften".

  Nu hade jag inte haft något emot ett åtal - vem vill väl inte en gång i sitt liv bli åtalad för yttrandefrihetsbrott :-) . Men skulle ett godkännande av en uppmaning att slå någon obestämd person "på käften"vara åtalbart?

  SvaraRadera
 5. @viktualiebroder: Nix, en uppmaning att slå en obestämd person på käften är inte straffbart. Men begränsar du det till en viss minoritet, såsom homosexuella eller viss personer av viss etnicitet så faller du direkt under BBS-lagen.

  @Chrillothekid: Jag gillar inte kallt kaffe. Sätt på en ny kanna så kanske jag tittar förbi. :-)

  SvaraRadera
 6. Med tanke på att BbsL är subsidiär kontra BrbB antar jag att man inte kan läsa detta e contrario och sluta sig till ung. "alla kommentarer som icke är modererade är OK" ändå?

  Som jag ser det är det ett aktivt val att godkänna en kommentar, men det är också ett aktivt val att välja att inte godkänna, vilket i praktiken får samma effekt som att godkänna allt utan granskning.

  SvaraRadera
 7. @Johan; Nja, skyldigheten att avlägsna inlägg enligt BBS-lagen bestraffar en underlåtenhet att agera. För ansvar enligt Brottsbalken krävs uppsåt samt ett aktivt handlande. Att ha omodererade inlägg kan därför inte bestraffas enligt Brottsbalken.

  SvaraRadera
 8. Hej, Hur fungerar BBS-lagen i samband med privata meddelanden som läses av moderatorer på exempelvis en chatt? F
  år dessa meddelanden läsas förutom vid misstanke om brott? Och vilken typ av brott ska det i så fall gälla?

  Mvh / Micke

  SvaraRadera