onsdag 4 maj 2011

Socialdemokraterna vill införa muslimsk helgdag

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin (hon som också ville ha en butler i T-banan) vill utreda möjligheterna att införa en muslimsk helgdag. Det handlar sannolikt om den muslimska högtidsdagen Eid Al-fitr som avslutar ramadan.

Hennes utspel torde endast handla om röstfiske hos den växande muslimska väljarkåren. Beatrice Ask säger dock nej och hänvisar till att en extra helgdag skulle medföra kostnader om fyra till sex miljarder kronor för samhället. Hur många daghems- och vårdplatser skulle man kunna få för dessa pengar?

En ny muslimsk helgdag skulle sålunda förutsätta att någon av våra traditionella helgdagar slopades. Vilken? Jag antar att Jämtin inte har för avsikt att slopa 1 maj, vilket annars hade varit ett rimligt alternativ då denna dag endast är till för den del av befolkningen som anser sig ha hemvist hos den s.k. arbetarrörelsen. Jag hade inte i och för sig haft något att erinra mot att muslimerna fick ta över denna dag. Problemet är dock att 1 maj inte sammanfaller med Eid Al-fitre

Själv anser jag dock att det vore märkligt att införa en ny och religiöst betingad helgdag samtidigt som samhället i övrigt är i stort sett sekulariserat. Senast vi fick en ny helgdag så var det nationaldagen 6 juni som ersatte den religiöst betingade annandag Pingst. Med Socialdemokraternas förslag skulle utvecklingen sålunda backas mot ett mera teokratiskt samhälle. Är detta verkligen en utveckling som är önskvärd?

Malin Siwe, Expressen kommenterar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar