måndag 18 april 2011

Datalagringsdirektivet har utvärderats

Datalagringsdirektivet har nu utvärderats. Rapporten finns Här (pdf).

En sammanfattande pressrelease finns Här och länk till den tv-sända presskonferensen med Cecilia Malmström finns Här.

Som en sammanfattning kan nämnas att rapporten slår fast att datalagringen är ett viktigt redskap för att bekämpa brottslighet. Man ger ett par exempel såsom att en bedrägerihärva och en pedofilring har kunnat lösas på grund av datalagringen. Jag är tveksam till denna slutsats eftersom det inte presenteras några som helst bevis för att samma resultat inte skulle ha kunnat uppnås med traditionella medel, såsom telefonavlyssning, spaning, buggning. Orsakssambandet mellan direktivet och de påstådda framgångarna är kort sagt inte belagt. Och bevisbördan för datalagringens effektivitet och proportionalitet är tung för tillskyndarna, ändå undviker de frågan. Man kan fundera över varför.

Samtidigt erkänner rapporten och även Malmström att direktivet har betydande brister som utgör ett brott mot den personliga integriteten. Direktivet skall därför omarbetas. Likväl kommer kommissionen att fortsätta kräva att Sverige inför det direktiv som man alltså redan nu är klar över skall ändras. Logiken i denna ståndpunkt är svår att följa.

Skrämmande är också att rapporten nu bekräftar det vi kritiker länge har sagt. Datalagrad information används för många andra syften än det uppgivna. Exempelvis av skattemyndigheter, tullmyndigheter och underrättelsetjänster.

Intressant är också att under den tv-sända presskonferensen så frågar en journalist om det finns någon statistik som visar att datalagringen verkligen har medfört någon effekt på brottsligheten. Malmström tvingas erkänna att någon sådan statistik finns inte. Summasummarum så finns alltså ingen som helst bevisning för att direktivet alls har någon avsedd effekt!!

Fler i samma ämne:

Mark Klamberg
HAX
Christian Engström
Motpol

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar