måndag 6 februari 2012

ACTA - SVAR TILL JOHAN LINANDER


Centerpartiets rättspoltiske talesman Johan Linander tar lätt på kritiken mot Acta. I det här länkade inlägget beskriver Johan varför han anser att kritiken är överdriven och mest en storm i ett vattenglas.

Jag slängde ihop ett snabbt svar till Linander:

@Johan:

- Du har rätt i att flera av de allra värsta skrivningarna har raderats bort. Men det skedde först efter att riksdagsledamöter hade ljugit om att Acta inte skulle omfatta internet och efter att en hemlig version av Acta hade läckt ut via internet. Först efter att ni blivit avslöjade tvingades ni att ta bort de värsta varianterna som just handlade om ett ökat ansvar för internetleverantörer att övervaka nätet, ökade befogenheter för tullen att genomsöka mp3 spelare m.m. Det handlar sålunda inte om missförstånd utan om det enkla faktum att ni blev avslöjade med fingarna i syltburken. Först då backade ni.

- Farorna med Acta kvarstår även i dess nuvarande version.

- Genom Acta ges politikerna möjlighet att permanenta bl.a. Ipred-lagen trots att Generaladvokaten starkt har ifrågasatt bl.a. skyldigheten för internetleverantörer att behöva lämna ut abonnentuppgifter. Här finns alltså en multilateral vilja att gå emot vad som kan antas bli en fällande dom i EU domstolen. Sverige spelar med, varför?

- Acta förutsätter att en kommitté ska inrättas med makt att föreslå ändringar av avtalet utanför den parlamentariska och demokratiska ordningen. Förvisso förutsätter ändring att detta godkänns av avtalsparterna. Men här blir det mest en logisk kullerbytta, eftersom avtalsparterna också representeras i kommittén. Sålunda föreligger en mycket hög risk att avtalsändringar med lagstiftningskaraktär sker helt utan offentlig insyn och debatt. Något som annars inte brukar anses förenligt med en demokratisk rättsstat.

- Erfarenheterna visar att det inte går att lita på politikers löften. När FRA-debatten stormade som värst och lagen trumfades genom så var löftet att någon ändamålsglidning inte skulle ske. Vi som var skeptiska till detta löfte kallades intrigmakare och foliehattar. Men vi vet ju alla hur det gick, löftet sveks ganska snart. Kan du sätt din heder i pant på att motsvarande ändamålsglidning och/eller utökning av Acta inte kommer att ske? Vad har du i så fall för grund för ett sådant löfte?

- Flera ledande forskare och professorer anser att Acta även i dess nuvarande utformning tydligt bryter mot de mänskliga fri- och rättigheter som garanteras genom bl.a. Europakonventionen. Jag har inte sett att någon företrädare för Acta sakligt har bemött denna kritik som jag därför får uppfatta som korrekt.

- Acta bygger på falska argument. På Eu kommissionens hemsida kan man läsa att företagen förlorar 8 miljarder Euro årligen på piratkopiering. Uppgiften är dock helt ogrundad. Den utgår från en uppskattning som gjorts av lobbyister knutna till intresseorganisationer. Varför måste man från politiskt håll försöka sälja in ett Avtal och en lagstiftning med osanna argument?

8 kommentarer:

 1. Mycket bra. Fixa så att länken inte pekar på bilden bara.

  /Smen

  SvaraRadera
 2. Centern har naturligtvis ingen trovärdighet alls i sådana här frågor. /Anders

  SvaraRadera
 3. Sen finns ju också "argumentet" att den i nuvarande form är väldigt luddigt skriven. Och att praxis för att förtydliga, vid tolkning, så ska man tydligen gå tillbaka till tidigare versioner av dokumentet. De som fortfarande är hemligstämplade.

  SvaraRadera
 4. @Smen: Tack för påpekandet. Länken fixad.

  SvaraRadera
 5. @Morr: Jo, det finns fler sakliga argument mot Acta. De jag skrev till Johan Linander var ett snabbt axplock bland de invändningar som jag uppfattar som mest allvarliga. Fyll gärna på med fler. På så sätt styrks argumenten och slagkraften mot Acta.

  SvaraRadera
 6. Du som är lite mer insatt än oss andra. Skulle du säga att det förfarandet stämmer? Att om man inte kan utläsa något vettigt i det som är skrivet så går man tillbaka till tidigare versioner?

  SvaraRadera
 7. @Morr: Nej, jag kan inte säga att jag har hört talas om detta som en tolkningsmetod, dvs att man skulle gå tillbaka till tidigare och icke överenskomna versioner.

  Däremot ligger faran i att vi vet att en av de tyngre avtalsparterna, dvs USA, har haft ett krav på att fler och mer ingripande övervakningsmetoder skulle tas in i avtalet. Risken är därmed stor att dessa krav kommer att återupprepas när Acta väl är i hamn och intresset svalnat. Då kan dessa krav förverkligas utan någon insyn eller intresse och vi som idag är motståndare kanske missar ändringarna eller får inget gehör. Detta bedömer jag som en mycket konkret risk.

  SvaraRadera
 8. Jag har en juridisk fråga som jag lyft fram som ett teoretiskt argument mot acta som nu faktiskt har blivit verklighet:
  Iom domen mot TPB så anses dessa vara vara skadeståndsskyldiga för medhjälp till piratkopiering så borde det innebära att om google eller en annan sökleverantör privat indexerar material som lagts upp på webben (i detta fall en större mängd opublicerad musik som förvisso oaktasamt men ändå hamnat i en större sökmotor helt utan att någon på företaget länkat till den eller spridit information om att den finns där). Musiken har spridits vidare (till åtminstone två personer) och vi kan bevisa att spridningskällan är sökmotorn. Är rättsläget utan acta att vi bara traskar in på polisstationen med bevisning, utsagor och goda intentioner, gör en anmälan mot sökföretaget och rättsväsendet tar över och vi får påvisa vilken skada vi lidit?
  Men med acta, är det som så att vi slipper påvisa skadan utan kan begära ersättning för det faktiska värdet?

  Finns det en snöbolls chans i helvete att dom tar upp våran anmälan mot sökmotorn (dem rensade bort materialet omgående efter att vi upptäckt det men brottet är redan begånget som jag ser det) eller kommer vi att ignoreras?

  Nu kommer inte en anmälan att göras men rent rättsligt, hur ligger landet?

  SvaraRadera