måndag 16 maj 2011

Omval och demokrati på drift

Få kan väl ha missat att det igår var omval i Västra götaland och i Örebro. Inte heller har väl missat att Socialdemokraterna slår sig för bröstet i anledning av vad som påstås vara en framgång.

Själv ser jag omvalet som ett demokratiskt misslyckande. I Örebro förorsakades omvalet av Socialdemokratiskt valfusk. Tyvärr är detta en kär gammal socialdemokratisk tradition. Redan 2002 dömdes Socialdemokratiska valarbetare för valfusk och samma sak hände återigen i nästa val 2006.

Denna återkommande och bristande respekt för de demokratiska spelreglerna borde få Socialdemokraterna att skämmas, särskilt när fusket nu var så allvarligt att ett val fick göras om. Istället jublar man. Valfusket kommer i förlängningen att minska engagemanget och valdeltagandet, vilket också visade sig i Västragötaland med ett valdeltagande om endast 43,1 procent. Beelzebjörn har räknat ut att detta innebär att endast 15% röstade på Socialdemokraterna. Kan detta verkligen uppfattas som en framgång?

Valkampanjandet har dessutom varit smutsigt. Rapporter har förekommit om att Piratpartiets valaffischer täcktes över av Socialdemokraterna och att Moderaterna har delat ut flygblad med osanna argument. På samma sätt har vänstern skjutit prick mot Fas3 utan att berätta vad man vill ha istället och man påstår osant att barnfattigdomen har ökat trots att sanningen är att den har minskat jämfört med när Socialdemokraterna lämnade över makten 2006 mitt i brinnande högkonjunktur.

Det demokratiska föraktet tycks alltså förekomma hos alla gammelpartier, men kanske är det värst hos Socialdemokraterna som ju i val efter val ertappas med att valfuska. Väljarna tappar tilliten och valdeltagandet minskar samtidigt som populistiska partier ges inflytande och vågmästaroller. Finns det verkligen anledning att i en sådan situation tala om framgångar och Juholteffekter? Enligt mitt förmenande borde politikerna skämmas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar