tisdag 10 augusti 2010

Mona Sahlin - Marx hade rätt i mycket

Svd har noterat att Mona Sahlin numera offentligt hyllar Karl Marx och att hon återkommande hänvisar till den slogan som populariserades av Marx:

av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov


Normalt skulle jag inte ta upp allmänpolitiska frågor i denna blogg. Men nu är jag riktigt arg och när en ledande politiker hyllar en person som är ideologisk fader till den mest mordiska ideologin i mänsklighetens moderna historia är så allvarligt. När Mona dessutom tror att Marx är upphovsman till ovanstående slogan så visar hon sin okunnighet.

Den aktuella parollen är ursprungligen hämtad från Apostlagärningarna i Bibeln. I hastigheten hittar jag inte den svenska texten så jag klipper in den engelska:


All that believed were together, and had all things in common; And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. (Acts 2:44-45)
...
There was not a needy person among them, for as many as owned lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold. They laid it at the apostles’ feet, and it was distributed to each as any had need. (Acts 4:34-35)


Har Mona blivit Kristdemokrat eller förstår hon inte den historiska bakgrunden till den paroll hon numera återkommande citerar?

Marx lade grunden till kommunismen som enbart har kommit att stå för diktatur, förtryck och folkmord. Det är alltså denne man som Mona anser hade "rätt i mycket". När Mona säger "mycket" så kan hon ju rimligen inte enbart syfta till ett enstaka citat. Så vad mer hade Marx rätt i enligt Mona? Är det möjligen hans syn på den s.k. "judefrågan"som hon åsyftar. I sin bok "Judefrågan" från 1843 skriver Marx:

"[Vad är] judendomens profana grundval? Praktiska överväganden, egenintresse. Vad är judens värdsliga kult? Schackrandet. Vem är hans värdsliga gud? Penningen."


Nåja, kanske inte Mona sympatiserar med just detta uttalande. Men å andra sidan minns vi hur socialdemokraten Ilmar Reepalu förhöll sig passiv när judarna nyligen trakasserades i Malmö.

Så vad mer är det då Mona anser att Marx hade rätt i? Handlar det om hans acceptans för politiskt våld mot oliktänkande, vilket i så fall förklarar varför sossarna under den förra mandatperioden var så angelägna om att inför det s.k. Bodströmsamhället. Eller handlar det om Marx och hans tes om statens kollaps?

I grunden tror jag inte att Mona är antidemokratisk. Men det är allvarligt när hon hyllar fadern till det värsta folkmordet i den moderna historien. Hon har ett tydligt ansvar att förklara denna ståndpunkt så att väljarna ges möjlighet att ta ställning. Detta ansvar blir särskilt tydligt eftersom Mona har för avsikt att regera tillsammans med kommunisterna vid en vinst i det nu nära förestående valet. Som Thomas Ardenforspåpekar innebär en röst på Mona nämligen samtidigt en röst på Ohly.

Jag tror också att Mona genom sin nuvvuna fascination för kommunismen har skrämt bort många traditionellt socialdemokratiska väljare. Genom detta ställningstagande har Mona avvikit från grunderna för den svenska socialdemokratin där tidigare socialdemokratiska ledare alltid har varit noga med att inte släppa in kommunisterna i regeringen. Olof Palme skrev följande om skälen för hans politiska engagemang:

"Pragkuppen 1948 var för många i min generation en avgörande politisk upplevelse. Inga förmildrande omständigheter kunde anföras till försvar för övergreppet. Tjeckoslovakien var en utvecklad industrination med väl fungerande demokratiska institutioner. Men den tjeckiska demokratin krossades över en natt genom militärt övervåld och med obarmhärtig förföljelse av oliktänkande som följd.”


Det var alltså det kommunistiska övervåldet mot en grannation som engagerade Palme. Det vill säga samma ideologi som Mona nu hyllar och som hon vill samregera med. Ja, detta gör mig både arg och besviken.

17 kommentarer:

 1. Har tidigare haft respekt för ditt skrivande och kunnande men när du i detta inlägg antyder att Sovjet skulle varit ett lyckat exempel kommunism så som Marx hade tänkt sig den så har jag svårare att ta dig på allvar. Marx gjorde ju även historiska analyser och iakttagelser av sin samtid. Och även om man tycker att dessa bitar av Marx ofta är träffande så behöver man ju inte alls dra samma slutsatser som honom. Man kan även dela målen men vägra medlen.

  Det är uppenbart att kommunismen har för stora brister i praktiken. Det finns dock så vitt jag vet ett exempel på när den har varit i stora delar framgångsrik och det är i den indiska delstaten Kerala. Där gjorde det demokratiskt valda kommuniststyret att läs- och skrivkunnigheten är långt över medel och klyftorna är inte alls lika stora som i övriga landet. Detta har till viss del skett på bekostnad av den ekonomiska utvecklingen som inte varit riktigt lika stark som andra delar av landet men det ser åtminstone jag som ett pris värt att betala i det fallet. Man har här utgått från kommunismens vänsterpolitik men hållit sig inom demokratiska ramar.

  Precis som jag kan se fördelar med en fri marknad och borgerlig politik i vissa fall (i form av valfrihet och konkurrens t ex) så kan jag även se kommunismen utan att få spel på samma sätt som när folk hör "barnporr". Rädslan för Ohly som kommunist som kommer förstöra vårt land om han kommer till makten ter sig skrattretande och hör inte hemma i en seriös diskussion, det är en rest från Amerikanskt maktspel på 1900-talet.

  Jag förkastar diktatur som styrelseskick, men det betyder inte att jag förkastar ALLT som kommunismen står för (där man ju för att vara rättvis bör påpeka att diktaturen ses mer som ett nödvändigt ont och ett steg på vägen snarare än ett mål i sig). Världen är inte svart-vit. Bodström är inte ute efter att skapa ett stasi-samhälle. Ask vill inte kasta rättssäkerheten i papperskorgen. Piratpartisterna är inte tjuvar och pedofiler och Ohly inte vill ha diktatur och planekonomi.

  Så för att sammanfatta önskar jag mig lite mer nyanser från någon som aspirerar på att föra en seriös och konstruktiv diskussion, vilket jag anser att du har för vana att göra.

  SvaraRadera
 2. Skrev nyss en lång kommentar men den gick inte att skicka för att URL:en var "too long to process" enligt google. Testat att skicka detta, ta bort det om det går fram.

  SvaraRadera
 3. @Nandi: Tack för din kommentar som såvitt jag förstår gick igenom. Om inte så mejla mig din kommentar så lägger jag upp den åt dig.

  Din kritik mot mitt inlägg är delvis berättigat. Jag erkänner det! Som framgår av mitt inlägg skrev jag av mig i ren ilska och då försvinner kanske viss del av objektiviteten. Men mitt syfte med detta inlägg var inte heller att vara objektiv.

  Visst kan man finna enskilda exempel på att kommunismen har tillfört något positivt. Men samma sak gäller ju även för Nazismen som skapade jobb och drog Tyskland upp ur en djup ekonomisk kris. Men dessa enskildheter är inte relevanta när man bedömer Nazismen som ideologi. Samma bedömningskriterier tillämpar jag för kommunismen. Som ideologier är de båda förkastliga.

  Marx syn på judefrågan skiljer sig inte heller i något mer väsentligt avseende från andra antisemiter i slutet av 1800-talet och den första hälften av 1900-talet. Denna syn är förkastlig.

  Jag förstår inte riktigt vad du menar med att "man kan dela målen men förkasta medlen". Medlen är ju vägen till målet och det är detta som Mona hyllar. Om inte så får hon nog förtydliga sitt vurmande för Marx.

  Oavsett vad man kan anse om Marx så är symbolfrågor och vilka signaler man sänder som ledande politiker viktiga. Marx har i 100 år kommit att förknippas med diktatur, åsiktsförtryck, mord och förföljelse. Att då som ledande politiker hylla en sådan symbol framstår som direkt olämpligt och ogenomtänkt.

  SvaraRadera
 4. Jag är rädd att denna bloggpost säger mer om dig än om Mona Shalin.. Karl Marx var en filosof och han hör till den historiska skaran av stora tänkare som haft stor betydelse, vare sig vi vill det eller ej. Alla de stora filosoferna genom historien har tolkats och misstolkats i de mest varierande syften, Marx är inget undantag från diverse tolkningar i egna syften, från Platon, Aristotele, Machiavelli, Kant, Nietche, Hegel, Hayek, Arendt, Strauss, osv.. Ju mer betydelse varje filosof har haft desto större brukar polariseringen i omdömena kring de olika tolkningarna vara, redan Platon förklarade varför.

  I Marx fall så finns en rad ismer som alla tror sig ha den "rätta" tolkningen, tex. Trotskyism, Leninism, Maoism osv.. Eller se på Platon som identifierade en rad problem med demokratin, som på hans tid knappast var lösta, om jag då citerar Platon skulle det göra mig till antidemokrat? Marx levde i en tid då samhället transformerade som allra snabbast från det tidigare mer feodala bondesamhället till det mer kapitalistiska industrisamhället. Saker förändras och politiken släpar efter, det känner vi igen idag också.. Under hans tid var inte heller demokratin lika utvecklad som idag. Mitten av 1800-talet var ingen problemfri tid, problem som behövde politiska lösningar. Marx såg problem i kapitalismen, reella problem, saker som måste regleras och lösas på något vis, många av dessa problem har vi tacklat på diverse olika sätt idag.

  Om du inte tillåter folk att citera olika tänkare genom historien utan att klistra nedlåtande etiketter på dem, utifrån hur helt andra har tolkat samma tänkare, vad gör det dig till?

  -steelneck

  SvaraRadera
 5. @Steelneck: Jo, jag tillåter folk att citera vem de vill. Men Mona liksom jag och andra får då också ta ansvar för sitt handlande. Och som ledande politiker anser jag att Mona bör förklara sitt ställningstagande för sina väljare. Jag tror att detta framgår rätt tydligt av mitt inlägg. Anser du att det är fel att kräva att politiker förklarar sina motiv och ståndpunkter?

  SvaraRadera
 6. Om nu citatet kommer från bibeln och inte Marx ursprungligen varför då dra så stora växlar på det här? Dessutom är ju "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov" någonting som präglar alla svenska riksdagspartier i någon utsträckning. Har man en procentuell skattesats och ett grundtrygghetssystem så innebär det ju faktiskt att de som har förmåga bidrar till de som har behov men inte alltid egen förmåga. Dagens politik handlar ju snarast om hur man ska få en balans mellan frihet/välstånd och trygghet och mindre om huruvida principen alls äger någon giltighet.

  SvaraRadera
 7. @Tor: Som du ser i mitt inlägg är det inte just det ursprungligen bibliska citatet som jag drar växlar på. Utan det handlar om att Mona anser att "Marx hade rätt i mycket..." Vaddå mycket? Mona bör förklara vad hon avser. I övrigt se ovan.

  SvaraRadera
 8. "Visst kan man finna enskilda exempel på att kommunismen har tillfört något positivt. Men samma sak gäller ju även för Nazismen som skapade jobb och drog Tyskland upp ur en djup ekonomisk kris. Men dessa enskildheter är inte relevanta när man bedömer Nazismen som ideologi. Samma bedömningskriterier tillämpar jag för kommunismen. Som ideologier är de båda förkastliga."

  Men nazismen i Tyskland var ju ändå "lyckad" eftersom man genomförde det man tänkt genomföra och dess grundare var dess genomförare. Kommunismen i Sovjet var ju ett misslyckande även för kommunister (undantaget dom som envist och huvudlöst biter sig fast vid att det var bra, men dom skulle aldrig jag kalla kommunister). Jag sätter inte ett likhetstecken mellan Sovjet och kommunism som ideologi på samma sätt som jag inte sätter likhetstecken mellan USA och liberalismen (jag ser inte USA som något särskilt lyckat samhälle). Se ideologierna som sagor som kan låta fantastiska när man läser dom. Om du försöker följa sagan fast i verkligheten kommer inte samma saker att inträffa, vissa saker slår fel och sagan i verkligheten kommer inte att sluta på samma sätt som i boken. Det betyder inte att boken är är dålig och bara innehåller skit. Boken kan innehålla mycket bra som är värt att följa eller hålla fast vid, men du kommer aldrig kunna återskapa bokens hela scenario i verkligheten.

  "Marx syn på judefrågan skiljer sig inte heller i något mer väsentligt avseende från andra antisemiter i slutet av 1800-talet och den första hälften av 1900-talet. Denna syn är förkastlig."

  Absolut, det var väl en allmänt ganska etablerad fördomsbild av judar vid den tiden. Förkastligt och inget som någon tänkande människa skulle påstå att Sahlin skulle sympatisera med. Därför anser jag att man idag kan säga sig sympatisera med Marx utan att någon skulle tro att man därför sympatiserar med hans judesyn.

  "Jag förstår inte riktigt vad du menar med att "man kan dela målen men förkasta medlen". Medlen är ju vägen till målet och det är detta som Mona hyllar. Om inte så får hon nog förtydliga sitt vurmande för Marx."

  Det finns två grenar inom socialismen. Kommunismens väg till idealsamhället är väsentligt annorlunda mot den demokratiska socialismens väg. Det ideologiska målet är samma, men vägen dit är det knappast.

  "Oavsett vad man kan anse om Marx så är symbolfrågor och vilka signaler man sänder som ledande politiker viktiga. Marx har i 100 år kommit att förknippas med diktatur, åsiktsförtryck, mord och förföljelse. Att då som ledande politiker hylla en sådan symbol framstår som direkt olämpligt och ogenomtänkt."

  Samma situation som Ohly satte sig i när han sade sig sympatisera med kommunismen. Det är svårt att ändra ett missförstått begrepps innebörd, och jag kan hålla med dig om att Sahlin därför sätter sig i en svår situation. Det är ädelt att försöka, men man riskerar en hel del på det. Att ge upp omdefinitionsförsöken skulle vara att låta det amerikanska propagandakriget och dom borgerliga debattörerna segra. Och det är svårt att vända ryggen till Marx eftersom den demokratiska socialismen, på vilken Sverige som vi känner det till stora delar är byggt, har just Marx som inspirationskälla. Så jag har full förståelse för Sahlin, men förstår också kritiken om man ser saken med dina ögon.
  För övrigt så är ju feminism ett annat exempel på missförstådda begrepp. Feminismen vill ju ha samma rättigheter för män och kvinnor. Så dom flesta svenskar borde kalla sig feminister. Enskilda personers dumma citat som "män är djur" osv har klistrats på begreppet och därför klingar det illa hos många.

  Var det något som var oklart eller om jag missade något så får du gärna be om förtydligande.

  (Och ja, kommentaren gick fram trots felmeddelandet :))

  SvaraRadera
 9. Således, din logik:

  A skriver X.
  B tolkar X och begår Y.
  C anser att många saker i X var riktigt och därför anser du att C måste göra avbön för Bs dåd.

  Är du säker på att "juristen" är ett lämpligt nick?

  -steelneck

  SvaraRadera
 10. @steelneck: När du ifrågasätter mitt nick bör du kanske först beakta att just detta inlägg inte handlar om en rättslig fråga. Det handlar om allmänpolitik och symbolfrågor. Och även om du tycks ogilla det kan man ha olika uppfattningar i sådana frågor.

  För att besvara din fråga: Ja, jag anser att det är olämpligt att hylla en symbol för folkmord, förtryck och tortyr samt antisemitism. Ohly kom också till denna insikt som du vet. Det är möjligt att bilden av Marx i vissa delar är orättvis, men det saknar egentligen betydelse i det sammanhang vi nu diskuterar. Symboliken finns där, den är kraftigt negativ i de flestas ögon och Mona hyllar denna symbol utan reservationer. Jag anser att hon förtjänar att bli ifrågasatt för detta samt att hon bör förklara sig. Uppenbart är du av en annan uppfattning. Jag delar inte din uppfattning men kan respektera, särskilt om du kunde utelämna personpåhoppen.

  SvaraRadera
 11. @Nandi: Tack för ännu ett insiktsfullt inlägg. Det kan bära emot att erkänna motpartens argument. Men dina argument är i flera avseenden övertygande och har gett mig en tankeställare.

  SvaraRadera
 12. Jag tycker nog att Nandi är lite fel ute när hon drar analogislut mellan ideologier och sagor.

  Ideologier är normativa, sagor kan var deskriptiva, moraliserande och sedelärande.

  För övrigt, om man betänker det svenska skattetrycket och blandekonomin så förstår man att även Sverige har kommunistiska/socialistiska drag.

  Och hur demokratisk är den svenska parlamentarismen med ett partiväsende som i många fall påminner om maffiastrukturer.

  SvaraRadera
 13. Nandi, anser du att Kuba har varit framgångsrikt?

  Analfabetismen där är ganska låg.

  SvaraRadera
 14. Det var nog det dummaste, mest okunniga och historielösa inlägg jag någonsin läst via piratplaneten. Inte för att jag gillar något som Mona står för, raka motsatsen. Men man vet ju knappt vart man ska börja när vartenda ord är så sjukt ignorant att man ramlar av stolen.

  Man får nog nöja sig med att konstatera att varenda ord är fel, troligen på grund av någon form av irrationellt och helt mentalt förblindande kommunisthat. Kommunismen må ha många brister, men det har heller inget att göra med vad Stalin, Mao och liknande diktatorer hittade på om än i dess namn.

  Gå om grundskolan?

  SvaraRadera
 15. Ogint också att pissa på Marx för saker andra gjorde. Ovärdigt.

  SvaraRadera
 16. @Anonym: På vilket sätt är jag okunnig om Marx. Exakt vad i det jag skrev var fel? Är det faktauppgifterna eller mina slutsatser du är kritisk mot. Förnekar du att Marx har kommit att stå som symbol för ondska och förtryck. Om du hävdar att jag har fel i denna fråga; Anser du då att Ohly var okunnig/handlade fel när han kom till samma insikter som jag?

  Varför anser du att det är otillåtet och okunnigt att kritisera kommunismen?

  SvaraRadera
 17. Då får jag väl förtydliga:

  Anton skriver ett datorprogram, en portscanner.
  Bosse använder programmet i sitt uppsåt att begå datorintrång.
  Christer anser att Antons portscanner har många bra sidor, därför anser du att Christer måste ta avstånd från Bosses datorintrång.

  Eller:
  Astrid skrev en bok.
  Beatrice begår något hemskt och säger sig vara påverkad av Astrids bok.
  100 år senare säger Carina att Astrids bok var tänkvärd. Måste då Carina offentligt ta avstånd från Beatrice handlingar?

  Eller:
  Alice skriver ett filöverföringsprotokoll.
  Bob använder det för att skapa ett fildelningsnätverk.
  Carol på RedHat ser fördelar med distribution via nätverk baserat på det protokollet. Måste då Carol ta avstånd från tjyvaktiga pirater som fildelar och om inte, själv bli påklistrad en kletig etikett insinuerande henne och företaget hon jobbar åt som av samma skrot o korn?

  Ser du nu att logiken är skruvad? Guilt by association. Karl Marx skrev böcker! Han var en författare och filosof. Dessutom skulle du nog också behöva blanda in Engels i saken också. Vet du egentligen vad som är vilket mellan Marx och Engels?
  Rasmus på Copyriot berör också ämnet
  Ekonomikritik: Marx kontra Engels, betydligt mer nyanserat och dissonansfritt.

  -steelneck

  SvaraRadera