söndag 29 mars 2009

Upphovsrättsindustrin tjänar pengar på fildelning

Gång efter gång läser vi i media om hur fildelningen berövar upphovsrättsindustrin och fattiga kulturarbetare deras levebröd. Enligt de som står på upphovsrättsindustrins sida skulle fildelningen till och med kunna leda till att vi hamnar i en kulturell istid. Men stämmer detta?

Knappast. Som jag har skrivit i ett av mina tidigare inlägg visar CdOn rekordresultat. Därtill har vid den s.k. PKE-avgiften som upphovsrättsindustrin helst talar tyst om.

http://www.copyswede.se/default.asp?ML=10521

PKE-avgiften är en avgift som tas ut på all försäljning av inspelningsbara CD och DVD skivor. Och även när vi köper inspelningsbara apparater som MP3 spelare, DVD-brännare eller TV box med hårddisk osv.

Avgifterna får upphovsrättsindustrin att jubla högt. Enligt Copyswede's årsredovisning för 2007 har PKE-avgifterna fördubblats på 5 år och medfört intäkter om drygt 200 Miljoner kronor, varav 87 Miljoner kronor enbart från DVD-R skivor. ”Ytterligare ett bra år för rättighetsinnehavarna”, skriver Copyswede i sin årsredovisning.

Sålunda kan antas att upphovsrättsindustrin cashar in förskott från förmodat framtida olagliga nedladdningar. Den lovliga privatkopieringen torde nämligen inte värdemässigt kunna motsvara de ofantliga intäkter som tillfaller upphovsrättsindustrin genom PKE-avgifterna. Och eftersom givetvis inte heller alla inspelningsbara skivor eller apparater används för olaglig nedladdning måste nettovinsten bli betydande för upphovsrättsindustrin. Varför beaktas inte denna nettovinst när samma rättighetshavare skriker ut sin frustration över den olagliga fildelningen? Handlar det om att "Mycket vill ha mer"?


2 kommentarer:

  1. Ytterligare ett spörsmål:
    Privatkopieringsersättningen är inte tänkt att kompensera för upphovsrättsintrång utan för privatkopiering - personer som sprider verk till sig själva på andra media, eller till sin familj eller närmaste vänner. Motsvarar verkligen inkomstbortfallet som det innebär hundratals miljoner kronor?

    SvaraRadera
  2. Tor: Det handlar nog mest om en deifinitionsfråga. Kopiering för eget bruk inryms i det som upphovsrättsindustrin kallar för olovlig nedladdning. Merparten av fildelningen sker ju endast för privatbruk.

    Privatkopiering är också en form av upphovsrättsintrång, om än laglig. Däremot kan den lovliga privatkopieringen inte motivera de ofantliga intäkter som upphovsrättsindustrin drar in genom PKE-avgifterna.

    SvaraRadera