torsdag 12 augusti 2010

Har FN förbrukat sitt förtroendekapital?

FN har sedan länge haft ett stort förtroendekapital hos såväl media som hos våra politiker. Det FN uttalar ifrågasätts sällan, men frågan är om FN förtjänar detta förtroende.

Svd rapporterar att WHO:s pandemilarm gällande Svininfluensan med fog kan ifrågasättas samt att flera av katastroffkommitténs ledamöter var avlönade av läkemedelsindustrin. Det vill säga samma industri som har tjänat miljarder på pandemilarmet. Medborgarperspektiv kallade redan i december 2009 pandemilarmet för en "svinaktig bluff".

Fn låg också bakom larmrapporten att barnporren skulle florera och säljas på nätet i lika hög grad som det säljs IKEA-möbler runt om i världen. Även denna rapport visade sig vara helt ogrundad, vilket bland annat bevisades av Oscar Swartz. Vilka motiv som låg bakom denna falska rapportering kan man fundera över, men vi vet att FN är politiskt styrt och att politikerna ofta spelar ut barnporrkortet när de vill censurera internet och den fria debatten. Att då kunna hänvisa till en källa som FN är bekvämt eftersom journalisterna sällan eller aldrig ifrågarsätter det FN påstår. Hur tokigt det än må vara.

Ett ytterligare exempel är när FN:s politiskt styrda klimatpanel avslöjades med byxorna nere i den s.k. Climategate-skandalen. Information och rapporter hade manipulerats, osanna uppgifter hade redovisats och sedan lagts till grund för politiska beslut. Före Climategat var klimatpanelens dogmer något som inte fick ifrågasättas. I dag vet de flesta bättre.

Listan med exemplifieringar skulle kunna fortsättas. Men jag tror att poängen har gått hem, så jag avstår. Hur länge till skall FN åtnjuta medias och politikernas förtroende? Till sist är det vi vanliga dödliga som får betala notan för missriktade politiska beslut. Vaccin köps in helt i onödan, kraftfulla men helt onödiga åtgärder sätts in för att straffa bilismen. Allt till kostnader får oändligt många miljarder. Industrin och populistiska politiker berikas, huvudsakligen genom skattepengar.

7 kommentarer:

 1. Men nu består ju "läkemedelsindustrin" av många företag, medan endast ytterst få läkemedelsföretag sålde influensavaccin, men forskarna kanske är massolistiska och även gynnar konkurrerande läkemedelsföretag?

  SvaraRadera
 2. FN som organisation har spelat ut sin roll. Framför allt så har en handfull länder på tok för stort inflytande, vilket leder till att tex USA och israel kan komma undan med vad som helst, för att de vet att FN inte kommer att slå dem på fingrarna.

  Vad som behövs är en helt ny organisation, där alla länder har samma tyngd, och där man har mekanismer för att hindra att vissa länder utövar påtryckningar på andra. Fråga mig inte hur det skulle gå till eller se ut, med ska vi ha ett FN så är det vad som behövs.

  SvaraRadera
 3. Det är lite fånigt att "FN" ska behöva klä skott för allt som görs under dess paraply. Det är trots allt i första hand en neutral diskussionsplats där mängder av organisationer trängs.

  Det är lite som att beskylla "Riksdagen" för alla dumma lagar som stiftats på sistone. Det är mer intressant att tala om hur de olika partierna förhållit sig till saken.

  Annars luktar det lite nordamerikansk nykonspiracism av det hela (menat utan undertoner).

  SvaraRadera
 4. Jonas B: Problemet är att FN är uppbyggt på ett sätt som gör att öppen och neutral diskussion är omöjligt, samtidigt som organisationen har för stor makt för att man ska kunna acceptera ett sådant demokratiunderskott.

  SvaraRadera
 5. Är inte FN en avstjälpningsplats för avdankade odugliga politruker?

  SvaraRadera
 6. @Jonas B: Nu förstår jag inte hur du menar. Självklart har riksdagen ett ansvar för de lagar som stiftas. Lika självklart har FN ett ansvar för de handlingar, rapporter m.m. som organisationen utför/ger ut. Eller anser du att mäktiga och politiskt styrda organisationer skall kunna agera under fullständig ansvarsfrihet?

  SvaraRadera
 7. Juristen, Anders: Jag menar att IAEA har föga gemensamt med WHO. Kritik som FN som sådant kan inte ske i svepande ordalag, i likhet med att vi inte kan ställa riksdagen som helhet till svars för exempelvis förd moderat politik.

  Det förekommer att man framställer kritik mot företeelser inom FN-projektet som kritik mot hela projektet, oftast för att inte vilja ståta med en ideologisk idé (exempelvis om "might is right"). Vill man inte bli sammanblandad med denna kritik bör man vara tydlig med vad man menar.

  Att "FN är uppbyggt på ett sätt som gör att öppen och neutral diskussion är omöjligt" är ett bra exempel på det eftersom det är så tydligt osant. Anledningen till att man valt att placera så många organisationer under FN:s paraply är naturligtvis just neutraliteten.

  Sen är det på många sätt en organisation som ruttnar inifrån under administrativ tyngd, och sådant måste sägas, men man kan inte såga det faktum att vi har internationella navigeringssystem eller standardiserade banköverföringar på grund av att en helt annan organisation som råkar befinna sig under samma paraply inte tagit avstånd från ens favoritkonflikt.

  SvaraRadera