måndag 30 maj 2011

Öga för Öga

Något otippat har polismördaren Tony Olsson dragit igång en ny debatt om livstidsstraffets vara eller inte vara.

Vi lever i en tid där allt fler ropar på fler poliser, ökad övervakning och strängare straff i tron att detta skulle vara receptet för att minska brottsligheten. Redan nu kan jag dock reservationslöst fastslå att det inte finns något som helst stöd för att strängare straff skulle minska brottsligheten. Efter cirka 20 år som försvarare har jag nämligen kommit till insikten att den som begår brott aldrig gör det med övertygelsen att han skall åka dit utan snarare att han skall klara sig. Redan därför är det uppenbart att strängare fängelsestraff inte hjälper.

Vad gäller livstidsstraffet så är det en gammal kvarleva som i praktiken innebär att den dömde inte vet hur länge han eller hon skall behöva avtjäna sitt straff. Viss möjlighet att få strafftiden tidsbestämd genom en domstolsprövning finns förvisso, men för vissa brottslingar är även denna möjlighet utsläckt.

Såväl Norge som Kanada har avskaffat livstidsstraffet och istället infört långa tidsbestämda straff. I Kanada är maxstraffet som kan utdömas för mord 25 års fängelse och i Norge 21 år. Någon ökning av antalet mord eller dråp har inte påvisats i dessa länder genom att de tog bort livstidsstraffet.

Redan 2007 dömde dessutom dåvarande Riksåklagaren ut livstidsstraffet eftersom han inte ansåg att ett sådant straff hörde hemma i en modern rättsstat.

Som jämförelse kan nämnas att det för hundra år sedan fördes en intensiv debatt i Sverige om att avskaffa dödsstraffet. De som slogs för rätten att i statens namn döda en del av landets medborgare argumenterade ofta för att vissa brottslingar var oförbätterliga. Och därför var det lika bra att avrätta dem så var problemet ur världen och alla kunde känna sig trygga.

De som idag argumenterar för att livstid ska innebära fängelse livet ut har samma utgångspunkt - vissa brottslingar är oförbätterliga. Och därför kan vi låsa in dem för gott. Dessa teorier avvisades för 100 år sedan med följd att dödsstraffet i fredstid avskaffades 1921. Det är nu enligt min mening att ta nästa steg genom att på samma sätt som Kanada och Norge avskaffa livstidsstraffet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar