tisdag 31 maj 2011

Internetcensur - Håll kampen vid liv

Turkiet har officiell status som kandidatland för ett EU-medlemsskap. Detta innebär att Turkiet för förhandlingar om att upptas som medlemsnation i EU. Samtidigt kväser landet inhemsk opposition och nu censureras även internet hårt. Gå in på Avaaz.com och skriv på till stöd för ett fritt internet!

Många bedömare anser att drömmen om internet som ett fritt forum för meningsutbyte och information är död sedan länge. Allt fler nationer inför olika sorter av filtrering och censur. I söndags meddelade DN att Iran har planer på att bygga ett parallellt internet. Jag fäste mig särskilt vid följande stycke i DNs artikel:

"Att totalitära stater censurerar och blockerar sajter, lagstiftar mot internetanvändning och kontrollerar vad medborgare gör på nätet är inte ovanligt."

Visst känner vi igen oss?!! Bara i Sverige har vi i rask takt drabbats av IPRED, FRA, Acta, barnporrfilter m.m. HAX rapporterar om att EU kommissionen planerar att ytterligare skärpa internetcensuren och att IFPI jämte andra upphovsrättslobbyister jublar. Farmor Gun rapporterar om hur flygbolagens kundinformation fritt och utan begränsningar kommer att delas mellan EU och USA.

Utvecklingen visar sålunda att politikerna successivt och utan hämningar stryper allmänhetens tillgång till informationsflödet på internet. Samtidigt skapar samma politiker nya övervakningssystem via nätet och med digital hjälp för utökad kontroll av enskilda och deras privatliv.

Låt inte kampen för det fria nätet dö! Utan ett fritt internet kommer demokratins grundvalar att vara ordentligt hotade av den styrande politikermakten som inget hellre vill än att själv slippa bli granskad och ifrågasatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar