fredag 16 oktober 2009

Ljudboksförlagen överklagar till HD

Nu rapporteras att Ljudboksförlagen överklagar hovrättens beslut i Ephone-målet till Högsta domstolen. Det är bra. Vi har nu chansen att få en verklig prövning av IPRED-lagen och vilka beviskrav som skall gälla. Förlagens ombud advokat Danowsky tror att frågan om prövningstillstånd skall kunna avgöras relativt snabbt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

11 kommentarer:

 1. De har inga som helst bevis, men tycker att samlingens omfattning borde innebära ett tillgängliggörande. Detta är ett resonemang som inte har något med IPRED-lagen att göra. På vilken sätt har ett bu eller bä från HD med IPRED att göra? Det kommer knappast att hjälpa med uttolkningen av lagen oavsett vilket.

  SvaraRadera
 2. @Jonas: Jag tror att det HD skulle kunna bidra med är att uttala sig om vilka beviskrav som skall gälla. Förvisso brukar HD inte intressera sig för bevisfrågor, men avviklelser från denna huvudregel förekommer. Tänk på de omdiskuterade våldtäktsdomarna från den 3 juli.

  Möjligen skulle HD även kunna uttala sig om de konfliktfrågor som förekommer i målet, dvs mellan svenska lagregler och EG-direktiv. Möjligen skulle HD kunna bidra med några kloka tankar även i dessa frågor.

  Men det är bra även om HD inte meddelar prövningstillstånd eftersom de beviskrav som har uppställts av hovrättens majoritet då blir styrande. I vart fall tills vidare.

  SvaraRadera
 3. Jag undrar vilket beviskrav som gäller. En av domarna som reserverade sej sa ju helt riktigt att denna domen handlar om en eventuell civil/rättslig prövning ska göras eller inte. Lite speciellt i Ipred-fall är ju också att den tilltalade saknar ombud. Är inte det lite konstigt?

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Blev fel. Försökte skriva: Glöm INTE Ipred 2.

  SvaraRadera
 6. Jo, det är väldigt konstigt. Särskilt när det visar sig att tingsrätten tar första chansen den får att döma fel. Vad hade hänt om inte Ephone tagit på sig att överklaga (Något man knappast kan förvänta sig att alla operatörer ska ta på sig)

  Jo tingsrättens dom hade stått sig, uppgifterna lämnats ut och ägaren av servern hade fått det sedvanliga. Tingsrätten håller med om att vi har bevis för att du gjort intrång. Betala massor med pengar så slipper du en dyrare civilrättslig process.

  Rättsäkert värre.

  SvaraRadera
 7. Kan det vara så att HD accepterar en lägre bevisnivå eftersom det handlar om ett "Informations förläggande" och inte ett civilrättsligt eller brottsmål?

  Argumentet skulle kunna vara att integriteten skyddas tillräckligt med de lägre beviskraven.

  Jag hoppas naturligtvis att man har höga krav oavsett!

  SvaraRadera
 8. Även om HD normalt inte tar upp bevisfrågor, så handlar det ju i detta fall inte om bevisningen i huvudmålet, utan vad som kan anses uppfylla kriteriet "sannolika skäl" i 53 c § upphovsrättslagen. Samma uttryck används i 53 b § (avseende grund för interrimistiskt vitesförbud mot fortsatt utnyttjande av ett verk). I lagen i övrigt anges inga bedömningskriterier för bevisning, utan dessa kriterier får anses gemensamma för all lagstiftning, vilket torde vara skälet till att HD inte prövar dem separat för varje lag.

  Om IPRED hade föranlett en annan formulering än "sannolika skäl" (till exempel "klarlagt bortom rimligt tvivel") så hade HD likaledes kunnat få anledning att pröva innebörden av den. Det är inte en juridisk "bevisfråga" i gängse bemärkelse.

  SvaraRadera
 9. @vansinne
  Ska man vara petig är det nog fel att använda ordet "tilltalad" som du gör. Det är nog bättre att tala om den som berörs av beslutet.

  @Riverman
  Det är enligt lagen lägre bevisnivå för ett informationsföreläggande än vad som krävs för en dom i ett brottmål. Se vad Anders Andersson skriver.

  @Juristen
  Om en domstol väljer att besluta att uppgifter ska lämnas ut i enlighet med Ipred, kan då detta faktum används för att få en omvänd bevisbörda i ett eventuellt efterföljande civilmål?

  SvaraRadera
 10. Tor, hur menar du med det sista du skrev?

  SvaraRadera
 11. @Tor: Jag är inte säker på att jag uppfattar din fråga korrekt.

  Vad gäller beviskraven så är kravet lägre ställt vid prövningen av en ansökan om informationsföreläggande, jämfört med den beivsning som krävs vid den efterföljande prövningen av ett påstått upphovsrättsbrott. I det första fallet krävs sannolika skäl och i det sistnämnda att upphovshavaren har styrkt sina påståenden.

  Jag kan alltså inte se att informationsföreläggande kastar om bevisbördan i och för sig. Men det blir så klart lättare för upphovshavaran att sttyrka sina talan. Här kan alltså uppkomma en situation där svaranden får motvbevisa den information som har inhämtats genom ett informationsföreläggande.

  SvaraRadera