tisdag 24 januari 2012

EU OCH DEMOKRATIKRISEN

Denna blogg liksom många andra har ofta uppmärksammat EU:s bristande respekt för demokrati och respekt för den personliga integriteten.

Utvecklingen mot en än mer utbredd utarmning av demokratiska principer går dock snabbt. Ett av de länder som har gått längst i denna kräftgång är Ungern som nu hotas av att EU-kommissionen pga landets demokratifientliga lagar.

Inom kort förväntas nu även Kroatien att träda in som nytt medlemsland. Kroatien genomförde nyligen en folkomröstning som gav resultatet att 66% av de röstande var positiva till ett medlemsskap. Notera dock att endast 42% av den röstberättigade befolkningen deltog i omröstningen. En stor tyst majoritet existerar sålunda och det finns skäl till att befolkningen inte visar tilltro till den demokratiska processen.

Jag vistas ofta och minst 5 veckor per år i Kroatien. Landet är egentligen två länder. Ett som ligger vid den smala kustremsan, där allt är putsat och vackert för turisterna. Ett annat Kroatien finner man dock i det övriga landet med undantag för Zagreb. Detta andra Kroatien är förfallet och präglat av utbredd korruption samt en arbetslöshet som i normalfallet ligger runt 20%. Nationalismen är starkt förankrad och utbredd. Då inte i någon positiv form utan i dess mest otrevliga avarter.Befolkningen är lågavlönad, en normal månadslön ligger sällan över 400 Euro.

Det är dessa forna östeuropeiska stater som i snabb takt breder ut sig bland EUs medlemsländer. Samtliga dessa nya medlemsnationer kännetecknas av en tveksam hållning till demokrati och öppenhet. Minns att det inte är länge sedan Kroatien skyddade efterlysta krigsförbrytare. Än värre lär det bli om Serbien får bifall till sin medlemsansökan. Om jag berättade om mina erfarenheter från detta land skulle jag säkerligen beskyllas för diverse saker så jag avstår. Men jag kan citera en av landets mer kända journalister som sa att; "Det enda Serbien kan förväntas exportera till omvärlden är organiserad kriminalitet". Landet präglas också av utbredd ultranationalism och förtryck av den stora romska befolkningen.

För att bryta den negativa utvecklingen är det därför viktigt att demokratikravet inskärps hos de nya nationerna och att en uppföljning sker i syfte att kontrollera att demokratiska principer och rättigheter upprätthålls. Men vad kan då EU göra för att inskärpa dessa principer?

Inte mycket men Paragraf 7 i Lissabonfördraget ger ändå EU viss makt. Paragraf 7 kallas emellanåt för EUs atombomb. Enligt denna bestämmelse kan ett land som allvarligt åsidosätter grundläggande värden i EU (frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna) temporärt fråntas sin rösträtt.

Ett obetydligt maktmedel kan tyckas, men den politiska valören torde vara betydande. Att ett land som kränker de grundläggande värdena blir en medlem utan inflytande torde knäcka även den mest intolerante och styvnackade politikerna samt kunna väcka politisk opinion inom medlemslandets gränser. Som maktmedel betraktat skall därför paragraf 7 inte föraktas.Jag kan även se att en tillämpning av bestämmelsen borde övervägas även gentemot vissa av de äldre medlemsstaterna, men mer om detta i ett annat inlägg.

2 kommentarer:

 1. Det går aldrig att lära gamla hundar att sitta.

  Därav skulle EU inte inlemmat de tidigare öst-staterna i EU, så fort, som man gjorde. Man skulle ha väntat en generation, ca 25 år, och under tiden hjälpt och samarbetat med dem så långt det går, utan att de faktiskt var medlemmer.

  Varför just en generation? Jo, då hade de hunnit växa upp en ny generation mindre cyniska politiker coh samhällsbyggare, som accepterar, och förstår sig på demokratins grundfundament.

  Nu har ju EU:s ledning mer eller mindre målat in sig i ett hörn, som det kommer att bli mycket svårt att ta sig ur.

  Att i det här skedet ta in Kroatien som medlem, är inte genomtänkt.

  Man kommer bara att ytterligare stärka det gamla öststats-tänket inom EU. Vad det går ut på behöver man inte vara en Einstein för att räkna ut.

  SvaraRadera
 2. Nu jag inte Einstein, och har lite svårt att räkna ut, men du kanske kan förklara för mig vad det går ut på?

  SvaraRadera