lördag 27 februari 2010

Bekämpa övervakningsstaten

Karl Sigfrid pekar med hänvisning till Michael Geist ut de länder som vill hemlighålla Acta-förhandlingarna.

Men det detta inlägg främst kommer att avhandla är vilken moteld vi enskilda medborgare kan anlägg mot staten den dag datalagringsdirektivet och Acta implementeras med svensk lag.

Såväl datalagringsdirektivet som Acta kommer att leda till lagtiftning som på ett mycket tydligt sätt utmanar ett flertal grundläggande rättigheter i Europakonventionen på ett sätt som knappast kan uppfattas som vare sig påkallat eller proportionerligt i en demokratisk stat.

Grundläggande är att ingen lag eller förordning får stå i strid med Europakonventionen och domstolarna har en skyldighet att inte tillämpa sådana lagar, se 2 kap 23§ och 11 kap 14§ regeringsformen.

Om staten eller upphovsrättsindustrin med stöd av Acta i framtiden utkräver ansvar från en ISP skulle sålunda domstolarna blir skyldiga att pröva om lagen överensstämmer med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen.

Men när vi enskilda drabbas av effekterna av datalagringsdirektivet och/eller Act så har Högsta domstolen fastslagit att vi skall kunna utkräva skadestånd från staten med tillämpning av Europakonventionen, även att andra svenska lagregler saknas. Någon ekonomisk skada behöver inte visas, utan även ersättning för s.k. ideell skada kan utdömas.

Med tanke på den omfattning som datalagringdirektivet och Acta kommer att få så drabbas varje svensk medborgargare av dess effekter. En omständighet som skulle kunna verka återhållande för den enskilde att väcka talan mot staten är såklart rättegångskostnaderna. Denna risk skulle dock kunna minimieras om flera privatpersoner gick samman för att väcka en grupprättegång.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2 kommentarer:

  1. Man undrar när partier ska säga ifrån..? Har man helt underkastat sig "herren" i väst? En herre som blir alltmera desperat ("öppen källkod är anti-amerikanskt") och dessutom befinner sig i en ekonomisk förtroendekris.

    SvaraRadera
  2. @OlofB; Ja, det är anmärkningsvärt hur EU-politikerna kröker rygg inför USA trots att EU befolkningsmässigt och antagligen även ekonomiskt är överlägset USA.

    SvaraRadera