tisdag 1 september 2009

Tid för ny drabbning i TPB-rättegången

Hovrätten har nu satt ut TPB-rättegången till flera dagar i november. De tilltalade har förgäves bett att förhandlingen skall flyttas till Skåne för att på så sätt minimera risken för jäv.

Det är dock inte säkert att rättegången blir av. De tilltalade har nämligen begärt att hovrätten skall inhämta ett s.k förhandsbesked från EG-domstolen i frågan huruvida TPB skyddas av E-handelsdirektivet. Genom ett förhandsbesked tydliggör nämligen EG-domstolen hur lagen skall tolkas i förhållande till direktiv och andra delar av EG-rätten. Svenska domstolar är dock i jämförelse med domstolar i andra länder obenägna att hämta in förhandsbesked. Kommissionen har riktat skarp kritik mot Sverige p.g.a. detta. Kritikerna hävdar att detta i värsta fall kan leda till att svenska domar blir felaktiga.

Aggitator frågar sig om domstolen denna gång kommer att kunna hålla sig jävsfri. Frågan är motiverad efter turerna i tingsrätten. Ett sätt för hovrätten att visa objektivitet vore att bifalla begäran om förhandsbesked. Rättsområdet är nytt och utgången i målet kan få stor betydelse för yttrandefriheten och överhuvudtaget hur vårt samhälle skall utvecklas. Det vore förmätet av hovrätten om den ansåg sig besitt gudomliga insikter i dessa svåra och synnerliga viktiga rättsfrågor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

7 kommentarer:

 1. Jag begriper inte hur TPB-killarna och deras advokater kan försöka få det till att tjänsten faller under E-handelslagen paragraf 16-17. För mig framstår det som uppenbart att de handlar om internetoperatörer respektive cachning eller temporära kopior som tex. routrar gör av data.

  Kanske skulle man kunna hävda att det inte är "uppenbart" att torrent-filer är olagliga. Därmed skulle man kunna anse att det inte är uppenbart att tjänsteleverantören i paragraf 18 inser att det finns någon olaglig information, men det är det enda jag kan komma på.

  Vad gör du för bedömning?

  SvaraRadera
 2. Finns det olaglig information?

  SvaraRadera
 3. Anonym,
  ja, enligt e-handelslagen 18 § i varje fall. Jag vänder mig dock mot begreppet eftersom jag menar att man bör vara tydlig med vilka handlingar som är olagliga. Det är samma problem med "lawful content" och Telekompaketet. Jag kan utan vidare skicka en kopia av en CD som jag har köpt till en familjemedlem eller nära vän. Är då detta laglig information? Det är ju helt meningslöst att tala om informationsinnehållet utan att beröra relationerna mellan de som utbyter informationen och informationen/verkets ursprung. Så jag tycker att lagens formulering är olycklig. Vi fick fler sådana här dåliga uttryck i samband med Ipred1, tex. "kommersiell skala" som inget vet vad det är (lagstiftaren vågade inte omformulera det i begripliga termer eftersom det då skulle kunna utvecklas en praxis som innebär att det blir olika tolkningar i olika länder). Jag tycker att man borde kunna ställa litet högre krav på lagtext.

  SvaraRadera
 4. @Tor: Jag får återkomma med svar på din fråga om hur försvaret resonerar. Idag hade jag möjlighet att tala med en av försvararna en kort stund. Han lämnade en förklaring som inte var helt lättillgänglig innan vi blev avbrutna av en mobiltelefon och sedan var jag tvungen att sticka iväg. Kommer dock sannolikt att stöta på honom igen de närmaste dagarna.

  Mitt största frågetecken - som jag gärna skulle vilja få besvarad - är hur TPB-killarna skall ta sig förbi 19§ E-handelslagen? Jag är mycket tveksam till att killarna skall få gehör för ett påstående att de inte kände till risken för att olaglig fildelning kunde ske via överföring av TPB.

  SvaraRadera
 5. Nåja, det är väl åklagaren som ska ta sig runt 19 § genom att bevisa att det fanns uppsåt. Tingsrätten menade ju att deras stundtals vresiga attityd visade att det fanns uppsåt. Men det kan ju lika gärna ha varit ungdomligt oförstånd.

  Ett förhandsavgörande borde ta ställning till huruvida det kan anses förenligt med yttrandefriheten att förbjuda tillhandahållandet av den information som finns i torrentfiler, väsentligen ett tal och en trackeradress.

  Min käpphäst är ju att jag och alla andra har rätt att ta del av torrentfiler i syfte att ladda hem filerna när upphovsrätten löpt ut, och man kan inte lita på att torrentfilerna finns tillgängliga då.

  Fast det argumentet bygger inte på e-handelslagen. Så de har ju tänkt på nåt annat vis.

  SvaraRadera
 6. I princip är väl Sunde och de andra i "de fyras gäng" piskade att fortsätta överklaga - till ett antaget slutgiltigt frikännande, vilket i praktiken betyder till högsta möjliga instans, eftersom ingendera sidan kommer att släppa taget - om de inte vill hamna i fängelse och få näringsförbud och miljonskulder till kronofogden? Samtidigt är de inte längre ansvariga för webbplatsen/företaget i nutid - om vi antar att GGF-affären går igenom. Detta konstiga läge gör förstås att Sunde har rätt svårt at komma vidare - han måste å ena sidan försvara TPB:s verksamhet, som de flesta idag uppfattar om ett slags politiskt projekt för att spränga den gamla handelsmodellen i luften - men undvika att bli förknippad med TPB för all framtid.

  SvaraRadera
 7. @Johan Tjäder: Självklart är det åklagaren som skall styrka även uppsåtet. Men som jag skrev i mitt inlägg om uppsåtsläran så är kraven i praktiken inte särskilt högt ställda pga likgiltighetsuppsåtet.

  Ansvarsinvändningen under åberopande av E-handelslagen kommer efter uppsåtsbedömningen i förhållande till medhjälpspåståendet. När det blir dax att göra en prövning utifrån E-handelslagen har uppsåtsbedömningen redan gjort. Finner rätten att inget uppsåt fanns faller åtalet redan på den grunden. Finner rätten att det fanns uppsåt faller invändningen enligt E-handelslagen pga bestämmmelsen i 19§.

  Så jag har fortfarande svårt att se hur försvarat skall lyckas trixa sig förbi 19§ E-handelslagen.

  SvaraRadera