fredag 11 november 2011

FEMISMEN HYLLAR EN MÖRDARE MED SKATTEMEDEL

Många bloggare har uppmärksammat att den feministiska hjälten Valerie Solanash hyllas i en skolpjäs. Återigen utför feminismen sina experiment på barn, vilket förefaller vara en olämplig metod.

Valerie Solanas är känd för två saker. Hon skrev SCUM-manifestet som uttrycker ett ohöljt hat mot män med krav på att alla män och sålunda hälften av jordens befolkning ska avrättas. Vidare gjorde hon sig känd för att sätta sina ideologier i verket genom att försöka mörda Andy Warhol och två av hans medarbetare. Försöket misslyckades endast beroende på att hennes pistol klickade. För mordförsöket dömdes hon endast till 3 års fängelse och många feminister krävde att hon omgående skulle släppas fri. Så ser det ofta ut när kvinnor utövar våld mot män, vilket jag tidigare har skrivit om.

Att SCUM-manifestet nu spelas upp för barn (alla under 18 år är barn enligt Barnkonventionen) är betänkligt av flera skäl. Publiken särbehandlas, flickorna sitter på mjuka kuddar och blir bortskämda med godis och frukt, pojkarna får sitta på hårda bänkar där de tilldelas lappar för det fall "deras aphjärnor inte förmår att ta till sig budskapet". Budskapet som alltså går ut på att pojkarna, deras fädrar och bröder skall mördas. Klarar barn att objektivt och sakligt hantera och värdera denna typ av information, särskilt när den förmedlas från vuxna och från skolan? Är det lämpligt att utsätta skolpojkar för denna indoktrinering när vi redan vet att de senaste decenniernas radikalfeminism har resulterat i att pojkar trycks ned inom skolväsendet med ofullständiga eller dåliga betyg som resultat?

Skolan är en myndighet och lyder som sådan under svensk lag. Däribland Diskrimineringslagen. I denna lag förbjuds varje form av särbehandling pga kön. Som framgår särbehandlas pojkarna dubbelt vid framförande av den aktuella skoljpjäsen. Dels tvingas de till förnedring genom placeringen, dels förnedring genom budskapet som enbart går ut på att pojkarna skall mördas. DO har som uppdrag att övervaka att lagen efterlevs. Jag hyser dock inga större förhoppningar om att DO kommer att ingripa i detta fall eftersom det är pojkar/män som är utsatta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar