fredag 27 mars 2009

Barnporrfiltret - Ett moraliskt och juridiskt dilemma

Väldigt få torde kunna motsätta sig kampen mot barnpornografi. Å andra sidan torde lika få kunna ställa sig bakom åsiktsförtryck eller ifrågasätta den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

Det är just här som barnporrfiltrets dilemma ligger. Rick Falkvinge m.fl. kända bloggare har pekat på att filtret används för att blockera och därmed censurera fullt lagliga sajter utan barnpornografiskt innehåll. Bland annat blockerades en sajt som handlar om trägårdsodling, eller närmare bestämt Bonsai träd. Undersökningar har visat att på blockeringslistorna i Sverige och våra nordiska grannländer förekommer tusentals sajter som är helt lagliga. Vem har beslutat att dessa sajter skall blockeras och varför?

Yttrandefriheten är skyddad genom svensk grundlag och får endast begränsas genom lag. Den censur som sker genom barnporrfiltret har inte stöd i någon lag utan endast i avtal mellan Rikspolisstyrelsen och vissa internetoperatörer. Censuren strider därmed mot svensk grundlag. Frågan blir då om myndigheterna skall bekämpa brott genom att själva bryta mot lagen och - som nu är fallet - själva begå brott [tjänstefel].

Jag har verkligen inget att invända mot att sajter med barnpornografiskt material blockeras. Däremot skall denna form av censur noga regleras genom lag och ställas under tillsyn och offentlig insyn. Man kan inte överlämna denna typ av frågor till enskilda polismäns subjektiva bedömningar och tyckande. Frågan berör nämligen på ett mycket tydligt sätt den allra innersta kärnan av våra demokratiska värderingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar