torsdag 8 oktober 2009

Telekomdirektivet -Ny turer

Minsterrådet har som väntat motsatt sig EU parlamentets krav på att en avstängning från internet skall föregås av domstolsprövning, dvs den s.k. 138'an. Varför ministerrådet anser att det är så viktigt att enskilda stater godtyckligt skall få stänga av personer från internet framgår inte, men under alla förhållanden går förhandlingarna med parlamentet nu in i sin 3'e fas.

En förlikningslösning skall nu förhandlas fram mellan parterna. Ministerrådet har redan presenterat ett kompromissförslag. Innbörden av förslaget är dock hemligt. Christian Engström ingår i den förhandlingsgrupp som representerar parlamentet. Han vill bl.a. häva den hemligstämpel som hindrar oss väljare att ta del av och utvärdera ministerrådet förslag. Heder åt Engström för att han vill upphäva hemlighetsmakeriet inom EU!

Frågan hemligstämpeln skall tas upp på näste möte i ministerrådet. HAX konstaterar att det är ett utmärkt tillfälle för det svenska ordförandskapet att här slå vakt om den s.k. svenska öppenheten.

Enligt de uppgifter som har läckt ut anser Ministerrådet att 138'an går för långt och att en sådan reglering skulle innebära att EU överträder sina befogenheter. Karl Sigfrid kommenterar detta på följande sätt:

Det är både legitimt och bra att medlemsstaterna är på sin vakt när de anser att att EU är på väg att gå utöver vad fördragen tillåter. Men varför skulle det vara otillåtet att på förhand kräva en domstolsprövning för avstängning från nätet medan det är tillåtet att kräva prövning i efterhand? Det måste ministerrådet kunna förklara.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar