söndag 14 februari 2010

Kan inte hålla mig längre

Min avsikt var att sluta blogga, men jag kan inte längre hålla tyst.

Ingen har väl missat Vänsterpartiets och Miljöpartiets dubbelspel kring datalagringdirektivet. De skall bekämpa direktivet fram till valet, men vinner de skall de rösta för ett införande av den total övervakningsstaten. Samtidigt hävdar dessa partier att "de gör allt de kan" för att förhindra att lagen införs. Men stämmer detta påstående verkligen?

Jag påstår att så inte är fallet. Även om direktivet ännu inte har implementerats med svensk lag torde det vara möjligt för enskilda och organisationer som kan komma att beröras av direktivet att klaga till Europadomstolen. Sverige är nämligen skyldigt att införa direktivet som lag, vilket torde vara tillräckligt för att grunda talerätt i Europadomstolen. När Centrum för rättvisa klagade till Europadomstolen angående FRA-lagen hade lagen ännu inte trätt i kraft. Jag vill minnas att motsvarande gällde när "Liberty and others klagade på den brittiska varianten av lagen.

Har Vänsterpartiet och/eller Miljöpartiet överhuvudtaget undersökt denna möjlighet närmare? Om inte så kan jag inte förstå att partierna har "gjort så mycket som möjligt" för att bekämpa direktivet.

Nästa fråga som inställer sig är huruvida partierna genom motioner eller på annat sätt har verkat för att Sverige skall låta EG-domstolen pröva huruvida direktivet är förenligt med Europakonventionen. Förvisso är EG-domstolen inte formellt bundna av Europakonventionen - även om konventionens ställning har stärkts efter att Luganokonventionen trädde ikraft - men domstolen brukar i praxis tillämpa och respektera de rättigheter som ges genom Europakonventionen. Om man tänker efter förtstår man att detta är rätt naturligt eftersom de enskilda medlemsländerna har anslutit sig till konventionen och sålunda förbundit sig att följa den.

Om Vänsterpartiet och/eller Miljöpartiet inte heller har agerat för en sådan domstolsprövning kan jag absolut inte förstå att de har "gjort så mycket som är möjligt" för att bekämpa datalagringsdirektivet.

Som väljare kräver jag ärliga svar i god tid före valet.

Andra i samma ämne: HÄR, HÄR och HÄR

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

6 kommentarer:

 1. Välkommen tillbaka och tack för ett intressant inlägg!

  SvaraRadera
 2. Nej, ingen har missat det du påpekar om de är intresserade. Vi skall också komma ihåg att MP och V springer S ärenden, och S har aldrig varit demokratiska eller mot diktatur, tvärtom..

  SvaraRadera
 3. Har någon från PP dragit det till Europadomstolen? Nähä..

  SvaraRadera
 4. @Anonym: Du bör möjligen hålla i minnet att PP inte alls har samma ekonomsiska resurser som VP och MP. Att föra ett mål i Europadomstolen kostar pengar.

  SvaraRadera
 5. Två veckor efter vill jag berömma dig för ditt vakna öga. Det är ganska talande att partier, ideella juridiska personer, som säger sig vara mot FRA-lagen och datalagringsdirektivet inte vidtar rättsliga eller politiska åtgärder.

  Underlåtenhetssynderna talar ett visst språk.

  SvaraRadera
 6. Sån tur att det bara blev en timeout.

  SvaraRadera