onsdag 22 februari 2012

EU-DOMSTOLEN SKA PRÖVA ACTA


Eu-kommissionär Karel De Gucht har meddelat att kommissionen enats om att ACTA ska prövas av EU-domstolen. Prövningen ska ske mot grundläggande fri- och rättigheter som tillförsäkras varje medborgare, meddelar Karel De Gucht.

Kommissionen har tidigare varit ovillig att ens tillstå att det skulle kunna finnas frågetecken kring Acta. Kovändningen som det nu meddelade beskedet innebär kan inte uppfattas på annat sätt än de massiva demonstrationerna runt om i Europa har gett tjänstemännen kalla fötter. Att man nu går till EU-domstolen är ett tydligt tecken på att kommissionen söker legitimitet för det monster man har skapat tillsammans med upphovsrättslobbyn bakom låsta dörrar.

Även upphovsrättslobbyn tycks känna att marken gungar under deras fötter. I ett mejl som ställts till samtliga EU parlamentariker försöker upphovsrättslobby än en gång att i hemlighet påverka politikerna att ställa sig på deras sida. Noterbart är att mejlet har påtecknats av samma organisationer som i hemlighet förhandlade fram Acta bakom låsta dörrar utan insyn från allmänheten eller media.

Jag ser dock en fara i att EU-domstolen nu ska pröva Acta. Förvisso finns problem med Acta även i dess nuvarande lydelse, även att de värsta skrivningarna togs bort innan Acta tilläts nå offentligheten.

Dock är Acta i dess nuvarande utformning försåtlig. Acta uppställer en rad minimikrav men få tvång. Klart är dock att de som har förhandlat fram Acta kommer att vara lojala mot avtalet och väl överskrida miniminivåerna. Men i EU-domstolen är det miniminivåerna som kommer att prövas och jag tror det är stor risk att domstolen inte kommer att anse att dessa miniminivåer är särskilt kontroversiella.

I EU-domstolen torde inte heller prövas om det är förenligt med demokratiska värden att avtal med lagstifningskaraktär förhandlas fram i hemlighet med inbjudna lobbyister. Inte heller lär EU-domstolen pröva det rimliga i att makten att i praktiken genomföra förändringar av detta lagstiftande avtal läggs i händerna på en kommitté som inte lyder under demokratiskt ansvar. Domstolen lär inte heller pröva de risker avtalet innebär för tredje världen och generiska läkemedel.

Jag ser därför en klar risk att EU-domstolens utslag inte kommer att bli särskilt kritiskt och att lobbyister samt kommissionen därmed kommer att få den legitimitet de så desperat söker efter. Detta trots att de grundläggande problemen med Actas tillkomst, utformning och tänkta tillämpning kvarstår.

Till syvende och sist är det dock våra politiker som kommer att fälla avgörandet. I parlamentet är det främst de mäktiga grupperna från socialdemokrati och liberaler som ännu står och vacklar. Högergrupperna är i huvudsak förlorade till upphovsrättslobbyn. Men socialdemokrater och liberaler kan alltjämt förmås lyssna till sakliga argument.

Det är därför viktigt att opinionstrycket hålls uppe även nu när EU-domstolen ska göra sin prövning.Läs också: HAX, Carl Sclyter, DN,Christian Engström, Europaportalen


2 kommentarer:

 1. Jag delar helt din analys. Naturligtvis är detta ren taktik (även om det är bra i sig) för att försöka förmå intresset och protesterna att ebba ut samtidigt som man kan låtsas som att allt kritiken handlade om var några juridiska teknikaliteter, trots att så naturligtvis inte är fallet. Det är och förblir en politisk fråga oavsett utfallet.

  Huvudproblemet med Acta är, som jag ser det, inte att det ändrar lagstiftning utan att det cementerar lagstiftning, har mynnat ut ur en korporativistisk och extremt odemokratisk process och att det är så otydligt att det inte går att förutse hur det kommer att tolkas. Den som stödjer Acta sanktionerar en odemokratisk lagstiftningsprocess och skickar signalen att det är okej att gå till väga på det här sättet i framtiden också. I termer av hur svårt det blir att ändra i framtiden skulle Acta fungera som ett slags Ipred-grundlag. Är det verkligen något som medborgarna i EU har efterfrågat?

  Förresten är jag orolig för att domstolar i olika länder kommer att börja konvergera mot de mest extrema tolkningarna om det finns ett gemensamt avtal. Exempelvis så "beslagtar" ju USA domännamn under regler som liknar artikel 10.2 i Acta (18 U.S.C. 2323). Kan vi verkligen vara försäkrade om att sådana huvudlösa tolkningar inte sprider sig?

  SvaraRadera
 2. @Tor; Ja, detta är en ren dimridå och tyvärr är det hög sannolikhet att lobbyister och Acta-företrädare får rätt. Kritiken lär ebba ut, se bara hur tyst det var kring ändamålsglidningen avseende FRA-lagen. Nästan inte ett knyst utanför de mest inbitna bloggarnas krets.

  Jag ser också risken med Acta främst ligger i cementering av befintliga lagar och då kanske främst Ipred. Acta kom lägligt precis i tiden när Generaladvokaten hade ifrågasatt Ipreds laglighet. En händelse måhända, men visst ser det ut som en tanke. Och genom Acta kommer Ipred att kunna cementeras.

  Och nej det finns inga som helst garantier för att huvudlösa tolkningar inte sprider sig. Tvärtom finns det flera exempel från verkligheten som visar att domare är benägna att lojalt springa maktens ärenden. Detta trots att det i domarreglerna står "Till menig mans bästa"...en hederskod som dock de flesta domare har förträngt eller glömt.

  SvaraRadera