lördag 26 november 2011

INTERNATIONELLA DAGEN MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Idag är det den Internationella Dagen Mot Mäns Våld Mot Kvinnor.

Feministiskt Initiativ skall fira dagen genom att "bygga statyformationer med våra kroppar". Och forskarna Brandt och Kvanne hävdar att jämställda män är mindre våldsbenägna. Att forskningen är grund och mest bygger på förutfattade meningar tydliggörs genom en av kommentarerna:

"Berit Brandt och Elin Kvande har intervjuat män som varit hemma med sina barn. Sedan har de funnit dem vara mindre våldsbenägna än andra män, som de inte intervjuat.
Det är forskning det!"

Det som är särskilt intressant med den feministiska högtidsdagen är, att den osynliggör misshandlade män och att dessa faktiskt är i majoritet. All tillgänglig seriös forskning visar nämligen att kvinnor utövar relationsvåld i lika hög eller högre omfattning som män. En landsomfattande undersökning i Norge visade att:

"Litt flere menn (6 %) enn kvinner (4 %) oppgav at de var blitt fysisk angrepet av partneren i løpet av siste halvår."

Forskningsfakta förtigs alltså av de svenska feministerna som hellre bygger kroppsstatyer för att hylla den falska myten om "mäns våld".

En annan myt är att all män är potentiella våldsverkare. Jag citerar signaturen Grisbrottaren:

"BRÅ har konstaterat att bland det fåtal - någon procent - som misshandlar kvinnor är kriminella, missbrukare, psykiskt sjuka, arbetslösa, socialt utsatta och invandrare kraftigt överrepresenterade (BRÅ 2002:14 och 2001:11)."

Det är alltså i huvudsak socialt utsatta män som utför det grövsta relationsvåldet. Bland kvinnorna tycks dock inte alls denna faktor påverka våldsutövningen. Skall männens våld motverkas så handlar det alltså inte om en genusfråga, men när det gäller kvinnors våld är genusproblematiken klart betydelsefull. Kvinnor har ju under lång tid fått lära sig att de kan utöva sitt våld utan att behöva räkna med rättsliga konsekvenser. Och i de fall de ändå döms så blir påföljderna klart lindrigare jämfört med när en man har begått samma gärning.

Så feministerna hyllar sin dag och bygger kroppsstatyer. Inget ont i det kan tyckas. Men faktum är att de genom sitt agerande hånar alla de män som har utsatts för relationsvåld och som aldrig någonsin har eller kommer att få upprättelse.

Å andra sidan är väl inte heller detta ägnat att förvåna. Feministiskt initiativ skriver här själv i klartext att vita män inte kan diskrimineras och att det därför är i sin ordning att negativt särbehandla vita män. Kan det sägas klarare att feminism inte alls står för jämlikhet?

4 kommentarer:

  1. I even told my friends to take a look at your blog and in fact your blog is already bookmarked on my computer. Hope to see more of this.

    SvaraRadera
  2. This is a great blog you have here JURISTEN. I guess this is my first visit here and I always love it. I am going to be a frequent visitor here. Love your writing style. Thanks for this wonderful tips. Even though I am not very good with writing I can see where you are going with the suggestions.

    SvaraRadera
  3. Thanks for this beautiful article,i never ever read this type of article before,feel nice to see that there is also a community who talk about women's right thanks for all this.

    SvaraRadera