måndag 6 februari 2012

KORSELD - NU KÖR DOM ÖVER OSS


Ibland hatar man att få rätt. Först handlade det om politikernas löfte att det inte skulle ske någon ändamålsglidning gällande tillämpningen av FRA-lagen. Vi vet hur det gick! Nu har det handlat om Acta-lobbyisternas ihärdiga försök att slå i oss att Acta inte ska handla om en total övervakning av internet och att vi som är kritiska till Acta egentligen har missuppfattat allt.

Men då hittar jag detta hos HAX. Det handlar om Generaldirektoratets "roadmap on the enforcement of intellectual property rights".

Dokumentet är verkligt skrämmande läsning. Och nej; Det handlar inte om att jag nu lobbar för någon rätt att i evinnerlig tid få ladda ner filmer och musik helt gratis. Det handlar om att storebror nu helt oblygt talar om att man avser att övervaka alla dina aktiviteter på internet, alla dina kortbetalning överhuvudtaget hela ditt liv. Alltid och i realtid!

Utgångspunkten för arbetet redovisas på detta sätt:

"Rightholders would benefit from clearer and more deterrent legal framework to better enforce their rights."

Upphovsrättsmaffians möjligheter att jaga barnfamiljer ska alltså förbättras.

Men hur? Jo, så här:

"Other possible impacted parties may include various intermediaries such as Internet Platforms, Internet Service Providers or transport establishments
who could play an important role in the fight against infringements of intellectual property rights.
"

Sålunda; ISP'erna förväntas övervaka din internettrafik. Oj, det var ju just detta som Acta-lobbyisterna lovade inte skulle ske. Nu ser vi att de delar av Acta som raderades efter att de initiala Acta-dokumenten läckt ut och blivit föremål för diskussion nu istället smygs in bakvägen genom ett nytt Direktiv. Listigt!

Inte nog med det. Man avser även att införa domstolsprövningar som ska vara kostnadseffektiva och snabba. I klartext: Domstolarna ska inte pröva upphovsrättsmaffians påståenden alltför noga:

"fast-track lowcost civil procedures (including as regards the granting of injunctions, the award of damages..."

Dessutom är avsikten att införa åtgärder som endast kan liknas vid amerikanska SOPA/PIPA, dvs man inför en rätt att stänga ner websidor som ogillas av upphovsrättsmaffian:

"the possibility to act against webpages holding content that violates intellectual property rights"

Inte nog med detta. För att tillfredsställa upphovsrättsmaffian vill man även övervaka dina betalningar:

"increasing the cooperation between intellectual property rights holders and intermediaries (e.g. internet service providers, shippers and couriers, payment-service providers etc)"

Dokumentet i dess helhet är skrämmande. Likaså är det skrämmande att läsa om den massiva cover up som metodiskt och effektivt pågår i syfte att vilseleda opinionen.

Foliehattarna får sålunda rätt ännu en gång. Jag är stolt över att tillhöra foliehattarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar