söndag 29 mars 2009

Ytterligare begränsningar av internet sågas

För ett par dagar sedan diskuterade jag det moraliska dilemma som det s.k. barnporrfiltret innebär. I dagarna har remissvaren droppat in med anledning av Spelutredningens förslag till censur av utländska spelsajter [SOU 2008:124].

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2664597.svd#tw_link_widget

Det är med glädje som jag konstaterar att flertalet tunga remissinstanser totalsågar förslaget. Däremot är det fortfarande obegripligt varför regeringen beställde denna utredning. Samma fråga hade ju redan genomlysts i Lotteriutredningen som lämnade sina synpunkter redan 2006 [SOU 2006:11].

Lotteriutredningen slog redan 2006 fast, att filtrering, dvs censur, av utländska spelsajter var alltför repressiv och därför inte kunde accepteras. Utredningen pekade på att blockeringen av utländska spelsajter även kommer att begränsa tillgången till forum och annan information som också finns på de utländska spelsajterna. En begränsning av tillgången till sådan information kunde inte accepteras. Lotteriutredningen fullföljde med följande uttalande:

“Slutligen finns det en risk att även legitim trafik över Internet kommer att förhindras genom ett förbud av ifrågavarande slag. Utredningen fäster stor vikt vid att ett förbud av detta slag inte har införts i fråga om annan trafik över Internet. Det finns ingen skyldighet för Internetleverantörerna att blockera för trafik till hemsidor med illegalt innehåll, t.ex. sådana som innehåller barnpornografiska bilder. Att överväga en sådan skyldighet när det gäller utländska spelsidor skulle därför kräva mycket starka skäl.”
(Lotteriutredningen, s 293)

En statlig utredning slog alltså redan för 2 år sedan fast att censurering på internet knappast rymdes inom det som är acceptabelt i en rättsstat. Ändå beställer regeringen en ny utredning på samma tema. Varför?

Min gissning är att regeringen styrs av okunskap och en oförmåga att sätta sig in i hur internet fungerar. Om mitt antagande är korrekt är det mycket allvarligt med hänsyn till de långtgående konsekvenser en lagstiftad censur kan antas få för den grundlagsfästa yttrandefriheten. Att även statens utredare Jan Nyrén är okunnig framgår tydligt eftersom han hävdar att filtreringen skulle kunna ske med kirurgisk precision. Om inte annat så visar erfarenheterna från Barnporrfiltret att någon sådan precision inte alls existerar.

I ett desperat försök att försvara sin ståndpunkt hänvisar Spelutredningen till Italien. Där tvingas en internetoperatör som misslyckas med censureringen av en otillåten spelsajt att betala en sanktionsavgift till staten om 30 000 - 80 000 Euro.

Om man då beaktar, att inte ens en utebliven blockering av sajter med barnpornografiskt material kan medföra liknande straff för en internetoperatör blir regeringens beställning än märkligare. Slutsatsen måste bli att det inte går att frigöra sig från misstanken att regeringens önska att censurera utländska spelsajter främst har ekonomiska motiv. Detta kommenterades emellertid redan av Lotteriutredningen i 2006 års utredning:

“Mot bakgrund av det anförda finner utredningen inte heller att ett förbud som riktar sig mot förmedlingstjänster av detta slag kan anses vara proportionerligt i förhållande till förbudets syfte.[...] Ekonomiska hänsyn kan slutligen överhuvudtaget inte motivera en sådan åtgärd.”
(Lotteriutredningen, s 293)

Det sista uttalandet är principiellt mycket viktigt. Lotteriutredningen slog härigenom fast att censur aldrig kan accepteras utifrån någons vilja att öka den egna marknadsandelen eller att maximera den egna vinsten. Något som också skall beaktas i relation till de stora mediaföretagens påtryckningar för att få till stånd blockering av sajter med streamat material.

Det är dock tillfredsställande att de flesta tunga remissinstanserna har sågat även Spelutredningens betänkande. Det som oroar är att regeringen gång efter gång agerar i syfte att begränsa yttrandefriheten. Bland ledande politiker tycks motståndet mot ren och skär censur helt ha försvunnit.

Vilken information vill man nästa gång begränsa? Min gissning är att regeringens sikte nästa gång kommer att riktas mot bloggar med ett påstått "opassande innehåll". Grunden för min gissning är att Spelutredningen redan har hänvisat till italiensk lag. Och i Italien behandlas just nu ett lagförslag som går ut på att tvinga alla ISP:er att godtyckligt blockera sajter, bloggar och sociala media om inrikesministern beordrar det för att sajten uttrycker “olämpliga åsikter”. Någon domstol ska inte alls vara inblandad.

Italienska bloggare ropar desperat på hjälp. Stödj gärna deras sak!

http://www.boingboing.net/2009/03/11/italian-bloggers-cal.html

2 kommentarer:

  1. Tjena Juristen. Alltså rent generellt är ju förbudsfilter helt skogstokigt och givetvis påverkas yttandefriheten när censur blir legio. Men det som just fascinerar mig mest, är frågan varför man ens tänker tanken när det gäller något så oskyldigt som spelsajter. Svaret känns så enkelt. Hotas svenska spel och monopolet månne varför barriärer utåt världen ska sättas upp? Morr.

    SvaraRadera
  2. Japp, som jag skriver i mitt inlägg kan man tydligt misstänka att viljan att censurera styrs av en ambition att maximera statens intäkter från spelverksamhet. Om så är fallet är det varken särskilt hedersamt eller förenligt med svensk grundlag. Jag instämmer helt i ditt Morr!

    SvaraRadera