torsdag 24 juni 2010

Tant Gredelin trampar på

Tant Gredelin även känd som Beatrice Ask trampar oförtrutet på i sin ambition att avskaffa rättssäkerheten.

Vi känner alla hennes förslag om att hänga ut brottsmisstänkta med hjälp av kulörta kuvert och att hon vill döma misstänkta utan inblandning av domstolar.

Hennes senaste förslag innebär att i de fall en domstolsförhandling ändå skall hållas så skall det gå bra att hålla förhandlingen utan att den åtalade är närvarande. Hur tant Gredelin har tänkt sig att denna ordning skall garantera den brottsmisstänktes rätt till en rättvis rättegång är för mig oklart.

Ask motiverar sitt nya förslag med att många tilltalade uteblir från rättegångar som därför får ställas in. Detta är förvisso ett problem, dock närmast av ekonomisk och administrativ art. Skall vi efterge rättssäkerheten av ekonomiska och administrativa skäl? Jag anser inte det. Efter många år i domstolarna vet jag också att den som uteblir inte sällan har haft legitima skäl för sin utevaro. Kallelser har kanske inte nått fram, sjukdom har inträffat eller så handlar det om rent mänskliga misstag. Problemet är dock inte särskilt vanligt förekommande utanför storstäderna. Skall då ett storstadsproblem kunna läggas till grund för att rättssäkerheten avskaffas? Jag anser inte det.

Tant Gredelin är uppenbart inkompetent och bör hon tilldelas en enklare syssla än att vara justitieminister. Kanske sortering av gem skulle passa?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar