söndag 8 mars 2009

EMR - Ännu en lag med en spännande förkortning

De senaste månaderna har präglats av diskussioner kring olika lagar med märkliga förkortningar. Det har handlat om FRA och IPRED. Men en lagändring har politikerna lyckats smyga igenom helt utan uppmärksamhet från bloggosfären och media i övrigt. Detta trots att denna lagändring i kombination med IPRED, FRA m.fl. integritetsinskränkande lagar kan förmodas få stor betydelse för den lilla människan.

Lagändringen som jag syftar på kallas allmänt för EMR, vilket står för e En Modern Rättegång. Egentligen handlar det om en förändring av rättegångsbalken som har kombinerats med ett ökat nyttjande av modern teknik i rättssalarna. Det är inte nyttjandet av modern teknik som kan få allvarliga konsekvenser, utan lagstiftarens ambition att spara på bekostnad av rättssäkerheten.

EMR trädde i kraft den 1 november 2008. Förkortat så innebär lagändringen kraftiga begränsningar i rätten att överklaga en dom eller ett beslut till hovrätten. I praktiken har ett eninstansförfarande införts genom denna lagändring.

Förenat med särskilt IPRED kan denna inskränkning få mycket långtgående och allvarliga konsekvenser för särskilt den enskilda människan. IPRED har givit film- och musikindustrin rätt att tränga in i det allra innersta av varje privatpersons integritet. I kombination med rätten att utföra s.k. intrångsundersökningar, d.v.s. i praktiken civilrättsliga husrannsakningar, kan dett medföra en massiv kränkning av privatpersoners integritet. Detta utan att de drabbade har någon rätt eller möjlighet att överklaga de domstolsbeslut som den penningstarka film- och musikindustrin lutar sig mot.

Jämnvikten mellan den lilla och den stora och starka parten har sålunda i praktiken helt rykts undan. Du som vanlig människa kan alltså tvingas accptera att mediaindustrin tränger in och genomsöker din bostad, allt utan någon möjlighet till överprövning. Hur har detta helt kunnat förbigå bloggosfären?

Blir du misstänkt för brott inskränks förvisso inte rätten att överklaga på samma sätt. Däremot kommer du i praktiken sakna rätt att få yttra dig i högre instans. Inte heller din försvarare får rätt att ställa frågor. Istället kommer du att bli dömd på grundval av videouppspelningar från förhandlingen i tingsrätten. Känns det bra och rättssäkert? Jag tycker inte det. Det är nämligen inte alls ovanligt att folk har tigit av rädsla eller lojalitet i tingsrätten och att de vågar tala ut först i hovrätten. Denna möjlighet har nu i praktiken försvunnit, vilket i sin tur kan förväntas medföra att fler oskyldiga spärras in utifrån ett bristfälligt underlag för dom.

EMR skall och förtjänar offentlig diskussion. Jag är förvånad över att ingen har fångat upp denna för rättssäkerheten ytterst allvarliga lagändring.

3 kommentarer:

 1. Sverker Thorslund27 augusti 2009 kl. 00:59

  "Juristens funderingar" - en för mig ny bekantskap - bleve än mer informativ ifall inlägg som t ex det nu om "EMR" även innehöll en länk till ifrågavarande lagrum. Då är mitt förslag: Länka alltid till www.notisum.se - som ur läsar/-användarsynpunkt vida överträffar sina konkurrenter!
  sverker.thorslund snabel-a gmail.com

  SvaraRadera
 2. @Sverker: Jag brukar försöka vara noga med att länka. När det gäller EMR är detta dock inte skäligen möjligt. EMR utgörs inte av en sammanhängande lag utan en rad ändringar och följdändringar i flera av rättegångsbalkens bestämmelser. Notisum är välkänt och jag använder mig av denna rättskälla så gott som dagligen i mitt yrke.

  Hoppas sålunda att du kan ha förståelse för den uteblivna länkningen i detta nu gamla inlägg och att du kan finna något av intresse i mina övriga fundringar och inlägg.

  SvaraRadera
 3. Lärorikt svar - som jag tackar för, om än sent!

  SvaraRadera