söndag 8 augusti 2010

USA sviker löften - Men Malmström driver igenom SWIFT-avtalet

USA inför en ny avgift för den som vill resa in från EU. Cecilia Malmström kommenterar yrvaket att:

"Reglerna strider mot USA:s löfte att underlätta rörlighet över Atlanten och kommer att bli en extra börda för EU-medborgare som reser till USA"Jag säger - "No shit, håller USA inte sina löften!?"

Cecilia Malmström har drivit igenom SWIFT-avtalet med argumentet att USA har lovat att hålla sig till spelreglerna. Mot bakgrund av att USA nu har brutit ett löfte undrar jag hur Cecilia mår idag? Hon sålde ut hela Europas befolkning till en nation som inte håller löften, tillämpar dödsstraff, tortyr, avlyssnar sitt eget folk i hemlighet, håller människor i fängsligt förvar i flera år utan rättslig prövning. Hur känns det Cecilia?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar