onsdag 16 november 2011

Dubbla%20stolar%20f%C3%B6r%20Assanges%20PR-konsult

Assange har anlitat PR konsulten Harald Ullman som dessutom är viceordförande i Polisnämnden för Stockholm city. Detta är alltså samma polismyndighet som har ansvaret för brottsutredningen mot Assange.

Docenten Eric Bylander vid Uppsala universitet anser att Ullmans uppdrag för Assange är olämpligt. Han fäster särskilt avseende vid att Ullman på grund av sitt uppdrag i polisnämnden skulle ha möjlighet att påverka polisens verksamhet.

Ullmans konkurrent Pontus Nyström anser att det hela är en skandal och fara för rättssäkerheten. Reklamkonsulter skall enligt Nystrom inte ha något att göra med rättsliga processer.

En ytterligare konsekvens är att Junibacken säger upp sitt avtal med Ullman PR eftersom man inte vill sammankopplas med Assange. Junibacken säger att man jobbar med barnkultur och därför inte vill sammankopplas med "det här fallet". Min egen reflektion är att denna barnkulturens förkämpe tydligen inte hade något problem med att Ullman sedan tidigare har haft uppdrag för bolag som är verksamma inom bl.a. spelbranschen.

När man nu ska ta ställning till om Ullmans agerande är olämpligt och om hans agerande utgör en fara för rättsäkerheten anser jag att man också måste väga in följande faktorer:

a) Polisnämnden har till uppgift att fastställa budget och verksamhetsplan för respektive polisområde. Nämnden har inget inflytande över polisens dagliga operativa arbete.

b) Polisnämnden har inte och kommer inte heller att behandla Assange-fallet.

En person som däremot jobbar operativt och som i vart fall har varit direkt involverad i Assange-utredningen är den poliskvinna som är personlig vän till en av de anmälande kvinnorna och som också upprepat har uttalat sig negativt om Assange på Facebook. Här kan jag personligen se en konkret fara för rättssäkerheten. Polisen är liksom åklagare enligt lag skyldiga att bedriva varje brottsutredning objektivt. Klarar man detta om man som polis är personlig vän till en av de inblandade parterna och dessutom på nätet uttrycker sig direkt ogillande om motparten? Jag tvekar. Mig veterligt jobbar den aktuella poliskvinna alltjämt kvar på den polismyndighet som skall få ansvar för brottsutredningen om eller snarare när Assange utlämnas till Sverige. Denna fråga borde belysas tydligare av media.

2 kommentarer:

  1. På tal om Assange, såg du min kommentar till Emma-opassandes inlägg om det? Om du har tid och lust vore det intressant att höra din åsikt om det som Ivan tog upp där.

    SvaraRadera
  2. Tor; Precis som hos Hax hade ditt inlägg placerats automatiskt av blogger i skräpkorgen. Mycket märkligt. Ska titta lite på frågeställningen och skriva ett inlägg så snart jag får lite mer tid för en djupare analys.

    SvaraRadera