måndag 2 augusti 2010

Vilken valfråga är viktig

Kent Persson bjuder in till bloggdebatt i ämnet "Vilken fråga är viktig för dig i valet".

Som ansats för mitt svar väljer jag att länka till en artikel i DN som handlar om hur amerikanska myndigheter grep och förhörde wikileakmedarbetaren Jacob Appelbaum:

När Jacob Appelbaum kom tillbaka till New York på söndagen greps han och förhördes i tre timmar, uppger sajten Antiwar.com. Samtliga hans kvitton kopierades, hans bärbara dator gicks igenom och hans mobiltelefoner togs i beslag.

Enligt Appelbaum ville de som förhörde honom veta vilken inställning Appelbaum har till krigen i Irak och Afghanistan men de frågade också om han visste var Wikileaks grundare, Julian Assange, befinner sig
.


Händelsen illustrerar den samhällsutveckling som tycks genomsyra hela västvärlden, inklusive Sverige. En person som inte själv är misstänkt för brott blir gripen och får sina personliga tillhörigheter genomsökta och beslagtagna samt efterfrågas hans politiska åsikter. Myndigheterna krävde även att få uppgifter om var den kände whistle blowern Assange befinner sig.

Samma sak skulle mycket väl kunna hända i Sverige eftersom rättssamhället och grunderna för en fri demokrati har nedmonterats under de senaste två mandatperioderna. Först under Socialdemokratisk ledning och därefter under Moderat. Det som främst enar de båda blocken tycks vara viljan att nedmontera det fria samhället.

Den negativa utvecklingen har gått med en svindlande hastighet och i princip helt utan granskning eller kritik från gammelmedia. Och den allmänna opinionen tycks sakna förmåga att förstå konsekvenserna av den samhällsomdaning som vi nu ser. Piratpartiet står upp för demokrati och yttrandefrihet, men de är ganska ensamma på den politiska arenan i dessa frågor. När Piratpartiet nu har formulerat ett valmanifest gör gammelmedia och gammelpartier gemensam sak. Syftet är att fokusera på att Piratpartiet inte har någon strategi för att lösa frågor som rör vård, skola och omsorg. Men glömmer man då inte bort att dessa frågor är helt beroende av att vi bevarar demokratin och de fria samhället? Borde inte gammelmedias kritik snarare riktas mot gammelpartiernas ovilja eller möjligen oförmåga att försvara demokratins grundvalar?

I USA saknas i princip källskydd. Personer som samarbetar med Assange trakasseras och FRA säljer underrättelseinformation till denna regim. Jag bleknar av förskräckelse över det dåliga omdöme som flertalet av våra folkvalda visar prov på.

Den viktigaste valfrågan för mig är och förblir sålunda att bevara rätten till den privata sfären. Detta eftersom denna rättighet är grunden för yttrandefriheten som i sin tur utgör grunden för det goda och demokratiska samhället. Utan rätten till en privat sfär vågar whistle blower's inte agera mot missförhållanden och även den fria debatten upphör. Politiker och myndighetspersoner kan då agera fritt utan kritisk granskning. Detta är inte en önskvärd utveckling. Historien bevisar nämligen att staten inte är god!

Med tanke på Kent Perssons politiska hemvist väljer jag att avsluta genom att citera Gösta Bohman:

”Ju mer myndigheterna i effektivitetens intresse samkör dataregister, ju mer de telefonavlyssnar, ju mer de flygspanar, ju mer de detaljkontrollerar och luskar i människornas privata livsföring, desto nödvändigare blir det att garantera hundraprocentig rättssäkerhet i gammal god mening. Ingenting är viktigare än detta rättsstatens krav. Vi vill inte leva i ett genomreglerat samhälle. Vi vill inte leva i en polisstat. Människans krav på skydd mot statens anspråk är viktigare än statens ekonomiska intressen … Rättssäkerhet ingår i demokratins kvalitetskrav. I sin tur är detta beroende av synen på individen. Är han eller hon till för staten eller är staten till för de enskilda människornas skull?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar